Archiwum

Policyjne info

Dzielnicowy Roku 2019

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie zachęca mieszkańców powiatu węgrowskiego do udziału w konkursie na „Najpopularniejszego dzielnicowego roku 2019„ i oddanie głosu na wybranego dzielnicowego.  Głos można oddać poprzez wypełnienie anonimowej  ankiety i pozostawienie jej w oznaczonym miejscu, np. w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie, Urzędzie Miasta Węgrów, Starostwie Powiatowym w Węgrowie czy w Urzędach Gmin na terenie powiatu węgrowskiego. Konkurs trwa do 31 stycznia 2020 r.

Zdarzenia drogowe

W drugiej połowie grudnia ub. roku doszło do szeregu zdarzeń drogowych:

• 29 grudnia w m. Stoczek, mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki VW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na prawe pobocze,  a następnie na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości (0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).

• 27 grudnia w m. Węgrów, mieszkanka pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Toyota, na przejściu dla pieszych potrąciła pieszą, która w wyniku doznanych obrażeń została zabrana do szpitala.

 

• 26 grudnia  w m. Łochów ul. Al. Łochowska, mieszkaniec pow. grójeckiego kierując pojazdem marki Opel nie zachował należytej ostrożności w wyniku czego, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nikt nie doznał obrażeń.

• 24 grudnia w m. Węgrów, mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Renault podczas włączania się do ruchu uderzył w prawidłowo poruszający się pojazd Toyota. Nikt nie doznał obrażeń.

• 23 grudnia w m. Budziska, mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Audi, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadący prawidłowo z naprzeciwka pojazd marki Lublin. W wyniku zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

• 23 grudnia w m. Węgrów, mieszkaniec pow. węgrowskiego znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował samochodem w ruchu lądowym.

• 19 grudnia w m. Łochów mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując motorowerem nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania rowerzystki, w wyniku czego, będąc sam wyprzedzany przez nn pojazd przewrócił się na kierującą rowerem, która z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

• 19 grudnia w m. Ludwinów mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Opel nie upewnił się co do bezpiecznego wykonania manewru skrętu w lewo uderzając w wykonujący manewr wyprzedzania pojazd marki Golf.

• 19 grudnia w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Volvo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Audi doprowadzając do zderzenia. Nikt nie doznał obrażeń.

• 18 grudnia w m. Sokółka mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Opel nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w skute czego zjechał na prawe pobocze i uderzył w słup elektryczny w wyniku czego doznał obrażeń ciała. Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości 1,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

• 17 grudnia w Łochowie na ul. Dolnej mieszkaniec pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Nissan włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Oplem, doprowadzając do zderzenia się pojazdów. Kierujący Nissanem oraz pasażerka Opla po przewiezieniu do szpitala zwolnieni.

• 16 grudnia w  Łochowie na ul. 1 Maja mieszkanka pow. węgrowskiego kierując pojazdem marki Peugeot nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu rowerem, w wyniku czego doszło do potrącenia rowerzysty. Nikt nie doznał obrażeń.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność na drodze. Szczególnie o jazdę zgodną z przepisami ruchu i  zdrowym rozsądkiem.

„Korytarz życia” i jazda „na suwak”

6 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące „korytarza życia” oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego - tzw. jazdy na suwak, wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 2202).

Korytarz życia

Obowiązek tworzenia korytarza życia dotyczy kierowców poruszających się drogami o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W sytuacji wymagającej utworzenia korytarza życia kierujący pojazdami powinni umożliwić swobodny przejazd pojazdom służb ratowniczych poprzez odpowiednie usytuowanie.

Zgodnie z przyjętą zasadą kierujący pojazdami, poruszający się lewym pasem będą musieli zjechać do lewej krawędzi pasa, a pozostali do prawej krawędzi. Sprawne utworzenie korytarza życia będzie szczególnie ważne na drogach wielopasmowych, ponieważ dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Im szybciej kierujący pojazdami zrobią dla nich miejsce, tym większa szansa na uratowanie życia.

Niezwykle ważnym jest fakt wyznaczenia miejsca na korytarz życia, który w przypadku kilku pasów ruchu zawsze będzie występować po lewej stronie (tj. pomiędzy lewym pasem ruchu i pasem z nim sąsiadującym). Tym samym kierowca nie będzie musiał się zastanawiać, z której strony nadjedzie pojazd uprzywilejowany.

Nowe przepisy zabraniają również pojazdom innym niż uprzywilejowane korzystania z utworzonego korytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.

Jazda „na suwak”

Przepisy dot. jazdy „na suwak” precyzują sposób zachowania kierowców w sytuacji występowania zatoru na drodze, przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie.

Zgodnie z nowymi przepisami (art. 22 ust. 4a i 4b ustawy - Prawo o ruchu drogowym) w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z kilkoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu nie będzie miał (jak dotychczas) obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu (mającym kontynuację), na który zamierza wjechać.

Przepis art. 22 ust. 4a ustawy wskazuje, że w takiej wyjątkowej sytuacji drogowej kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu (mającym kontynuację) jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

Przywołany wyżej przepis należy czytać zgodnie z intencją ustawodawcy, który miał na celu przede wszystkim zapewnienie większej płynności ruchu na całym przekroju (szerokości) jezdni. Tym samym należy uznać, że kierujący pojazdem znajdujący się na pasie, na którym z różnych względów (zanikanie, przeszkoda) nie można kontynuować jazdy, jest w uprzywilejowanej sytuacji i powinien zostać „wpuszczony” przez kierującego jadącego sąsiednim pasem na pas ruchu, na którym kontynuowanie jazdy jest możliwe. Jednocześnie należy wskazać, że dla stosowania nowej zasady (art. 22 ust. 4a i 4b ustawy - Prawo o ruchu drogowym) muszą zaistnieć jednocześnie dwa warunki:

  • po pierwsze, musi występować znaczne  zmniejszenie  prędkościa więc zazwyczaj będzie to spowolnienie „zatorem drogowym”, w którym pojazdy stoją lub poruszają się z niewielką prędkością. Przyczyną zatoru drogowego może być zarówno duże natężenie ruchu, jak również kolizja, bądź awaria pojazdu, itp.
    Warto podkreślić, że zasada „jazdy na suwak” nie znajduje zastosowania w przypadku istotnego zmniejszenia prędkości pojazdów względem prędkości dopuszczalnej, gdy ta zmniejszona prędkość będzie nadal wyższa, niż w przypadku zatoru drogowego (np. przypadek spowolnienia ruchu z 90 km/h do 40 km/h). Co istotne, zasada „jazdy na suwak” nie będzie miała zastosowania również w przypadku dojeżdżania do końca pasa włączania (np. na autostradzie), jeżeli nie występuje zator drogowy.
  • po drugie, miejsce wjazdu zostało wyraźnie określone jako miejsce (końcowy odcinek pasa ruchu) bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu. Chodzi o to, aby uniknąć próby zmiany pasa ruchu jednocześnie przez kilku kierowców w kilku miejscach, co nie sprzyja niewątpliwie płynności ruchu.

Ustawodawca nową regulacją - przy zachowaniu powyższych warunków - daje niejako „gwarancję”, że kierowca na pasie ruchu, który się kończy, nie musi szukać wcześniej możliwości zmiany pasa ruchu, ponieważ dojeżdżając do samego końca zostanie płynnie wpuszczony na sąsiedni pas. Stosowanie naprzemiennej zasady zapewni równomierne kontynuowanie jazdy kierowcom z dwóch lub trzech pasów ruchu. Należy wyraźnie podkreślić, że przepis nie stanowi zalecenia, tylko wprost reguluje jakie obowiązki spoczywają na kierujących pojazdami. Mimo nowych regulacji nie można zapominać o tym, że kierujący zmieniający pas ruchu w takiej sytuacji nie został zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności (art. 22 ust. 1 ustawy), dlatego też uwzględniając różne okoliczności, manewr zmiany pasa ruchu powinien być wykonany z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

(BRD KGP)

 
Michal Krupa