Opiekun medyczny – zawód poszukiwany

Dnia 18 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych, która ma siedzibę w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku. Szkołę prowadzi Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach.

Istnieje ona od roku 2010 i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Co roku zgłaszają się chętni, dlatego na przyszły rok szkolny będą kontynuowane zajęcia i nadal prowadzony jest nabór nowych kandydatów.

Zawód opiekuna medycznego niesie za sobą duże możliwości zatrudnienia.

Tegoroczny egzamin praktyczny odbył się w Szpitalu Rejonowym w Węgrowie, w którym również odbywały się praktyki zawodowe.

Korzystając z pośrednictwa G.Ł., Dyrektor TWP, p. Czesław Jarecki-Sikorski i Dyrektor Szkoły, p. Agnieszka Wojciechowska składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Łochowa, p. Marianowi Dzięciołowi za możliwość realizowania zajęć Szkoły Medycznej w budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Spokojnej Starości” w Ostrówku oraz Kierowniczce Ośrodka, p. Ewie Radzimirskiej za udostępnienie sal i pomieszczeń, w których odbywały się zajęcia.

SP

 
Michal Krupa