Wydarzenia

Łochowska Galeria Sztuki

Od 15 marca 2014 roku w MiGOK w Łochowie można oglądać wystawę poświęconą dwóm niezwykłym artystom. Mam tu na myśli Szymona Kobylińskiego i Ludwika Maciąga.

Zarówno Kobyliński, jak i Maciąg część swojego życia spędzili w okolicach Łochowa, stąd też cała wystawa nosi tytuł: „Sz. Kobyliński i L. Maciąg. Wielcy twórcy naszego regionu”. Ostoją dla Maciąga okazała się miejscowość Gulczew niedaleko Wyszkowa, w której to mieszkał na stałe wraz z żoną Ewą, natomiast co roku, na swój letni wypoczynek przyjeżdżał do Gniazdowa Szymon Kobyliński.

 

W życiu prywatnym obydwaj panowie byli przyjaciółmi. Poznali się na Wydziale Grafiki, Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której to Maciąg po ukończeniu nauki był dziekanem i wieloletnim wykładowcą.

Artyści ci, to ludzie, którzy w swoim życiu poświęcili się tworzeniu i pielęgnacji takich postaw jak szacunek, umiłowanie i oddanie własnej ojczyźnie, czyli szeroko rozumiany patriotyzm. Byli osobami otwartymi i życzliwymi dla każdego. Niezwykle skromni, nigdy nie zabiegali o rozgłos i nie poddawali się panującym modom.

Zaliczani do jednego z pierwszych pokoleń powojennych, które kreowało pamięć historyczną, poprzez np. tworzenie projektów znaczków pocztowych, herbów, gobelinów czy ilustracji książkowych. Byli uczestnikami licznych spotkań z młodzieżą, na których to starali się budować i przekazywać swoją wiedzę o historii, kulturze i szacunku do własnej ojczyzny.

Dorobek artystyczny obydwu panów jest niebywały. Świadczy to, nie tylko o ich wielkim talencie, ale o ogromnej samodyscyplinie i pracowitości. Kobyliński i Maciąg, to miłośnicy natury (w szczególności koni), tradycji i militariów, co znalazło odzwierciedlenie w ich bogatej twórczości.

Prezentowana przez MiGOK wystawa jest wyjątkowa, z racji tego, że po raz pierwszy zebrano w jednym miejscu dzieła obydwu artystów. Tematyka dzieł jest bardzo różnorodna. Na szczególną uwagę zasługują obrazy olejne Szymona Kobylińskiego pt. „Pejzaż nad Liwcem”, „Dwór w Pogorzelcu”, czy „Zagłoba z Rochem”. Prawdziwą perłą wystawy jest obraz Maciąga ułan na siwym koniu z roku 1939, autor tworząc go miał zaledwie 18 lat, a już wtedy jego twórczość pełna była dojrzałości i ekspresji.

Łochowski MiGOK składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom tej niezwykłej wystawy, za tak liczne przybycie. Cieszymy się, jak również jesteśmy dumni z tego, że mamy zaszczyt gościć w swoim obiekcie tak cenne i unikatowe zbiory obydwu artystów. Wszystkich tych, którzy do tej pory nie mieli okazji zobaczyć naszej ekspozycji, serdecznie zapraszamy do MiGOK-u. Wystawa jest czynna do 15 kwietnia bieżącego roku.

Jednocześnie pragniemy zaprosić wszystkich Państwa na nową wystawę poświęconą twórczości Sławomira Pycińskiego - malarza abstrakcjonisty. W swoim dorobku artystycznym nie przedstawia on realnych obiektów, a formą i kolorem operuje całkowicie swobodnie. Podczas wernisaży, uczestnicy wystaw mają szansę do wyrażenia swoich opinii na temat obrazów, zachęcani są do podjęcia próby odczytania tego co autor chciał poprzez dzieło przekazać odbiorcy. Rozpoczęcie tej wspaniałej wystawy będzie miało miejsce już od 18 kwietnia 2014 roku, oczywiście w MiGOK Łochów.

MP

 
Michal Krupa