Łochowskie Dionizje

 

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez organizatorów w ramy reaktywowanego festiwalu zostaną wniesione aktualne, dostosowane do obecnych czasów formy działań artystycznych. Grupy, które wystąpią na festiwalu, tworzą szeroki przekrój progu odbioru swoich sztuk – od czytelnych i prostych w odbiorze spektakli, po bardziej elitarne i wymagające od widza otwartości na wysokie kompetencje kulturowe zachęcając do ,,wyjścia na ulicę”. Wszystkie spektakle i koncerty odbywające się w ramach Festiwalu będą bezpłatnie udostępnione dla widzów.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Teatr Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.