Archiwum

Kto ratuje jedno życie...

       Na zaproszenie p. Małgorzaty Szei do łochowskiego liceum przybył wyjątkowy gość, który na co dzień pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej. W spotkaniu z prof. Dariuszem Gałaszewskim uczestniczyła młodzież z II i III klas oraz beneficjenci projektu ,,KALEJDOSKOP” Programu Kulthurra!

       Głównym tematem wykładu połączonego z zajęciami warsztatowymi była sytuacja Żydów w okupowanej Polsce. Omawiane zagadnienie w sposób szczególny interesuje uczniów naszej szkoły i jest również tematem realizowanym w ramach ww. projektu edukacyjnego. Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Na początku z uwagą przysłuchiwaliśmy się wyjątkowej lekcji historii, z której dowiedzieliśmy się wiele ciekawych faktów historycznych, jak choćby to, że Żydów przed wojną w Polsce było około 3 milionów, co stanowiło 10% ludności, zaś w czasie działań wojennych i po ich zakończeniu pozostało nie więcej niż 300 tysięcy. Na uwagę zasługuje również fakt, który szczególnie został podkreślony przez prelegenta: Polacy, narażając życie swoje i bliskich, heroicznie pomagali maltretowanym Żydom. Następnie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i tworzyliśmy „drzewka decyzyjne”, dzięki którym próbowaliśmy wcielając się w postacie żyjące w czasie wojny, odpowiedzieć na pytania: Czy pomoglibyśmy Żydom? oraz Czy ucieklibyśmy z getta?. Wyniki pracy były znaczące, okazało się, że w większości pomoglibyśmy Żydom i przyjęlibyśmy ich pod swój dach, a więc pocieszające jest to, iż nasza młodzież jest uwrażliwiona na pomoc innym w potrzebie.

       Na koniec pan profesor udostępnił nam teksty wspomnień tych wielkich ludzi, którzy zostali uznani za „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Warto dodać, iż na terenie Węgrowa i okolic 57 osób uzyskało ten tytuł. Za wspaniałe warsztaty serdecznie podziękowaliśmy panu profesorowi egzemplarzem szkolnej gazetki oraz rzeźbą wykonaną z gliny przez lokalnego artystę pana Romana Kuzelyaka, który również będzie z nami współpracował w projekcie ,,KALEJDOSKOP”.

 Monika Pych (LO, IIIa)