Archiwum

Wieści gminne

Lutowe wieści gminne i marcowych co nieco:

 Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wprowadził 4 marca br. stan podwyższonej gotowości w podmiotach medycznych na terenie województwa. Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem. Oznacza możliwość zlecenia szpitalom m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu.

 

 Gmina Łochów ogłosiła przetarg na budowę ulicy Sosnowej w Łochowie - odcinek długości 580 mb wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej o długości 526 mb, szerokość jezdni od 5,5 do 7 m, szerokość chodnika dwustronnego 2 m, zaś zjazdów na posesje - 4,50 m. Konstrukcja jezdni oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 30 cm. Zadanie ma być dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 Z zarządzenia Burmistrza Łochowa z 27 lutego br. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok możemy dowiedzieć się, iż plan dochodów wyniósł 100 003 165 zł, który wykonano w 99,13 procentach, tj. 99 133 762 zł. Wydatki wyniosły 103 116 082 zł, które zrealizowano w 96,74 procentach, tj 99 754 901 zł. Deficyt wyniósł 621 139 zł. Kredyty i pożyczki wyniosły 2 236 373 zł.

 Ruszyła dla gmin druga edycja „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. W puli jest 10 mln zł. Wnioski można składać do końca marca. Dotację można otrzymać na działania związane z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła i może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Z kolei wsparcie w ramach refundacji można przeznaczyć m.in. na zakup profesjonalnych narzędzi do kontroli palenisk domowych czy dronów służących do informowania o jakości powietrza, opracowanie programów ochrony powietrza, tworzenie terenów zielonych, systemów nawadniających czy też budowę tężni solankowych. Dofinansowanie zadania w ramach refundacji to maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć 200 tys. zł. Szczegółowe informacje na stronie www.mazovia.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne.

 W związku z informacjami, że od jakiegoś czasu na terenie Gminy Łochów pojawiają się osoby, które zachęcają do podpisywania umów dotyczących montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych, informujemy, że Gmina Łochów obecnie nie prowadzi naboru do programu Odnawialne Źródła Energii. Jeżeli w przyszłości pojawi się możliwość kolejnej edycji programu OZE z dofinansowaniem dla Mieszkańców zostaną Państwo o tym powiadomieni.

 Jest kolejna edycja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. Boisko do piłki nożnej, skatepark, a może pumptrack! W tym roku na budowę nowych i modernizację już istniejących obiektów sportowych zarząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Nabór projektów potrwa do 16 marca.

 Dnia 17 lutego b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbył się konwent wójtów i burmistrzów z terenu powiatu węgrowskiego. W wydarzeniu oprócz gminnych włodarzy uczestniczył też poseł na Sejm RP Maciej Górski. Dyskutowano m.in. o sytuacji drogowej na terenie powiatu zwracając uwagę na konieczność wykonania nakładek na powstałych po mijającej zimie przełomach na drogach powiatowych. Ponadto sytuację finansową i organizacyjną PKS-u na terenie powiatu przedstawili przedstawiciele spółki PKS Sokołów Podlaski. Zapoznano się też z aktualnymi działaniami Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Węgrowie.

 11 lutego b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się szkolenie kół gospodyń wiejskich. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 takich kół z terenu naszego powiatu, z mocnym akcentem gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy, gdyż dobrymi praktykami podzieliły się z uczestnikami szkolenia przedstawicielki kół z Karczewca i Matał. Uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczących rozliczania KGW, w tym uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów; wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, organizacji pokazów kulinarnych i krótkiego łańcucha żywieniowego a także uczestnictwa w systemach jakości potraw. Natomiast przedstawiciele KRUS-u przedstawili możliwości pozyskiwania środków na działalność KGW z Funduszu Składkowego.

 Zarządzeniem z dnia 3 lutego 2020 r. Burmistrz Łochowa powołał stałą komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jej skład: Maciej Adam Folman - przewodniczący; Katarzyna Kulik - zastępca i pozostali członkowie: Anna Kołodziejska, Beata Anna Mech i Adam Paweł Bala.

 Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

 Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r. Przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

 7 marca w sobotę, wczesnym wieczorem, na przejeździe kolejowym Zieleniec - Mrozowa Wola, w pobliżu stacji kolejowej Sadowne Węgrowskie, linii kolejowej Warszawa - Białystok doszło do wypadku. Pociąg intercity „Słowacki” uderzył w wjeżdżającego na przejazd quada. Zginęły dwie osoby: 29-letni ojciec i 8-letni syn.

 W dniach 10-12 lutego 2020 roku, w okresie ferii zimowych, w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbył się halowy turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Węgrowskiego. Rozegrano go w trzech kategoriach, a każdy dzień turnieju inna kategoria wiekowa: I. szkoły podstawowe klasy VI i młodsze, II. szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz kategoria szkoły ponadpodstawowe. Turniej cieszył się dosyć dużą popularnością, jednak skromną reprezentacją szkół z naszej gminy. W kategorii najmłodszych piłkarzy, w której grało 8 drużyn z naszej gminy wystąpiła jedynie drużyna z SP w Gwizdałach, zajmując 7 miejsce. Najlepszą okazała się drużyna ze Stoczka. W II. kategorii udział wzięło 7 zespołów lecz żaden z naszej gminy. Tu najlepszym okazał się zespół z Sadownego. Czyżby do przeszłości przeszły zawody tego typu, w których startowało po około 20 zespołów. Znacznie lepiej było w kategorii szkół ponadpodstawowych, do której zgłosiło się 7 ekip. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie wystawił dwie mocne drużyny, z których drużyna II zajęła miejsce pierwsze a drużyna I - miejsce trzecie. Gratulujemy.

 Burmistrza Łochowa powołał 3 marca Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie w składzie: Małgorzata Łotarska, Katarzyna Kulik, Maria Komuda, Artur Krzysztof Lis, Anna Hausner. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej zostało zwołane na dzień 3. kwietnia br., tzw. etap formalny (bez udziału kandydatów, polegający na sprawdzeniu przez komisję konkursową kompletności dokumentacji, spełnienia wymogów formalnych ujętych w ogłoszeniu zakończony wskazaniem kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu). II etap to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przejdą etap formalny, który powinien zakończyć się do 30 kwietnia br. Wcześniejszym zarządzeniem Burmistrz ogłosił konkurs na to stanowisko: określając wymogi do spełnienia przez kandydata składającego ofertę oraz wyznaczając termin składania ofert – do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 16:00 - decyduje data wpływu do urzędu.

 1 marca w OSP w Ostrówku za sprawą Stowarzyszenia Przyjaciół Ostrówka odbyła się premiera spektaklu: „Epopeja Rodziny Walczącej, Mariusz i Mateusz Lis-Jarnicki o wartościach” wg. scenografii Małgorzaty Kosowskiej i Kingi Mech, reżyserii Katarzyny Kownackiej, absolwentki Szkoły Filmowej w Łodzi, aktorki Teatru Narodowego. To pierwszy krok ku prężnej działalności społeczno-kulturalnej w Ostrówku, dbałości o lokalne społeczeństwo.

 Pierwszy mecz sparingowy ŁKS Łochów, przygotowawczy do rundy wiosennej, pierwszy rozegrany 16 lutego z Bug Wyszków zakończył się sromotną przegraną 0:7, rozegrany 29 lutego z MKS Małkinia zakończył się remisem 1:1, zaś z Miedzanką Miedzna zwycięstwem 5:1. Nim 22 marca rozpoczną rundę wiosenną czeka ich jeszcze jeden sparing z Tajfun Jartypory. Seniorzy ŁKS Łochów rozpoczną ligowe wzmagania na wyjeździe z WKS Rząśnik. Sezon zakończą również na wyjeździe w weekend 13-14 czerwca z Rozwojem Warszawa. Przypominamy, że młodzież ŁKS Łochów gra w dużo wyżej usytuowanych ligach: rocznik 2004 (juniorzy młodsi) w I Lidze wojewódzkiej, rocznik 2005 i 2006 – w III Lidze, roczniki: 2008, 2010, 2011 i 2012 – w IV Lidze.

 8 marca na Dzień Kobiet dwa w Łochowie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe:

- koncert w sali balowej MiGOK w wykonaniu: Julii Jarmoszewicz - mezzosopran, Andrzeja Batora - baryton i Igora Kreta, akompaniującego na fortepianie;

- tradycyjne już spotkanie muzyczno-rozrywkowe w hali sportowej przy ZSP w Łochowie.

 14 lutego, na Walentynki, w MiGOK Łochów swój koncert dał Witek Muzyk Ulicy, czyli Witold Mikołajczuk, zaczynający swoja karierę od gry na ulicy, stąd ta nazwa. Piosenkarz zaprezentował m.in. swoje znane utwory: „Mam kaca”, „Ja się w tobie zakochałem”, czy „Ciuchy na wagę są ekstra” i wiele innych. Muzyk śpiewał przy własnym akompaniamencie gitary, fortepianu i na akordeonie. 

 Uroczysko vol. 34 w MiGOK Łochów już 21 marca, na powitanie wiosny zagrają GA-GA Zielone Żabki z Jawora, zespół grający ska/punk, Pen Coolucky z Łochowa, Bielas i Marynarze Łodzi - mieszanka rocka, bluesa, country, punka i poezji śpiewanej. Wstęp 30 zł.

 Lutowa, trzecia z kolei taca inwestycyjna z przeznaczeniem na ołtarz główny wyniosła 16 832 zł. Są one przeprowadzane od grudnia ub. roku w każdą trzecią niedzielę miesiąca. W  pracowni Ars Antiqua w Koniku Nowym trwają prace nad tabernakulum oraz ozdobnym otoczeniem (pasa po obu Jego stronach), które ma być wykonane z metalu złoconego.

 W niedzielę, 15 marca wprowadzona będzie korekta rozkładu jazdy pociągów. 

• Przy tak ciepłym lutym oznaki przedwiośnia wcześniejsze niż zazwyczaj:

- 2 lutego zakwitła leszczyna,

- 8 lutego przylot żurawi,

- 10 lutego pierwsza przedwiosenna burza,

- 22-26 lutego zakwitły ogrodowe wczesnowiosenne kwiaty: przebiśniegi, śnieżnik, krokusy, złoć żółta, irysy, prymule.

Tylko patrzeć jak bociany zlecą. Jednak tegoroczny luty wcale nie był najcieplejszym dla nas miesiącem w ciągu ostatnich 30 lat. 21 lutego 1990 roku słupki w termometrach w Łochowie poszybowały na 14 st. Celsjusza.   

                R