Prężna Gmina Łochów

Na stronie internetowej naszej Gminy pojawiło się ciekawe zestawienie. Obrazuje ono realizację budżetów poszczególnych gmin z terenu powiatu węgrowskiego po stronie wydatków w 2012 i 2013 roku, w tym wydatków inwestycyjnych, ich udziały w inwestycjach odnoszących się do wszystkich samorządów z terenu powiatu oraz ich zadłużenie ze stanem na 31 grudnia 2012 r.

Okazuje się, że we wszystkich ww. zagadnieniach  Gmina Łochów zdecydowanie wyprzedza pozostałe 8 gmin oraz samorząd powiatowy. W 2012 roku wydatki budżetowe Gminy Łochów stanowiły prawie 26% ogółu wydatków wszystkich samorządów (9 gminnych i 1 powiatowy) i aż 54,5% wydatków inwestycyjnych (25,2 mln zł). Oznacza to, że co druga złotówka „publicznego grosza” z przeznaczeniem na inwestycje publiczne została wydana na rzecz inwestycji realizowanych na terenie naszej Gminy. Pozostałe samorządy wyglądają dosyć blado na tle Gminy Łochów. Najlepszy (po gm. Łochów) wskaźnik uzyskało m. Węgrów (12,5%), a najgorszy gm. Wierzbno (0,4%). W 2013 roku (jeszcze nie zakończonym, ale nic nie wskazuje na to, by dane wykazane na podstawie budżetów poszczególnych samorządów zostały w jakikolwiek sposób zaburzone) sytuacja przedstawia się podobnie co w 2012 roku. I tak ¼ wydatków spośród ogółu wydatków to wydatki gm. Łochów. W wydatkach inwestycyjnych nadal (tak jak w 2012 r.) co druga złotówka (dokładnie 46,2%) na rzecz wydatków poczynionych w gm. Łochów. Drugi w kolejności samorząd (gm. Liw) osiągnie zaledwie poziom 14%. Podobnie jest też w przypadku procentowego udziału inwestycji w budżecie wydatków danej gminy lecz już z mniejszymi dysproporcjami: Łochów – 33,2%, Liw – 29,4%, Stoczek – 23,8%, najmniej Wierzbno – 1,0%.

Jeśli prześledzimy wcześniejsze lata (sprzed 2012 r.) to wysoki wskaźnik inwestycyjny względem ogółu wydatków w naszej Gminie jest czymś normalnym, stałym, więc nie jest to zjawisko odosobnione i widoczne jedynie w ostatnich dwóch latach.

Powyższe ach! och! i ech! zakłócają kolejne dane: stan zadłużenia. Tu również jesteśmy naj… lecz z najwyższym poziomem zadłużenia, gdyż procentowy wskaźnik zadłużenia naszej Gminy w stosunku do dochodu wynosi 41,5%. Nie jesteśmy jednak samotni. Wskaźnik dla m. Węgrów jest jeszcze wyższy i wynosi aż 53,4%. Żadna z gmin nie ma wskaźnika niższego niż 20%, co oznacza że każda z nich zadłużona jest „po uszy” (najkorzystniejszy wskaźnik zadłużenia ma Gm. Korytnica - 20,8%), ale nie są one aż tak zadłużone jak budżet polskiego państwa (procentowy udział zadłużenia do dochodów). Widać, że zjawisko to chorobą powszechną jest.

R

 
Michal Krupa