Nowe opłaty targowe

Nasi radni podczas sesji 30 maja przyjęli nowe opłaty targowe. Okazją ku temu stało się oddanie do użytku zmodernizowanego Targowiska „Mój Rynek” przy ul. Leśnej.

Opłaty te zaczną obowiązywać wkrótce – 14 dni od ukazania się uchwały określającej te stawki w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego. Wynoszą one:

1)       od sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, wózka dwukołowego artykułów rolnych – 5 zł, a pozostałych art. – 10 zł;

 

2)       2) za sprzedaż artykułów na wyznaczonym stanowisku: zadaszonym pod wiatą – 50 zł, niezadaszonym o pow. 3 m x 3 m – 25 zł; niezadaszonym o pow. 3 m x 6 m – 30 zł, pod namiotem (3 m x 3 m) – 30 zł;

3)       poza targowiskiem „Mój Rynek” od sprzedaży obnośnej z ręki – 20 zł;

4)       od sprzedaży artykułów na terenie gminy poza targowiskiem na stoisku: o pow. do 9 m2 – 20 zł, powyżej 9 m2 – 30 zł.

Zwolnieni z opłaty są:

- prowadzący sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część działalności prowadzonej w tych lokalach;

- prowadzący działalność gastronomiczną, handlową i usługowo-rozrywkową prowadzona podczas festynów (zabaw) na wolnym powietrzu, imprez artystycznych, kulturalnych, wystaw organizowanych na terenie gminy..

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

 

R

 
Michal Krupa