Debata społeczna w Łochowie

Podczas sesji Rady Miejskiej w Łochowie przeprowadzonej dnia 28 sierpnia w Gminnym i Miejskim Ośrodku Kultury w Łochwie odbyła się debata społeczna. Lokalna społeczność łochowska miała możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań odnośnie poprawy bezpieczeństwa naszej okolicy. Spotkanie odbyło się w ramach debat społecznych organizowanych na terenie całego Mazowsza.

W debacie udział wzięli m.in. Krzysztof Fedorczyk, Starosta Węgrowski, Marian Dzięcioł, Burmistrz Łochowa, nadkom. Mirosław Olszewski, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, kom. Michał Tontarski, Komendant Komisariatu w Łochowie oraz samorządowcy. Debata miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Mieszkańcy gminy Łochów oraz zaproszeni na spotkanie goście zgłaszali swoje uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa m.in. na osiedlach mieszkaniowych w Łochowie, drobnych kradzieży i włamań do domków letniskowych, a także o zabezpieczaniu imprez masowych. Poruszono kwestię domokrążców, którzy oferują różne przedmioty do sprzedaży. Ponadto zgłaszano problemy dotyczące przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez mieszkańców gminy a także ilości zdarzeń na drogach.

Podczas debaty przedstawiono także statystyki policyjne, m.in. skalę przestępczości na terenie powiatu w latach 2010 – 2012. Omówiono 7 wybranych kategorii przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie mienia), a także przestępczość narkotykową, nieletnich i stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

R

Obejrzyj jak wyglądała ta debata

 
Michal Krupa