Archiwum

Za nieruchomości o 3% więcej

Podobnie jak w minionych latach, również i pod koniec obecnego roku kalendarzowego radni określili na kolejny rok stawki podatku od nieruchomości. Nowe, wyższe stawki tego podatku na 2014 rok Rada Miejska w Łochowie ustaliła 27 listopada, dokonała też stosownych zwolnień od jego poboru.

Określone zostały następujące stawki, w nawiasie /…./ podajemy stawki tego podatku w minionych latach: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. Liczby te obrazują dynamikę wzrostu:

 

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,73/m2 /0,71; 0,68; 0,65; 0,63; 0,61/;

- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,42/ha /4,32; 4,15; 3,83; 3,73; 3,62/;

- od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,43/m2 /0,42; 0,40; 0,38; 0,37; 0,36/;

- pozostałych gruntów – 0,16 zł/m2 /0,16; 0,15; 0,14; 0,14; 0,13/;

- od budynków mieszkalnych – 0,68 zł/m2 /0,66; 0,63; 0,60; 0,60; 0,59/;

- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie w/w działalności – 20,48 zł/m2 /20,00; 19,20; 18,40; 17,92; 17,40/;

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,44/m2 /10,20; 9,82; 7,67; 7,48; 7,26/;

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68/m2 /4,62; 4,45; 4,27; 4,12; 4,00/;

- od budynków:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP – 7,73/ m2 /7,58; 7,29; 7,00; 6,83; 6,63/;

b) gospodarczych – 4,38/ m2 /4,28; 4,12; 3,96; 3,86; 3,75/;

c) garaży wolnostojących – 7,37 zł/ m2 /7,20; 6,90; 6,62; 6,45; 6,26/;

- od innych niż wymienione pod literami a-c – 7,73 zł/m2 /7,60; 7,30; 7,01; 6,84; 6,64/;

- od budowli2% /2; 2; 2; 2; 2/ ich wartości.

Większość ww. stawek podatku od nieruchomości, np. od budynków mieszkalnych wzrosła na niekorzyść opodatkowanych - o około 3%, to nieco korzystniejszy dla podatnika wskaźnik niż w minionym roku, wyniósł wtedy około 4-5% wzrostu.

Zwolnione  z  podatku  zostały  budowle  lub  ich części służące działalności komunalnej i ochronie środowiska, budynki i grunty służące prowadzeniu działalności kulturalnej i krzewieniu kultury, o ile nie są związane z działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze, jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą lub leśną, budynki i grunty wykorzystywane w celach ochrony przeciwpożarowej, lokale, pomieszczenia wykorzystywane dla celów pomocy i opieki społecznej, o ile nie są związane z działalnością gospodarczą.

 

R