Laureaci „Mistrza Pięknej Mowy 2013”

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Łochowie 14 czerwca b.r. zorganizowało Gminny Przedszkolny Konkurs Logopedyczny o tytuł „Mistrza Pięknej Mowy 2013”. Koordynatorem przedsięwzięcia była dyrektor przedszkola p. Hanna Wójcik, natomiast pomysłodawcą konkursu i prowadzącą jego przebieg p. Dominika Martoń-Jaroszewska, logopeda w naszej placówce.

Konkurs logopedyczny na terenie naszej gminy odbył się po raz pierwszy i mamy nadzieję, że na stałe wejdzie do kalendarza imprez edukacyjnych przeznaczonych dla przedszkolaków. Jak stwierdza pani Dominika „Dzieciom z wadą wymowy nie jest lekko. Ćwiczenia logopedyczne są monotonne, żmudne i długotrwałe. Ciągła korekta wady wymowy może mieć niekorzystny wpływ na samoocenę dziecka i jego dobre samopoczucie. Należy zatem, nieustannie stwarzać szanse na zaprezentowanie zdobywanych umiejętności, budując pozytywny wizerunek dziecka”.

Na konkurs przybyło 22 dzieci, razem z opiekunami. Tego dnia na przedszkolnej scenie udekorowanej przez p. Beatę Kowalczyk wystąpili podopieczni z pięciu gminnych placówek oświatowych. Recytatorskie prezentacje dzieci z ogromnym zaangażowaniem i podziwem oceniało jury w składzie: p. Eugeniusz Redman - dyrektor ZOSS, p. Barbara Zonik - logopeda ze SP nr 1 w Łochowie, p. Małgorzata Mościcka - pedagog ze SP nr 3 w Łochowie, p. Agata Krupa-Berbeć - psycholog z PPP w Węgrowie i p. Hanna Wójcik, która przewodniczyła szanownej Komisji.

Dzieci zaprezentowały się z pełnym aktorskim kunsztem. Przygotowane przez siebie recytacje dokładnie wypowiedziały, także ozdobiły mimiką i gestem. Piękne i niejednokrotnie zabawne stroje dopełniały wizerunku młodego i kreatywnego aktora. Jury miało „pełne ręce roboty”, aby wyłonić „Mistrza”, co niestety przekroczyło zaplanowany czas obrad. Doszły nas również słuchy że tam, za zamkniętymi drzwiami, Jury „łamało sobie głowy” żeby sprawiedliwie ocenić wszystkich konkursowiczów.

W czasie obrad Jury, dla gości i rodziców zgromadzonych na konkursowej widowni, swój artystyczny pokaz zaprezentowały pięciolatki z grupy „Biedronek” przygotowane przez swoje wychowawczynie panie: Annę Drużba i Elżbietę Fabisiak. „Biedroneczki”, czując się gospodarzami tej imprezy tańczyły, śpiewały i rozbawiały publiczność prawie godzinę. Dzięki ich występowi, długi czas obradowania Komisji zamienił się w zupełnie krótką chwilę radości i wspólnej zabawy.

Jury Gminnego Przedszkolnego Konkursu Logopedycznego o tytuł „Mistrza Pięknej Mowy 2013” ogłosiło następujący werdykt:

W kategorii dzieci 4 - letnich: 

I miejsce i tytuł „Mistrza Pięknej Mowy” otrzymali ex aequo Sebastian Żebrowski z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie i Gabriela Rybner z ZS w Ostrówku. II miejsce otrzymała Weronika Osemka, a III miejsce zdobył Patryk Federczyk - obydwoje z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie.

W kategorii dzieci 5 - letnich:

I miejsce i tytuł „Mistrza Pięknej Mowy” otrzymała Zofia Malińska z Katolickiej Szkoły Podstawowej „Julin”, II miejsce zdobyła Alicja Kalinowska z ZS w Kamionnie, III miejsce otrzymała Wiktoria Posiewka z Samorządowego Przedszkola nr1 w Łochowie. W tej kategorii Jury przyznało wyróżnienie dla Bianki Lis i Wiktorii Kwiatkowskiej, także z Samorządowego Przedszkola nr1 w Łochowie.

W kategorii dzieci 6 - letnich:

I miejsce i tytuł „Mistrza Pięknej Mowy” otrzymała Julia Mioduszewska z ZS w Ostrówku, II miejsce otrzymała Maria Malińska z Katolickiej Szkoły Podstawowej „Julin”, III miejsce przyznano Sebastianowi Osemka z ZS w Kamionnie.

Wszystkie dzieci biorące udział w Konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.           

Dziecko w toku nabywania pełnej sprawności językowej, przebywa swoją indywidualną drogę pokonując różnorodne przeszkody. Celem naszego Przedszkola jest wspomaganie dzieci w pokonywaniu tych trudności, promowanie pięknej wymowy oraz rozwijanie i promowanie talentów twórczych wychowanków, tym samym budowanie pozytywnego wizerunku ich samych. Mamy nadzieję, że nasze zamierzenia i cel osiągnęliśmy. Pragniemy kontynuować i udoskonalać tę formę konkursową w latach następnych.

Na łamach tego artykułu, kadra Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie jeszcze raz bardzo dziękuje członkom Komisji Konkursowej za uczestnictwo oraz naszym sponsorom, tj. firmie Edmund Hilak, Bankowi Spółdzielczemu w Łochowie, Aptece Verbena, F.H.U. Duet, firmie Bastion, firmie Fabisiak - kioski szkolne, firmie Emte-Druk i firmie Mirpol.

Jolanta Abramczyk

 
Michal Krupa