Studia, ale jakie

                Z notatki prasowej tygodnika Wprost pt. „Politechniki i szkoły ekonomiczne przodują w rankingu szkół wyższych” wynika, że to właśnie politechniki i szkoły ekonomiczne dają o wiele większą gwarancję pracy po studiach w porównaniu np. z uniwersytetami. Tak by wynikało bynajmniej z ankiet przeprowadzonych wśród pracodawców. Na podstawie ich wskazań wyłoniono listę dziedzin, których znawcy są najbardziej poszukiwani i w ramach każdej listę szkół, które w oczach szefów firm kształcą najlepiej. W zestawieniu szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwaniu przez pracodawców, na pierwszych czterech miejscach znalazły się politechniki – warszawska, wrocławska, krakowska AGH oraz śląska.

Dopiero na piątym miejscu pojawił się Uniwersytet Warszawski, a na ósmym - Szkoła Główna Handlowa.

                Ranking szkół wyższych  tygodnika WPROST został utworzony na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w marcu wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i innych osób odpowiedzialnych za politykę personalną w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw to organizacje przemysłowe. Stąd zapewne nadreprezentacja kierunków i uczelni technicznych oraz silna pozycja uczelni i kierunków ekonomicznych.

                Wśród uczelni, na których warto studiować kierunki techniczne, liderami są Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska i Politechnika Wrocławska. Przy czym kierunki związane z energetyką i automatyką najlepiej studiować na AGH, informatykę, telekomunikację i elektronikę – na Politechnice Wrocławskiej, budownictwo – na Politechnice Warszawskiej. Jeżeli chodzi o kierunki ekonomiczne – zarówno finanse i rachunkowość, jak i zarządzanie i marketing - zdecydowanie najlepiej wypada Szkoła Główna Handlowa - przed Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Uniwersytet Warszawski z kolei najkorzystniej wybrać na studiowanie prawa oraz nauk społecznych i humanistycznych.

                Zapewne nie wszyscy tegoroczni maturzyści decydujący się na rozpoczęcie studiów jeszcze w tym roku wybrali już kierunek studiów i uczelnię. Warto zatem wczytać się w powyższe badanie ankietowe. Może pęd ku kierunkom o nowocześnie brzmiących nazwach lub kierunkom modnym jest tylko próbą studiowania dla samego studiowania. Za błędy każdy będzie bowiem płacił sam, czasami nawet po wielu latach – piszą autorzy rankingu. 

 

                R

 
Michal Krupa