Z Mocy Nadziei

                28 marca Łochowski Klub Gazety Polskiej zorganizował spotkanie z Wojciechem Sumlińskim, promujące jego najnowszą książkę pt. „Z mocy nadziei”. Autor jest dziennikarzem śledczym specjalizującym się w tematyce działalności tajnych służb i ich wpływu na życie społeczno-polityczne w Polsce. Do tej pory najgłośniejszymi jego publikacjami były serie artykułów w tygodniku Wprost o powiązaniach świata przestępczego ze służbami i politykami. W materiałach tych ujawnił on zeznania świadka koronnego Jarosława Sokołowskiego ps. Masa - /2003r/, oraz dowody na powiązania pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich z lobbystą Markiem Dochnalem /2004 - 2006/.

W  roku 2005 Sumliński napisał  książkę pt. „Kto naprawdę go zabił?” przedstawiającą okoliczności zabójstwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Autor ujawnia tam wiele dokumentów podważających ustalenia procesu toruńskiego. Informacje zawarte w tej książce oparł na ustaleniach ze śledztwa prowadzonego przez zespół prokuratora Andrzeja Witkowskiego, według którego zabójstwo ks. Popiełuszki zostało wykonane w innym czasie i innych okolicznościach. Książka ta pokazuje zupełnie inną rolę kierowcy ks. Jerzego - Waldemara Chrostowskiego /agent SB ps. Desperat/ i wskazuje nowe kierunki w ustaleniu prawdziwych mocodawców zabójstwa. W 1991 roku prokuratora Witkowskiego odsunięto od prowadzenia śledztwa, a jego zespół rozwiązano. Jak mówił w Łochowie Sumliński, sprawa morderstwa ks. Popiełuszki nie została jeszcze ostatecznie zamknięta. Mimo, że książka ta dotyka jednego z najważniejszych procesów sądowych ostatnich 30 lat to przez większość mediów została skutecznie przemilczana.

                O Wojciechu Sumlińskim zrobiło się bardzo głośno w maju 2008 roku kiedy to ABW oskarżyła go o próbę ujawnienia i sprzedaży Aneksu Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych spółce Agora /wydawcy Gazety Wyborczej/. Jedyną podstawą tych oskarżeń były zeznania byłego oficera WSW, później WSI - ppłk. Leszka Tobiasza. Wystarczyło to Sądowi Okręgowemu w Warszawie dwa miesiące później podjąć decyzję o aresztowaniu dziennikarza. Wówczas to w trakcie rewizji w jego mieszkaniu ABW zarekwirowała gotowy materiał do kolejnej książki o zabójstwie ks. Jerzego, zabierając jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy. W jego obronie wystąpiło wtedy kilkudziesięciu dziennikarzy pisząc list otwarty do Prezydenta RP, Premiera i Marszałka Sejmu. Sam Tobiasz w trakcie dalszego postępowania okazał się szantażystą, fałszywym oskarżycielem wielu osób, wielokrotnie zmieniającym swoje zeznania. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach na kilka dni przed kolejnym etapem procesu, gdzie jednym ze świadków miał być Prezydent RP Bronisław Komorowski. Chodziło tu o wydarzenia kiedy Komorowski był ministrem Obrony Narodowej i Marszałkiem Sejmu /powiązania z Fundacją Pro Civili/. W międzyczasie Sumliński z roli oskarżonego zmienił się w oskarżyciela w  stosunku do osób, które urządziły tę prowokację przeciw niemu. Wszystkie okoliczności tych wydarzeń autor opisał w książce „Z mocy bezprawia” /2011r/. Kiedy już wydawało się, że wspomniana wyżej sprawa ma swój koniec, to nieoczekiwanie w  roku 2012 zgłosił się do Sumlińskiego były oficer wojskowych służb specjalnych, przyjaciel i zaufany człowiek Komorowskiego - Krzysztof Winiarski. Przyszedł z propozycją przekazania Sumlińskiemu ok. 2 tys. dokumentów obciążających Prezydenta i jego otoczenie. Materiały te są jednocześnie dowodami we wspomnianej sprawie sądowej. Argumentem do takiego działania tego człowieka było jego nawrócenie pod wpływem choroby nowotworowej, a warunkiem - wypełnienie pokuty, w której ma on ujawnić wszystkie niegodziwości, które wyrządził wielu osobom. Ten człowiek już nie żyje. Wobec tego Sumliński zapowiedział publikację tych materiałów w formie kolejnej książki już na jesieni tego roku. Reklamując książkę, z którą przyjechał do Łochowa autor na zakończenie powiedział – „To jest książka o nadziei, bo ja tej nadziei nie straciłem… Będę walczył o ujawnienie prawdy bez względu na to co miałoby być na końcu…”.

 

                RG

 
Michal Krupa