O używkach przez teatr

         Gimnazjaliści powiatu węgrowskiego, przez teatr wyrażali swoją postawę wobec używek. Do przeglądu grup teatralnych stanęło 4 zespoły reprezentujące gimnazja powiatu węgrowskiego. 27. maja w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbył się już IV Przegląd Spektakli Profilaktycznych gimnazjów powiatu węgrowskiego zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Węgrowie oraz Węgrowski Ośrodek Kultury przy współudziale Miasta Węgrów, Miasta i Gminy Łochów oraz Gminy Liw.

         Celem przeglądu było zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelakich używek

, po które młodzi ludzie często sięgają dla poczucia przynależności i akceptacji środowiska rówieśniczego lub, po prostu z nudów. Tym razem gimnazjaliści mogli wypowiedzieć swoje zdanie na temat narkotyków, dopalaczy i innych używek wykorzystując narzędzie jakim jest teatr.

         W przeglądzie wzięło udział 4 zespoły teatralne reprezentujące Zespół Szkół w Gwizdałach, Publiczne Gimnazjum w Łochowie, Publiczne Gimnazjum w Ostrówku oraz Gimnazjum Gminy Liw.

         Grupy przygotowały spektakle na bardzo wysokim poziomie, w każdym z nich doskonale ujęta została problematyka używek i konsekwencje ich stosowania. Widoczne było również bardzo duże zaangażowanie ze strony młodzieży i opiekunów w przygotowane scenariusze, scenografie jak również grę aktorską.

         I miejsce zajęła grupa z Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Ostrówku, która wystawiła spektakl pt. „Zagrożone Życie” w skład grupy weszli: Inga Tarapata, Norbert Ziółkowski, Tomasz Bodzon, Agnieszka Grzymała, Karolina Cyran, Milena Wielgat, Patrycja Wielgat, Małgorzata Lipińska, Oliwia Matusik, Julia Ziółkowska, Anna Sikorska, Wioleta Fąk, Ewelina Zdunek, Iza Zdunek, Izabela Gawrych, Oliwia Ślędak, Weronika Sierawska. Opiekunami Grupy były Ewelina Miciukiewicz oraz Jolanta Podgórska.

         II miejsce zajęły grupy z Gimnazjum Gminy Liw oraz Publicznego Gimnazjum w Gwizdałach. Młodzież z Gimnazjum gm. Liw wystawiła spektakl pt. „Planety nadziei”. Opiekunką grupy była Beata Gadomska. Drugi spektakl „Bez powrotu” wystawiła grupa z Publicznego Gimnazjum w Gwizdałach. Opiekunkami grupy były Karolina Dobosz, Anna Boguniecka oraz Rafał Żywczyński.

         III miejsce w konkursie zajęła grupa z Publicznego Gimnazjum w Łochowie za spektakl pt. „Drugie życie”. Opiekunką grupy była Jolanta Prochacka-Cyrych.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto dla uczestników za zajęcie I miejsca przewidziano możliwość wzięcia udziału w warsztatach teatralnych.

 

                Tekst: st. sierż. Anna Maliszewska – KPP Węgrów

 
Michal Krupa