Warto być Polakiem!

                W przeddzień 65 urodzin ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego Łochowski Klub Gazety Polskiej zorganizował promocję albumu "Warto być Polakiem". Pozycja ta jest kolejnym po wystawie o tym samym tytule projektem Fundacji Nowy Kierunek, która ma za cel przybliżyć Polakom dorobek i osiągnięcia Lecha Kaczyńskiego z okresu jego prezydentury. Spotkanie rozpoczęło się od wyświetlenia fragmentów filmów poświęconych prezydentowi: "Prezydent" Joanny Lichockieji "Niosła go Polska" Roberta Kaczmarka

                Gościem wieczoru był poseł na Sejm RP Jarosław Sellin, który wygłosił prawie godzinny wykład pt. "Dziedzictwo ideowo - polityczne Lecha Kaczyńskiego". W trakcie swojej prelekcji podzielił on dorobek prezydenta na kilka segmentów

: aksjologia, tradycja polityczna, sprawy społeczne, polityka zagraniczna, polityka historyczna, naród i państwo. Dosyć dokładnie przybliżył w nim cele i dążenia Lecha Kaczyńskiego do tego, aby Polska była silnym, niezależnym państwem w Europie i na świecie. Sellin swoje wypowiedzi często podpierał cytatami z wielu wystąpień prezydenta. Podkreślał, że w swojej służbie kierował się on społeczną nauką Kościoła Katolickiego, a naród uważał za wspólnotę wartości kultury i historii. Duży nacisk kładł na tzw. politykę  historyczną i uważał, że jest ona najlepszym sposobem na przywracanie patriotyzmu i naszej dumy narodowej w młodym pokoleniu. Podkreślał, że Lech Kaczyńskie przez całe swoje życie uważał się za państwowca, a silne państwo to według niego takie, które nie jest zakładnikiem żadnych sił zewnętrznych czy grup interesów. Uważał, że Polakom w życiu publicznym brakuje trzech wartości: sprawiedliwości, solidarności społecznej i uczciwości. Przez całe swoje życie walczył o prawdę i wiedział, że jego obowiązkiem jest być 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu, gdzie w nie wygłoszonym przemówieniu miał powiedzieć: „Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy”.

                Wspominając osobę Lecha Kaczyńskiego warto sobie zadać pytanie - Jak często wybory polityczne traktujemy w taki sam sposób jak wybory Miss Polonia? Swój głos oddajemy na tych, którzy ładnie wyglądają, zawsze są uśmiechnięci, modnie i elegancko ubrani, noszą drogie zegarki i garnitury. Lech Kaczyński na pewno taki nie był. Śledząc jego biografię możemy stwierdzić, że całym swoim życiem służył Polsce.

          Robert Gołaszewski - ŁKGP

 
Michal Krupa