Archiwum

Nowe stawki za wodę i ścieki

Z dniem 1 stycznia 2014 roku na terenie naszej gminy wchodzą nowe stawki za doprowadzenie wody do domostw z wodociągu gminnego oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni. Obecne obowiązywały półtora roku. (Poprzednie obowiązywały dwa lata). Według nowych stawek zapłacimy od 1 stycznia 2014 r. za każdy m3 około 3,5% więcej. W poprzednim rozdaniu było to średnio o 5% więcej.

 

Woda

- gospodarstwo domowe – 3,15 zł z VAT za m3 (do grudnia 2013 r. jest 2,82 netto) + opłata stała miesięczna 1,89 zł z VAT (jest 1,30 netto);

- działki rekreacyjne – 3,78 zł z VAT za m3 (jest 3,01 netto) + opłata stała 2,16 zł z VAT (jest 1,90 netto);

- odbiorcy hurtowi – 3,08 zł z VAT za m3 (jest 2,64 netto) + opłata stała 85,50 zł z VAT.

Ścieki

- gospodarstwo domowe (kanalizacja) – 6,58 zł z VAT za m3 (jest 5,87 netto);

- ścieki dowożone z terenu Gminy Łochów – 9,40 zł z VAT za m3 (jest 8,70 netto).

Obecna stawka VAT na ten rodzaj usługi wynosi 8%. Z informacji ZGK wynika, że w zakresie dostawy wody Zakład ponosi zróżnicowane koszty obsługi swoich klientów, co uzasadnia zróżnicowaną stawkę opłaty abonamentowej. Koszty tej opłaty użytkownik ponosi niezależnie od tego czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość jej dostarczania. Wdrożenie nowej taryfy opłat zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw wody i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów, a taryfikacja za odbiór ścieków wynika ze specyfiki dostarczanych na oczyszczalnię ścieków, a co za tym idzie zróżnicowania kosztów ich oczyszczania.

 

 

                R