Łochów – matecznik Ojczyzny-Polszczyzny na Mazowszu

Za nami II etap Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla gimnazjów. W bieżącym roku szkolnym organizacją tego wydarzenia dla szkół z Mazowsza jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Konkurs ma kilka etapów. W pierwszym, szkolnym etapie, uczniowie piszą test, a następnie wygłaszają przed publicznością wypowiedź na wylosowany temat. W etapie rejonowym, a ten właśnie się zakończył, uczestniczą zwycięzcy szkolnych eliminacji. Tę część Konkursu określono mianem Małego Finału. Jego scenariusz jest podobny jak na etapie szkolnym: uczniowie wykonują pisemne zadania zamknięte i otwarte, po czym wygłaszają przed publicznością samodzielnie przygotowany tekst na wylosowany temat.

Zwycięzcy Małego Finału zostają następnie zaproszeni do trzeciego etapu Konkursu - Ogólnopolskiego Finału, który odbywa się we Wrocławiu, w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Głównym jurorem finałowej części jest prof. Jan Miodek, który na uroczystej gali wygłasza wykład i wręcza uczestnikom i ich opiekunom nagrody. 

Do tegorocznego konkursu dla gimnazjalistów zgłosiło się kilkudziesięciu uczniów z kilkunastu szkół z różnych części Mazowsza. Do części pisemnej Małego Finału zakwalifikowano 11 uczestników z gimnazjów: w Kobyłce (ZSP nr 3), Łaskarzewie (ZS nr 2) i Warszawy (I SG STO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego i XXV Gimnazjum im. Czesława Niemena). Do części ustnej przeszło już tylko pięcioro najlepszych z tej grupy.

Mały Finał odbył się w siedzibie LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, gdzie komisja w osobach polonistek Anny Boguszewskiej i Małgorzaty Kowalewskiej, zgromadzeni licealiści, rodzice uczestników i ich opiekunowie wysłuchali wystąpień konkursowych na temat „Dobre książki są zawsze prawdziwe, nawet gdyby opisywały rzeczy, które nigdy nie wydarzyły się i nie wydarzą” (Stanisław Lem). Zadaniem uczestników było potwierdzić lub odrzucić słuszność tego stwierdzenia, wykorzystując w argumentacji przykłady z literatury, własne doświadczenia i przemyślenia.

Podczas Małego Finału można było usłyszeć dojrzałe, pięknie skomponowane i świadczące o wielkim oczytaniu i kulturze słowa wypowiedzi. Poziom ich, podobnie jak poziom prac pisemnych, był bardzo wyrównany. Najlepsza okazała się Katarzyna Pietrzak z I Społecznego Gimnazjum STO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie. Przyznano też dwa drugie miejsca (Gabriela Hołdanowicz, Marta Garbulińska z tej samej szkoły) oraz dwa wyróżnienia (Piotr Andrzejewski z XXV Gimnazjum im. Czesława Niemena w Warszawie i Aneta Popławska z Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie). Cenne nagrody książkowe dla laureatów ufundował Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, upominki dla wyróżnionych oraz dla nauczycieli - LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. Ponadto laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy podpisane przez głównego jurora konkursu - prof. Jana Miodka.

Należy podkreślić, że Konkurs Ojczyzny Polszczyzny to najciekawsza tego rodzaju niezależna inicjatywa służąca promocji języka polskiego. Przygotowane przez Komisję Konkursu testy i pytania są konsultowane i oceniane przez grono specjalistów, z prof. Janem Miodkiem na czele. Stanowi to gwarancję wysokiego poziomu i prestiżu konkursu. Na marginesie warto zaznaczyć, że nigdy nie było kontrowersji co do treści zadań (gdy błędy rzeczowe zdarzają się regularnie w testach egzaminacyjnych), regulamin jest przejrzysty, kryteria znane.

Finał Konkursu odbywa się we wspaniałej oprawie w mateczniku polskiej kultury - Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, gdzie spoczywają rękopisy wieszczów, w tym manuskrypt „Pana Tadeusza”. Ideą Konkursu jest nie tylko wyłonienie utalentowanych uczniów, którzy znakomicie piszą i interesująco opowiadają, ale również wspieranie ich rozwoju. Dlatego też organizowane są wykłady i warsztaty, których celem jest zwrócenie uwagi na umiejętne i świadome posługiwanie się językiem polskim. Warsztaty a także tematy wypowiedzi mają również na celu pobudzenie wyobraźni i twórczego stosunku do słowa - aby uczniowie mogli dostrzec, ile tkwi w nim piękna i możliwości.

Należałoby sobie tylko życzyć, by konkurs - stwarzający tyle możliwości dla uczestników - przyciągnął uwagę większej liczby uczniów z samego Łochowa i najbliższych okolic. Już wkrótce, w marcu, zaprosimy do Konkursu Ojczyzny Polszczyzny uczestników ze szkół podstawowych.

 

Małgorzata Szeja, Koordynator Rejonowy Konkursu

 
Michal Krupa