O modernizacji linii kolejowej jeszcze

Rada Miejska w Łochowie zajęła stanowisko w związku z modernizacją linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa Białystok - granica z Litwą etap l, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka – Tłuszcz (Sadowne), które wysłano do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Centrum Realizacji Inwestycji, Zespół d/s Modernizacji Linii Kolejowej 875  oraz do wiadomości wykonawcy: T0RPOL S.A Grupa Polimex Mostostal, Biuro Budowy E 75 w Zielonce. W piśmie Rada Miejska prosi o uwzględnienie w ww. projekcie przebudowy ulicy Dolnej w Łochowie o następujących parametrach:

 

- przekrój publiczny - jezdnia bitumiczna szerokość 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy 2,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej od strony zabudowanej i utwardzone pobocze szerokości 0,75 m od strony terenu PKP,

- odwodnienie kanalizacja deszczowa i istniejące rowy.

Powyższe parametry wynikają z konieczności utrzymania połączenia dla mieszkańców Łochowa oraz większej części wsi Jasiorówka z centrum miasta. Likwidacja przejazdu kolejowego w km 59+638 w ciągu ulicy Żeromskiego uniemożliwi między innymi dojazd do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego. Ulica Dolna stanowić będzie połączenie równoległe do linii kolejowej pomiędzy przejazdami kolejowymi w km: 57+917 ciągu ul. Wyszkowskiej i 60+332 na skrzyżowaniu wielopoziomowym z drogą powiatową Nr 4202 W. Mając na względzie dobro mieszkańców oraz rozwój miasta i gminy radni wnieśli o przebudowę ulicy Dolnej wg przedstawionych wyżej parametrów.

Negocjowanie czegokolwiek z Generalną Dyrekcją jest trudne, jak by nie było są dysponentami, a interes publiczny jest różnie postrzegany przez obydwie strony.

R

 
Michal Krupa