Wieści gminne - Lipiec 2014

• Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę 2.219.000 zł. Do terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty za ceny: 892.304 zł i 867.918 zł. Za najkorzystniejszą uznano ofertę z niższą ceną, Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Łochowie.

• Rozstrzygnięto nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 0,10 ha, położonej w Łochowie przy ul. Żytniej. Cena osiągniętego przetargu 78 000 zł.

 

• Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łochowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr  625/2 o pow.0,6355 ha. Cena wywoławcza 95 000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2014 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

• Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z przygotowaniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Spośród 7 złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, Wykonawcy: Joanna Sanik (Białystok).

• Ponownie ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Folwarcznej w Łochowie w ramach inwestycji „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”. Wpłynęły 4 oferty o rozpiętości cenowej od 1.314.209 zł do 1.596.000 zł.

• Ogłoszono postępowanie w trybie:

- zapytania cenowego na usuwanie azbestu z terenu Gminy Łochów;

- przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej na terenie miasta i Gminy Łochów w roku 2014 w ramach inwestycji ,,Budowa wodociągu” - zamówienie to składa się z trzech części i obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Łochowie oraz budowę sieci wodociągowej w Łojewie i Ogrodnikach;

- przetargu nieograniczonego na wykonanie ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie od ul. Wyspiańskiego i od ul. Szkolnej w ramach inwestycji „Budowa ogrodzenia przy hali sportowej”.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na dofinansowanie kwotą 4.000 zł zakupu rozpieracza kolumnowego dwustopniowego, jako uzupełnienie wyposażenia do akcji poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego;

- na dofinansowanie kwotą 1.120 zł OSP w Pogorzelcu na zakup zestawu ratowniczego do ratowania ludzi i mienia oraz zakupu gaśnicy do pomieszczeń garażowych, a ponadto dofinansowanie kwotą 2.000 zł zakupów na wyposażenie kuchni i  remizy strażackiej, gdyż w przyszłym roku przypada 80 lecie OSP Pogorzelec;

- na sfinansowanie remontu samochodu strażackiego Star 266 WEE 98KS dla OSP w Gwizdałach. Kwota dofinansowania 1.000 zł;

- na sfinansowanie naprawy (koszt 1.132 zł) wyciągarki liniowej zamontowanej w samochodzie pożarniczym MAN nr rej. WWE L 946 pozostającym na stanie OSP Ostrówek;

- na wynajęcie autokaru szkolnego w celu przewiezienia dwóch drużyn sportowo-pożarniczych na zawody wojewódzkie w Białobrzegach dn. 14. czerwca oraz na dofinansowanie tego wyjazdu kwotą 300 zł;

- na dofinansowanie kwotą 4500 zł, organizowanego po raz ósmy, Pikniku Rodzinnego „Anioły w Łochowie”;

- na bezpłatne wypożyczenie w dniu 20 czerwca b.r. autobusu szkolnego wraz z kierowcą na wycieczkę edukacyjną dla uczniów z „Małej Szkoły” w Brzuzie;

- na sfinansowanie wynajmu autobusu dn. 7. czerwca w celu przewiezienia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych wraz z opiekunami na powiatowe zawody sportowo pożarnicze w Węgrowie;

- na udostępnienie autokaru szkolnego na wyjazd w dniu 6 lipca b.r. na Przegląd Kabaretów i Śpiewaków do Karniewa: „Gwizdalanki”, „Łochowianie” oraz „Kapela Łochowska”;

- na odpłatne udostępnienie busa szkolnego (VW Crawter) na wyjazd drużyny ULKS „Olimpia” na międzynarodowy turniej Ostrawa Cup 2014 w dniach 12-15. czerwca b.r.;

- na udostępnienie dn. 22 czerwca autobusu szkolnego w celu przewiezienia do Drohiczyna zespołu „Gwizdalanki” na przegląd zespołów ludowych;

- na sfinansowanie kwotą 500 zł zakupu nagród dla uczestników Pucharu Polski w unihokeju, w kategorii dzieci, który rozegrano w dniach 21-22 czerwca 2014 r. w hali sportowej w Łochowie (zob. materiał „Baw się razem z nami”);

- na dofinansowanie kwotą 5.000 zł prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Łosiewicach, z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy i obrzeży placu zabaw i boiska  do piłki siatkowej.

Na prośbę niżej wymienionych OSP Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na sfinansowanie z budżetu gminy podatku od nieruchomości: OSP w Gwizdałach - 2.256 zł, OSP w Budziskach - 3.974 zł i OSP w Ostrówku.

Czerwcowe zarządzenia Burmistrza Łochowa:

  • w sprawie zmian w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Łochowie w 2014 r,
  • w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (dot. konkursu na stanowisko strażnika miejskiego),
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014.

Z absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej:

• Odbyła się ona25 czerwca i najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łochowa z realizacji budżetu gminnego za 2013 rok.Niespodzianek nie było, chociaż trzech radnych wstrzymało się od głosu. Ubiegłoroczny budżet wykonano w 91%, a dochody na poziomie 92,5%.

• Ponadto radni wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie oraz w WPF, przyjęli darowiznę zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Łochów, podjęli uchwałę zmieniającą rozporządzenie wojewody w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu.

Pozostałe info gminne:

• Coraz bardziej reprezentatywnie prezentuje się teren Dębinki przylegający bezpośrednio do ulicy ! maja, wis a wis Domu Kultury, a to z uwagi na planowane na listopadowe Święto Niepodległości odsłonięcie tam pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

• 30 czerwca sali konferencyjnej Starostwa nadano uroczyście imię Ignacego Jana Paderewskiego, m.in. z uwagi na ścisły związek Państwa Jana i Heleny Paderewskich z terenem naszego powiatu, a dokładniej ich majątkiem „Julin” w Kaliskach i usytuowanym tam pałacykiem, w którym obecnie funkcjonuje Dom Dziecka.

• Wielkim sukcesem zakończył się niedzielny - 29 czerwca - koncert pt. FILM & BRODWAY MUSIC w wykonaniu poznańskiej orkiestry symfonicznej Sinfonietta Polonia, którego zapowiedź obszernie anonsowaliśmy w poprzednim numerze G.Ł. Dziedziniec Wozowni Pałacu Łochów zapełniony publicznością po brzegi, ponad 200 miejsc siedzących i ponad 50 osób stojących, a warto było, szczególnie gdy wykonywano muzyczny fragment z filmu „Ojciec chrzestny”.

• Między 15 lipca, a 15 sierpnia Dom Kultury prowadzić będzie akcję „Lato w Mieście” - cykl warsztatów i zajęć dla dzieci.

• Wakacyjna Noc Filmowa 9 sierpnia godz. 20.00 na Błoniach przy Pałacu, a podczas niej arcydzieło kina niemego „Twarze dzieci” (1923) z muzyką elektroniczną na żywo w wykonaniu Makaruka, film w reż. Petera Brooka „Mahabharata” (1989), z muzyką na żywo Igora Sapalskiego oraz film „Akademia pana Kleksa” z muzyką na żywo Space Boys.

• Tydzień później, 16 sierpnia o godz. 18.00 Festiwal Muzyki Tanecznej - Noc Moc Dźwięku.

• Tegoroczne matury nie tylko w kraju „po grudzie”, również dla łochowskich absolwentów liceum. Po kilku latach przodowania wśród szkól licealnych z powiatu węgrowskiego nastąpiło wyraźne tąpniecie - zdawalność 81,98% z możliwością poprawki e sierpniu (głównie matematyka) przez 14,4% zdających. Niespodziewanie na czoło wysunęło się Niepubliczne LO w Stoczku.

• Z raportu „Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich. Etap I.” przygotowanego m.in. przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wynika, iż ponad 60% ludności mieszkającej na wsi nie ma nic wspólnego z rolnictwem, ponadto pogłębiają się różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów wschodnich polski z zachodnimi na niekorzyść tych pierwszych.

• Sezon 2013/2014 jest ostatnim dla ŁKS-u w regionie siedleckim. Od nowego sezonu nasza drużyna będzie występowała w regionie warszawskim. Szczególnie udana była runda wiosenna (na 12 spotkań rozegranych w tej rundy ŁKS zdobył aż 31 punktów: 9 kolejnych zwycięstw i 1 remis. Statystykę wiosenną popsuły nieco ostatnie mecze. ŁKS Łochów zakończył rozgrywki na 3 miejscu z dorobkiem 59 punktów z bilansem bramkowym 57:30. Podopieczni Pawła Wróbla osiemnaście razy zwyciężali pięć razy remisowali i odnieśli siedem porażek. W nowym sezonie grać będziemy m.in. z takimi drużynami jak: Drukarz Warszawa, Józefowia Józefów, Dąb Wieliszew. Trzeba będzie uważać, gdyż po 30 meczach (runda jesienna i wiosenna) z warszawskiej okręgówki (ponoć silniejszej od siedleckiej) odpadnie 5 ostatnich drużyn. Zanim jednak rozpoczną oni rozgrywki w nowym sezonie czekają ich letnie sparingi: po trzy w lipcu i sierpniu. Najbliższe: 20.VII. z Wichrem Sadowne, 27.VII. z Wetrą Zbuczyn i 30.VII. z Huraganem Wołomin.

                R

 
Michal Krupa