Archiwum

Interpelacja radnej

Na interpelację radnej Dominiki Martoń - Jaroszewskiej (o czym pisaliśmy w lutowym wydaniu Gazety Łochowskiej) w sprawie inwestycji PKP PLK polegającej na budowie przejazdu bezkolizyjnego w osi drogi krajowej nr 62 w mieście Łochów, w której zawarto trzy pytania Burmistrz odpowiedział:

Ad.1. Od czasu, kiedy pełnię funkcję Burmistrza Łochowa do Urzędu Miejskiego w Łochowie nie wpłynął wniosek o wydanie opinii do projektu tunelu pod torami w osi drogi krajowej nr 62.

 

Ad.2. Wniosek o wydanie opinii dla projektowanego wiaduktu w osi drogi krajowej nr 62,został skierowany do Burmistrza Łochowa.

Ad.3. Instytucje, które wydały opinie dla projektowanego wiaduktu w osi drogi krajowej nr 62:

- Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Warszawie,

- Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,

- Zarząd Województwa Mazowieckiego,

- Marszalek Województwa Mazowieckiego,

- Starosta Powiatu Węgrowskiego,

- Burmistrz Miasta Łochów,

- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

- Wojewoda Mazowiecki,

- Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,

- Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych,

- Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji,

- Komendant Stołecznej Policji Wydział Teleinformatyki w Warszawie,

- Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Radomiu,

- Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Pytania zawarte w interpelacji radnej brzmiały:

1. Czy do Urzędu Miejskiego w Łochowie wpłynął kiedykolwiek wniosek o wydanie opinii do projektu tunelu pod torami w osi drogi krajowej nr 62?

2. Do jakiego organu Gminy Łochów został zaadresowany wniosek o wydanie opinii dla projektowanego wiaduktu w osi drogi krajowej nr 62?

3. Jakie instytucje zostały poproszone także o wydanie opinii, o której mowa w pytaniu drugim?

R