Wydarzenia

Bezpieczeństwo gminy Łochów


Data: 28.08.2013r.
Miejsce: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
Godz: 10:00

Zapraszamy mieszkańców gminy Łochów do aktywnego udziału w debacie społecznej, podczas której będzie można przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy. Spotkanie odbędzie się w ramach debat społecznych organizowanych na terenie całego Mazowsza.

Konsultacje w Łochowie odbędą się 28 sierpnia 2013 r. o godz. 10 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie, ul. 1-go Maja 22. W debacie udział wezmą m.in.: Starosta Powiatu Węgrowskiego, Burmistrz miasta i Gminy Łochów, p.o. Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, Komendant Komisariatu w Łochowie oraz samorządowcy.             

Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami gminy Łochów o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła:

- zagrożenia przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozboje, bójka lub pobicie, kradzież samochodu),

- zapobiegania przemocy w rodzinie,

- poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.