Kornel Morawiecki w MiGOK

                13 czerwca na spotkaniu Koła Historycznego w Łochowie gościł legendarny założyciel i przywódca podziemnej organizacji „Solidarność Walcząca” Kornel Morawiecki. Działacz antykomunistycznej opozycji, polityk, kandydat na urząd prezydenta RP z 2010 r., nauczyciel akademicki, przyjął nasze zaproszenie i wygłosił prelekcję na temat „Solidarność Walcząca – droga do pokonania komunizmu”.

                Organizacja, którą założył nasz gość była unikalną w całym bloku państw podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu po II wojnie światowej.

Utworzona w czerwcu 1982 r. (czas stanu wojennego), była jedyną, której celami programowymi były niepodległość Polski, upadek komunizmu czy wolność narodów Związku Sowieckiego. Metody działania „Solidarności Walczącej” też nie były codzienne w warunkach stanu wojennego. Czynny opór na manifestacjach przeciwko ZOMO, wydawanie prasy i książek, działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze przeciw SB, wspomaganie opozycji antykomunistycznej wewnątrz ZSRR poprzez drukowanie wydawnictw w językach rosyjskim czy ukraińskim. Taka działalność powodowała, że Kornel Morawiecki był szczególnie niebezpiecznym człowiekiem dla władzy ludowej w PRL.

                Za swoją działalność został w 1988 r. udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata. Polska po obaleniu komunizmu miała być nie tylko państwem wolnym ale i solidarnym i tego według naszego gościa brakuje w dzisiejszej Polsce. Część prelekcji Kornela Morawieckiego stanowiły przemyślenia na temat współczesnej Polski, jej roli w świecie i zmieniającego się społeczeństwa polskiego, w którym próżno by szukać ideałów „Solidarności” początku lat 80-tych.

                Podczas spotkania można było nabyć gazety oraz książkę Igora Janke „Twierdza” o działalności „Solidarności Walczącej” wraz z autografem Kornela Morawieckiego. Spotkanie z człowiekiem, który dla wielu jest legendą i bohaterem walki z komunizmem daje szansę na zrozumienie, czym jest nasza wolność, do której już chyba zdążyliśmy przywyknąć. Czas teraz budować w młodym społeczeństwie postawę solidarności, to dzięki niej mamy naszą dzisiejszą wolność.

Michał Kołodziejek 

 
Michal Krupa