Wieczór z poezją - SGraffito

                Późnym  popołudniem, dnia 21 marca br.,  kiedy wiosenne słońce zaglądało jeszcze w okna Pałacu w Łochowie, jego  holl zapełniał się coraz większą liczbą elegancko ubranych pań i panów, przybywających na wydarzenie literackie, którym miał stać się wieczór poetycki Stanisława Grądzkiego, zorganizowany przez  Bibliotekę Publiczną w Łochowie w ramach IV Łochowskiej Wiosny Poezji, z okazji jubileuszu pięciolecia pracy twórczej poety oraz promocji nowej książki pt. „SGraffito - wiersze nowe i wybrane”. Współorganizatorami tego niecodziennego spotkania byli: Pałac Łochów i MiGOK w Łochowie.

 

                Pan Stanisław z wielkim  wzruszeniem witał zaproszonych gości, którzy zajmowali miejsca w Sali Koncertowej Pałacu w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości. O godz. 17-ej  wszystkie miejsca siedzące  (przygotowano ich 160) były już zajęte, co świadczyć tylko może o tym, jak wielkim powodzeniem i sympatią cieszy się osoba bohatera wieczoru.

                Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Władysław Grochowski z małżonką Leną - właściciele Pałacu, Marek Wawrzkiewicz - Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Marian Dzięcioł - Burmistrz Łochowa, Halina Wierzchołowska - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Węgrowskiego oraz Małgorzata Piórkowska - dyrektorka Biblioteki Powiatowej w Węgrowie i Danuta Grodzka - prezes Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie.

                Spotkanie poprowadził pan Andrzej Hausner - absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, aktor teatralny i serialowy, obecnie mieszkający w Budziskach, który po mistrzowsku spełnił swoją rolę i z lekkością w głosie wprowadzał gości w poetyckie klimaty.

                Czwarty tom poezji Stanisława Grądzkiego zatytułowany „SGraffito - wiersze nowe i wybrane” - pozycja, zawierająca 134 wiersze.

                Podczas wieczoru wiersze poety recytowali i śpiewali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Łochowie, świetnie przygotowani do występu przez nauczycielki: Jolantę Prochacką-Cyrych i Marzenę Wyzińską. Łącznie zaprezentowali 20 utworów, będących niezwykłą podróżą w głąb duszy poety. Wybrane wiersze deklamowali również aktorzy Andrzej Hausner i Jerzy Kawalec. 

                Następnie krótką laudację wygłosił Andrzej Zaniewski – autor recenzji promowanej książki. ”Twórczość Stanisława Grądzkiego zafascynowała mnie głębokim autentyzmem, szczerością aż do bólu i odpowiedzialnością za słowo” - powiedział. Za prawdziwe arcydzieło uznał wiersz „Zbłękitnienie”, zawierający wizję artysty, poszukującego harmonii i możliwości zatrzymania się po zbyt długim  żeglowaniu po niespokojnych nurtach życia.

                Po koncercie nastąpiło spotkanie z poetą. Pan Stanisław wyraźnie wzruszony bardzo dużą frekwencją dziękował wszystkim gościom, przyjaciołom i mieszkańcom Łochowa uczestniczącym w spotkaniu, mówiąc: „Sala wypełniona po brzegi - to dla poety wymarzona nagroda, lepszej być nie może.”

                Na zakończenie spotkania autor, publicznie wyraził swoją wdzięczność  wszystkim, którzy przyczynili się do wydania i promocji jego nowej książki poetyckiej, honorując je pamiątkowymi statuetkami, zaprojektowanymi i wykonanymi przez Romana Kuzelaka - artystę ceramika, opiekuna Szkolnego Muzeum Gwizdka w Gwizdałach. A potem  kwiaty, gratulacje, ogromne słowa uznania dla pana Stanisława oraz „Sto lat” które odśpiewali wszyscy zebrani. 

                Obecność tak tłumnie przybyłych gości różnych profesji na spotkanie z twórczością Stanisława Grądzkiego, jest największym dowodem na to, jak bardzo potrzebujemy słów ciepłych, serdecznych, prawdziwych - słów, które pozwalają choć na chwilę zatrzymać się i  z miłością spojrzeć nie tylko na drugiego  człowieka ale i na szumiące brzozy, na chleb, którego zapach kojarzy się z domem, rodziną i szczęściem, na ojczystą ziemię, którą każdy z nas nosi w swym sercu, nie zawsze uświadamiając to sobie.

                Ta wspaniała niecodzienna uroczystość obfitowała w wielką dawkę emocji i wielki pokład poezji płynącej słowem mówionym i śpiewanym. Uroczystość przygotowana została perfekcyjnie i z wielką klasą, za co należą się słowa uznania jej organizatorom.

 

                Maria Pełka

 
Michal Krupa