Ks. Piotr Skarga ostrzega

5 grudnia ub. r. delegacja Łochowskiego Klubu Gazety Polskiej wzięła udział w uroczystej prezentacji współ-czesnej wersji „Kazań Sejmowych ks. Piotra Skargi”, która odbyła się w gmachu polskiego Sejmu. Przekładu tego narodowego dzieła na język zrozumiały przez nas podjął się znawca tej materii dr historii - Robert Kościelny. Według niego uwspółcześnienie „Kazań” było konieczne z powodów językowych i kulturowych. W trakcie konferencji podkreślił on: „Ks. Piotr Skarga nie był uznany za proroka swoich czasów. Trafność jego diagnozy społeczno-politycznej doceniono dopiero w XIX wieku, gdy Rzeczpospolitej już nie było …”. Przed zagrożeniami współcześnie rozumianej polityki ostrzegał też poseł Krzysztof Szczerski, który napisał wstęp do tego dzieła.

Zwrócił on uwagę, iż „… obecnie patrzy się na politykę jako na grę pozbawioną zasad, w której psychomanipulacja zastępuje rządzenie i rozwiązywanie prawdziwych problemów obywateli…”. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał, że każdy, współczesny polityk powinien sobie wziąć głęboko do serca przesłania naszego narodowego kaznodziei, a jeśli one do niego nie trafiają to nie powinien się on w ogóle zajmować tą profesją. Na sali im. Konstytucji 3 Maja wśród wielu przedstawicieli świata kultury, mediów i polityki nie zabrakło też pasterza naszej diecezji J.E. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza. W swoim wystąpieniu porównywał on choroby trapiące Rzeczpospolitą obecnie i ponad cztery wieki temu. Niestety podobieństw aż nadto. Wszyscy prelegenci zwrócili uwagę na aktualność problemów i zagrożeń przed którymi ostrzegał rządzących w XVI wieku ks. Piotr Skarga, który politykę rozumiał jako służbę publiczną opartą na fundamencie moralności i wiary.

 

         Robert Gołaszewski 

 
Michal Krupa