A w Bibliotece świętują

                8 maja Biblioteka Publiczna w Łochowie obchodziła swoje podwójne święto: 65-lecie działalności oraz nadanie bibliotece imienia Medarda Downarowicza. Wydarzenia te stały się przyczynkiem do ich uświetnienia programem obchodów, na który złożyły się:

- program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie,

- referat okolicznościowy,

 

- uroczyste nadanie łochowskiej bibliotece imienia Medarda Downarowicza poprzez odczytanie aktu nadania bibliotece imienia,

- wręczenie Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich "Zasłużony dla Kultury";

- ogłoszenie wyników Konkursu Poezji Mój Łochów,

- koncert w wykonaniu Jacka Szymkiewicza,

- odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej osobie patrona Biblioteki,

- dzień otwarty Biblioteki.

     Więcej o tym niezwykłym wydarzeniu w kolejnym numerze GŁ.

 
Michal Krupa