Archiwum

I Ty możesz uratować komuś życie

      Zima to okres, w którym bezdomni oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu szczególnie narażeni są na zamarznięcia. Policjanci właśnie w tym okresie podejmują wzmożone działania prewencyjne mające na celu ochronę takich osób przed zgubnymi skutkami niskich temperatur.

      Stałą formą prowadzonych działań są częste prewencyjne kontrole. W powiecie węgrowskim policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi oraz Strażą Miejską ujawnili już kilka osób potrzebujących pomocy. W Węgrowie zatrzymano jedną osobę nietrzeźwą, która nie miała stałego miejsca zamieszkania i umieszczono ją w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w tutejszej jednostce. Na terenie gm. Łochów jedną osobę bezdomną skierowano przez Urząd Gminy do Stowarzyszenia Monar. U czterech innych osób ujawniono złe warunki mieszkaniowe i w tych przypadkach zabezpieczono opał na zimę.

       Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Apelujemy do wszystkich o przekazywanie informacji do najbliższej jednostki Policji lub pod nr tel. 997/112 o osobach bezdomnych przebywających w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu a także osobach leżących na ziemi, ławkach lub przystankach. Pamiętajmy, że taka informacja może uratować komuś życie.