10-lecie Klubu Seniora w Łochowie

                Klub Seniora jest stowarzyszeniem zwykłym. Swoją działalność rozpoczął od powołania dn. 16 stycznia 2004 r. w Domu Kultury w Łochowie (w obecności dyrektora Kazimierza Żurańskiego) Komitetu Założycielskiego. Obecnie liczy 62 członków. Przewodniczącą Klubu od momentu założenia do chwili obecnej jest Janina Gałązka. Klub utrzymuje się ze składek i drobnych darowizn.

Najtrudniejszy był pierwszy krok. Dlatego pierwszy rok minął na spotkaniach przy herbatce i kawie, na rozmowach z wymianą potrzebnych doświadczeń. Prowadzone przez zarząd Klubu działania mają na celu upowszechnianie kultury, sztuki i rekreacji na rzecz środowiska emeryckiego w Gminie Łochów.

Miła i serdeczna atmosfera na spotkaniach integruje członków i przyciąga sympatyków do Klubu. Członkowie Klubu spotykają się w środy o godz.15:00 w Domu Kultury w Łochowie.

Na spotkaniach środowych przeważnie ustalana jest organizacja kolejnych przedsięwzięć i imprez. Klub organizuje wieczorki taneczne, na których wiele razy prezentowały się ze swoim dorobkiem kabarety, śpiewano piosenki biesiadne w wykonaniu zespołu „Łochowianie” i zespołu „Eko” z Urli, za co gorąco im dziękujemy oraz ich kierowniczkom - Joli Abramczyk i Basi Kowalczyk.

Organizujemy wycieczki, wyjazdy do teatru, ogniska, spotkania z osobami o ciekawych osobowościach, z samorządowcami, z lekarzami. W Klubie obchodzone są uroczyście Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora. Na spotkania o charakterze religijnym: wigilię i jajko wielkanocne zapraszamy księży, którym dziękujemy za to, że byli z nami.

Przez cały ten okres nasz Klub cenił sobie wysoko współpracę z dyrekcją MiGOK w Łochowie. Korzystamy nieodpłatnie z wielu dóbr Domu Kultury nie płacąc za lokal, w którym się spotykamy, za salę balową, za wypożyczane naczynia i obrusy, energię elektryczną. Seniorzy korzystali z zorganizowanych programów artystycznych, muzycznych, projekcji filmów, spotkań o charakterze rozrywkowych, teatrów. Uczęszczali na zajęcia aerobiku. Za tę owocną współpracę seniorzy dziękują dyrektorowi DK - Arturowi Lisowi. Obecnie liczymy na organizację UTW przez MIGOK, co może przynieść wymierne korzyści.

Seniorzy dziękują Burmistrzowi Łochowa, Marianowi Dzięciołowi za dofinansowanie przejazdów autokarowych na wycieczki, do teatru, za dofinansowanie uroczystości 5-lecia i 10-lecia działania Klubu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łochowie, Andrzejowi Suchenkowi za zorganizowanie zajęć komputerowych, nauki języka angielskiego, aerobiku i Dnia Kobiet, dyrektorce Biblioteki Miejskiej w Łochowie, Beacie Załeckiej za zorganizowane spotkań z literatami, dyrektorce GOK w Jadowie, Halinie Filemonowicz za wielokrotne zaproszenia Klubu na programy muzyczne, na różne spotkania o charakterze artystyczno-rozrywkowym, Aptece Werbena za gleukometry oraz wszystkim tym, którzy swoim działaniem przyczynili się do uświetnienia działalności naszego Klubu.

Uroczyste obchody 10-lecia łochowskiego Klubu Seniora zdominował bal seniorów jaki się odbył się 22 lutego br. w Domu Kultury w Łochowie, podczas którego bawiło się 170 osób odbyły, a zorganizowany przez tychże seniorów. Koszt uroczystości prawie w całości został pokryty przez seniorów obecnych na zabawie, a dofinansowany przez sponsorów, za co w imieniu seniorów wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję. Dzięki ich ofiarności mogliśmy bawić się na balu w miłej i serdecznej atmosferze do drugiej w nocy.

Okres 10-lecia działania Klubu Seniora był wystarczającym okresem do oceny dokonań i podziękowań. Największą zasługą w tym, że Klub Seniora działa przez 10 lat systematycznie w miłej i serdecznej atmosferze jest to, że posiada TAKICH SENIORÓW. To właśnie Oni z dużym poświęceniem i zaangażowaniem organizowali społecznie udane imprezy, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia. To dzięki NIM Klub działa już 10 lat. Jak było potrzeba zawsze stawali na wysokości zadania. SENIOROM najbardziej zaangażowanym i oddanym w pracę na rzecz Klubu Janina Gałązka - Przewodnicząca Klubu podziękowała poprzez wręczenie im dyplomów.

 

JG

 
Michal Krupa