Lach i Hucuł: przestrzeń i czas

                To nowy projekt Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk i Sztuk „CD”, które wzięło udział w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na wsparcie realizacji zadania publicznego "Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży" i uzyskało na niego dotację.

                Projekt będzie realizowany w okresie od 18 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. zgodnie z tematami "Promowanie dialogu międzykulturowego, budowanie postawy tolerancji i otwartości wśród młodych ludzi" oraz "Wspieranie pozytywnego wizerunku Polski - wzajemne przezwyciężanie barier językowych, nauka języka polskiego i języka kraju wymiany (będzie nim Ukraina), w tym warsztaty/konkursy z kultury, historii i literatury obu krajów wymiany".

 

                „Lach i Hucuł: przestrzeń i czas” to projekt artystyczny interdyscyplinarny, którego oś tematyczną stanowi taniec. W ramach wymiany młodzież z Polski i Ukrainy poprzez wspólną aktywność nabędzie wiedzę na temat tradycji i współczesności swoich ojczyzn. Pozwoli to na poznanie się i nawiązanie więzi między uczestnikami oraz na zrozumienie podobieństw i różnic kulturowych.

                W ramach projektu, już od 1 lipca nasza młodzież przebywa na Ukrainie, a w Łochowie dwudziestoosobową grupę młodzieży z Ukrainy powitamy 10 lipca. Wspólnie z naszą młodzieżą przez trzy tygodnie lipca realizować będą jeden z zasadniczych elementów projektu. Informacje i aktualności dostępne w zakładce projektu na stronie internetowej www.lochow.info.pl.

                M.S.

 
Michal Krupa