Obecnie Chazan – kto następny

                Czy politycy, którzy w zdecydowanej swej większości, wypowiadając tekst przysięgi, kończą go słowami – Tak mi dopomóż Bóg - są im wierni? Uważam, że nie. Dlaczego? Proszę przeczytajcie Państwo co na temat fundamentalny i jakże ostatnio aktualny, regulacji prawnych dotyczących życia człowieka i rodziny pisał św. Jan Paweł II. dając wskazania politykom co do tego jakimi zasadami mają się kierować tworząc prawo. „[...] ustawa, która nie respektuje prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci niezależnie od jego stanu - czy jest to człowiek zdrowy, czy chory, znajdujący się jeszcze w fazie embrionalnej, stary lub umierający - nie jest ustawą zgodną z Bożym zamysłem: chrześcijański prawodawca nie może zatem brać udziału w jej redagowaniu

, ani aprobować jej na forum parlamentu, chociaż w sytuacjach, gdy prawo takie już istnieje, wolno mu w ramach debaty parlamentarnej proponować poprawki które zmniejszą jego szkodliwość. To samo należy powiedzieć o każdej ustawie, która działa na szkodę rodziny, zagraża jej jedności i nierozerwalności lub nadaje status prawny innym związkom między osobami, również tej samej płci, które chciałyby stać się równoprawnym surogatem rodziny opartej na małżeństwie między mężczyzną i kobietą.”

                Zobaczmy zatem co się dzieje w Polsce po siedmiu latach rządów koalicji PO-PSL. Szpital Państwowy im. Świętej Rodziny, zresztą każdy inny szpital również, który z założenia,  ma służyć ratowaniu życia ludzkiego prawnie przymuszany jest do zabijania, a jeżeli jego dyr. prof. Bogdana Chazan temu się sprzeciwia to zgraja polityczno-dziennikarskich siepaczy na czele z Ministrem (nomen omen) Zdrowia, niejakim Arłukowiczem, używając słownych nahajek, chce doprowadzić do jego unicestwienia jako człowieka i lekarza. My katolicy musimy stanąć zdecydowanie w jego obronie.

                Wydaje się nieraz, że podpisywanie różnego rodzaju protestów, petycji, próśb nie daje oczekiwanego efektu, jednak róbmy to gdyż władza, która lekceważy prawo naturalne staje po stronie zła, my zaś dajemy świadectwo naszej wiary. Wskazania papieskie dotyczą wszelkich poziomów władzy od samorządu po sejm, senat, rząd i prezydenta włącznie. W sąsiadującym z nami powiecie wołomińskim, rada tegoż, tak zmieniła statut szpitala powiatowego, że wykonywanie w nim aborcji jest zabronione. Można? Jak się chce, to można.

                Marek Górniaczyk

 
Michal Krupa