Sosnowa i Zwycięstwa - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Ulica Sosnowa w Łochowie i ulica Zwycięstwa w Ostrówku otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł.

15 kwietnia br. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania z tego Funduszu w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

W województwie mazowieckim wsparcie uzyska 138 zadań (47 powiatowych i 91 gminnych) a limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 306,1 mln zł.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

 

Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na:

-        dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;

-        dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

-        finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Ocena wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych odbywa się w oparciu o szereg przesłanek, w szczególności:

-        zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;

-        zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;

-        podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych;

-        poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

-        poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W przypadku naszej Gminy dofinansowanie otrzymają dwa zadania inwestycyjne: długo oczekiwane dofinansowanie budowy ulicy Sosnowej w Łochowie oraz rozbudowy ulicy Zwycięstwa w Ostrówku.

Budowa ul. Sosnowej dotyczy odcinka 580 mb. Wnioskowano o 1.965.721 zł, dofinansowanie wyniesie 1.277.715 zł (65% wnioskowanej kwoty), przy środkach własnych 688.002 zł. O ogłoszonym przetargu na to zadanie pisaliśmy w marcowym wydaniu G.Ł.

Rozbudowa ul. Zwycięstwa dotyczy odcinka 402 mb. Wnioskowano o 1.592.344 zł, dofinansowanie wyniesie 1.035.023 zł (65% wnioskowanej kwoty), przy środkach własnych 557.320 zł.

Łączna kwota wsparcia wyniesie zatem ponad 2,3 mln zł.

W przypadku naszego samorządu powiatowego (drogi powiatowe) to aż trzy wnioski znalazły się na liście z dofinansowaniem:

- przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku Sadowne – Morzyczyn (2492 mb.) wraz z rozbudową mostu na rz. Wielącz, zadanie dwuletnie 2019-2020 z dofinansowaniem 80% wynoszącym 3.444.784 zł;

- rozbudowa ul. Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie (1000 mb.), zadanie rozpisane na lata 2020-2021 z dofinansowaniem 80% wynoszącym 4.731.029 zł;

- przebudowa dwóch krótkich odcinków drogowych w gm. Grębków o łącznej długości 955 mb z dofinansowaniem 70% wynoszącym 654.500 zł.

Łączna kwota wsparcia trzech zadań inwestycyjnych wyniesie ponad 8,8 mln zł.