Archiwum

Wieści gminne - Luty 2014

Z decyzji i informacji Burmistrza Łochowa:

• Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

- Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Łochów oraz zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych. Termin składania ofert upłynął 30.01.2014 r;

- Utrzymanie czystości ulic, chodników i placów gminnych na terenie miasta i Gminy Łochów. Termin składania ofert upłynął 28.01.2014 r.

 

• Przeprowadzono postępowania w trybie zapytania cenowego na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z przygotowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przygotowaniem wniosku o dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W wyniku oceny ofert w ww. postępowaniu  za najkorzystniejszą uznano ofertę Laboratorium Wiedzy Doradztwo Opracowania Szkolenia Patryk Sobota (Rudnik nad Sanem) za cenę 14.000 zł.

• Postanowiono dofinansować ogólnopolski program dydaktyczno Kulturalny w ramach programu „Trzeźwość na co dzień” dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej organizowany przez TV Media Agencja Telewizyjno Estradowa z Łodzi. Kwota dofinansowania 1500 zł z profilaktyki przeciw uzależnieniom.

• Burmistrz Łochowa objął honorowym patronatem Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” dotyczący nowotworów komórek układu limfatycznego, realizowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej  w Łochowie.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- użyczenie  autobusu szkolnego, celem przewiezienia Zespołu Gwizdalanki na Przegląd Kolęd i Pastorałek w Węgrowie, jaki miał miejsce 14. stycznia br.;

- sfinansowanie naprawy samochodu ratowniczego marki Ford Transit kwotą około 1500 zł (wymiana oleju, filtra palia i powietrza, likwidacja wycieku oleju z uszczelki na wale, naprawa hamulców);

- sfinansowanie wymiany radiowego modułu selektywnego załączania syreny alarmowej kompatybilnej z systemem DSP 50 - koszt wymiany 3 490,00 zł;

- utworzenie od dnia 1 września 2014 roku oddziału sportowego liczącego 24 uczniów - zajęcia będą ukierunkowane  na rozwijanie umiejętności gry w piłkę nożną i siatkową;

- dofinansowanie XIII edycji konkursu literackiego „Pióro szuka talentu” w dziedzinie poezji i prozy kwotą 1000 zł - konkurs o zasięgu powiatowym, w roku bieżącym wpłynęło 211 prac;

- nieodpłatne przekazanie Katolickiej Szkole Podstawowej w Julinie wyposażenia będącego dotychczas na stanie Gminy, budynek gospodarczy pozostaje nadal na stanie ZOSS w Łochowie;

- dofinansowanie kwotą 500 zł uroczystości dziesięciolecia działalności Klubu Seniora z siedzibą w Łochowie przy ul. 1-go Maja;

- dofinansowanie realizacji filmowego portretu wybitnej rzeźbiarki Anny Dębskiej, mieszkającej od wielu lat na terenie Gminy Łochów, realizowanego przez Film Studio MTM z Warszawy - kwota dofinansowania 3.000 zł, w ramach promocji gminy.

• Na spotkaniu w dniu 27 stycznia br. dokonano podziału środków na kulturę fizyczną na rok 2014 :    

ŁKS Łochów - 97.000 zł

LKS Ostrówek - 81.000 zł

Laskar - 14.000 zł

Liwia - 40.000 zł

Olimpia - 45.000 zł

SKS-y w szk. - 25.000 zł

Animator sportu - 3.000 zł

Razem wydatki bieżące - 305.000 zł

• W budżecie na 2014 r. na kulturę fizyczną zaplanowano 292.300 zł. Brakującą kwotę planuje się uzupełnić z rezerwy ogólnej budżetu. W tegorocznym budżecie zaplanowano też 100.000 zł na dalszą budowę zaplecza ŁKS-u.

 

Info pozostałe:

• Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o lasach, która zakłada, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 wpłacą do budżetu państwa 1,6 mld zł. Środki te mają być przeznaczone na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, 207 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Rządowa nowelizacja przewiduje, że Lasy Państwowe w tym i przyszłym roku mają przekazać do budżetu po 800 mln zł.

Z kolei od 2016 r. będą one przekazywać do państwowej kasy 2 proc. wartości sprzedanego drewna.

• W ramach rozpoczynającego się cyklu „Łochowska Zima Teatralna” DK zaprasza na kolejne spektakle podsumowujące pracę grupy „Łoscemił”:

21.02.2014 – „Niedźwiedź” godz. 18:00, wstęp wolny

01.03.2014 – „Oświadczyny” – premiera, godz. 18:00, wstęp wolny

08.03.2014 – „Oświadczyny” oraz „Niedźwiedź”, godz. 18:00, wstęp wolny

• W ramach tego samego projektu DK zaprasza również na:

14.02.2014 – Kabaret „Czwarta Fala”, godz. 17:00, wstęp 5 złotych

08.03.2014 – Krystyna Podleska „Mój boski rozwód”, reż. Jerzy Gruza, godz. 19:30, wstęp 5 złotych.

• Podczas Walentynkowej Nocy Filmowej 14 lutego w DK od godz. 19.00 będzie można obejrzeć Rzymskie wakacje (1953) oraz Dzień świstaka (1993).