Archiwum

Policyjne info - Luty 2014

Trzy osoby zatrzymane z narkotykami

22. stycznia łochowscy policjanci zatrzymali na terenie gminy Sadowne trzech mężczyzn i zabezpieczyli kilkanaście gram mefedronu, amfetaminy, haszyszu oraz 70 grzybów halucynogennych. Zatrzymani to mieszkańcy pow. węgrowskiego i ostrowskiego w wieku 26, 24 i 19 lat. Mężczyźni zostali osadzeni w policyjnym areszcie do czasu przedstawienia prokuratorskich zarzutów. 26-latek usłyszał zarzuty udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści materialnej. Pozostali usłyszeli jeszcze zarzuty posiadania narkotyków. Wobec mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

 

Bezdomni na mrozie

Policja apeluje do wszystkich o przekazywanie informacji do najbliższej jednostki Policji lub pod nr tel. 997/112 o osobach bezdomnych przebywających w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp.), a także osobach leżących na ziemi, ławkach lub przystankach. Pamiętajmy, że taka informacja może uratować komuś życie.

Kontrolowali kierujących – „Trzeźwy Poranek”

Podczas cyklicznych działań prewencyjnych „Trzeźwy Poranek” przeprowadzonych rankiem 11, 18, 21 stycznia oraz 6 lutego głównie na terenie stolicy Powiatu skontrolowano łącznie 2570 kierujących na stan trzeźwości, z czego zatrzymano dwóch mężczyzn kierujących w stanie po użyciu i jednego w stanie nietrzeźwości. Można powiedzieć, że o trzy przypadki za dużo lecz liczby te zadają kłam ogólnemu mniemaniu, iż po drogach poruszają się hordy pijanych kierowców.

Seniorze nie daj się oszukać!

12. stycznia na terenie gminy Sadowne dwie kobiety pod pretekstem kupna starych urządzeń, weszły do mieszkania starszego małżeństwa. Tam jedna z nich zagadywała a druga z innego pomieszczenia ukradła schowane oszczędności.

Pomimo wielu apeli i akcji informacyjnych wiele osób w taki właśnie sposób traci pieniądze, często będące oszczędnościami życia. Oszuści na swoje ofiary z reguły wybierają osoby starsze, samotnie mieszkające. Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów i naciągaczy. Osoby starsze, które czują się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży.

Seniorze, gdy jesteś w domu: nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania - nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów; nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności; zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się kto za nimi stoi, pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej, nie wchodząc do Twojego domu; utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często służą swą pomocą ludziom strasznym mieszkającym w ich otoczeniu; zawsze zamykaj po przyjściu do domu drzwi wejściowe.

Przez nieuwagę, ufność i nieostrożność możemy paść ofiarą oszustów, kieszonkowców i innych przestępców, a także stać się ofiarą kolizji i wypadków drogowych oraz innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu. Dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bądźmy czujni i nieufni w stosunku do obcych. Nie obawiajmy się powiadomić o zagrożeniu Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe.

Nowy sprzęt w komendzie

Węgrowska Policja otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu sprzęt warty blisko 18 tys. zł. Walizka kryminalistyczna, nawigacja, torba reporterska, alkomat, kolczatka oraz aparat cyfrowy trafiły do techników kryminalistyki oraz policjantów ruchu drogowego. Walizka, będzie wykorzystywana podczas oględzin oraz zabezpieczania śladów powstałych podczas przestępstw. Kolczatka oraz aparat fotograficzny trafił do ogniwa ruchu drogowego. Natomiast alkomat będzie wykorzystywany do badań na stan trzeźwości, między innymi nietrzeźwych kierujących.

Bądź widoczny, bądź trzeźwy, bądź bezpieczny na drodze

Każdego roku na terenie powiatu węgrowskiego odnotowujemy wypadki drogowe z udziałem rowerzystów i pieszych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby przestrzegano zasad ruchu drogowego.

Funkcjonariusze węgrowskiej komendy prowadzą na terenie całego powiatu akcję „Bądź widoczny, bądź trzeźwy, bądź bezpieczny na drodze”, która ma na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się na drodze. Funkcjonariusze podczas codziennych służb propagują używanie przez pieszych i rowerzystów elementów odblaskowych oraz zwracają uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący- pieszy, zgodnie z przepisami poruszanie się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Ponadto policjanci będą zwracać uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych np.: nagłe wtargnięcie na jezdnię, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, wchodzenie na jezdnie zza pojazdu lub przeszkody, przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

W trosce bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego zachęcamy do używania elementów odblaskowych szczególnie w porze wieczorowo-nocnej oraz respektowania przepisów ruchu drogowego. Z naszych doświadczeń wynika, że używanie elementów odblaskowych ma ogromny wpływ na zwiększenie naszej widoczności na drodze a tym samych wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Policja apeluje do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozwagę, używanie elementów odblaskowych i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Zastosowanie tych zasad równocześnie pozwoli zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze.