Archiwum

Alternatywa dla „kopciucha”

Tak się składa, że od ponad roku Łochów coraz bardziej gazyfikuje się a tzw. „kopciuchy” przechodzą do lamusa. I dobrze. Szkoda tylko, że to kosztowna operacja lecz konieczna. Alternatywą dla „kopciucha” są różne kotły, również kocioł gazowy. Dosyć gęsta sieć nitek gazowych na terenie naszego miasteczka to dobra okazja, by wymienić zasilane węglem, przestarzałe i nieefektywne „kopciuchy” np. na kotły gazowe, które umożliwią zaoszczędzenie energii oraz oddychanie czystszym powietrzem. „Kopciuchy” można zastąpić wieloma innymi nowoczesnymi urządzeniami. Do wyboru są wysokosprawne kotły olejowe, elektryczne, a także opalane ekogroszkiem lub biomasą.

 

Problem gryzącego w oczy dymu wyrzucanego z łochowskich kominów, atakującego nasze drogi oddechowe jest wciąż aktualny i nasila się w sezonie grzewczym. Wywołuje go przede wszystkim tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenie powietrza pochodzące głównie ze spalania paliw w łochowskich gospodarstwach domowych. Odpowiadają one za większość wydzielanych pyłów PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczego benzo(a)piranu, a jedynym skutecznym sposobem walki z nimi jest wymiana przestarzałych, zasilanych węglem źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, efektywniej wykorzystujące spalane surowce.

Wykorzystując gaz ziemny lub LPG mamy jedną z najbardziej komfortowych sytuacji w pozyskiwaniu domowego ciepła i jednocześnie ekologiczną instalację centralnego ogrzewania, gdyż nowoczesne piece gazowe są bardzo efektywne. Sprawność kotła kondensacyjnego wynosi ponad 100%, podczas gdy realna sprawność starego urządzenia węglowego często jest niższa niż 50%. To oznacza, że przy eksploatacji pieca zasilanego węglem tracimy co najmniej połowę energii zawartej w paliwie. Ponadto instalacja na gaz wyróżnia się dodatkowo wysokim stopniem automatyzacji, przez co w zasadzie nie wymaga obsługi. Emisja zanieczyszczeń jest znacznie mniejsza niż w przypadku spalania węgla. Kolejny atut tych systemów to czystość - nie powstają odpady takie jak pył czy popiół.

Do ekonomicznego procesu spalania gazem ziemnym niezbędny jest odpowiedni kocioł gazowy. Wybór konkretnego modelu urządzenia - to ważny krok. Na rynku dostępnych jest wiele kotłów, a podstawowy podział dotyczy przeznaczenia źródła ciepła. W pierwszej kolejności decydujemy się na tzw. rozwiązanie jedno lub dwufunkcyjne. Zarówno kocioł jednofunkcyjny, jak i dwufunkcyjny służy do ogrzewania budynku (centralnego ogrzewania, potocznie: c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Oba urządzenia różnią się sposobem podgrzewania c.w.u. i jej dostępną ilością (wydajnością) oraz umiejscowieniem źródła ciepła (piece stojące albo wiszące), również mechanizmem działania (tradycyjny bądź kondensacyjny), a także konstrukcją paleniska, która pośrednio decyduje o lokalizacji i typie instalacji (do wyboru: otwarta lub zamknięta komora spalania). Kotły o budowie kondensacyjnej wymagają zainstalowania oprzyrządowania z dodatkową powłoką antykorozyjną, zaś typ komory wymusza zadbanie o odpowiednią wentylację. Kotłownia, a zwłaszcza jej kubatura i wentylacja musi spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz polskiej normy w tej sprawie. Ważne jest również dostosowanie pomieszczenia do wymagań producenta urządzeń. Co najważniejsze - przy wyborze konkretnego kotła gazowego należy uwzględnić cenę urządzenia i późniejsze koszty ogrzewania. Najbardziej ekonomiczne są piece kondensacyjne, które średniorocznie mogą być efektywniejsze od zwykłych nawet o 15-20%. Choć sam koszt zakupu takiego urządzenia to nawet dwukrotność ceny kotła konwencjonalnego. Jednak warto czasami zapłacić więcej, by potem cieszyć się niższymi wydatkami eksploatacyjnymi nawet już po 5 latach.

Od dwóch lat oferowanych jest wiele programów zachęcających gospodarstwa domowe do wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Należy do nich m.in. program „Czyste Powietrze”, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W naszym przypadku należy kontaktować się z siedlecką delegaturą/wydziałem zamiejscowym WFOŚiGW, tel. 25 640 43 60, 25 640 43 67, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Dostępna jest ulga termomodernizacyjna na wymianę źródła ciepła. Część środków można pozyskać z banków, np. BOŚ oferuje dedykowane, łatwo dostępne kredyty na inwestycje proekologiczne.

W ramach programu „Czyste Powietrze” ważne jest rozliczenie dokonanej inwestycji. Po pierwsze: musisz mieć protokół ze złomowania starego pieca. Po drugie: musisz mieć faktury na wykonane prace wystawione na Ciebie, że została ona zapłacona gotówką lub przelewem, a do każdej faktury dołączony protokół końcowy/protokół zakończenia prac wystawiony przez wnioskodawcę, który będzie informował, że prace zostały wykonane prawidłowo. Po trzecie: musisz dołączyć dokument nagazowania sieci a zainstalowany piec gazowy to piec kondensacyjny klasy A. Jeśli jest to piec na inne źródło spalania - musi mieć on klasę 5 i certyfikat ekoprojekt, ecodesign. Jeśli jest to pompa ciepła - to minimum klasa A+ Jeśli dodatkowo wymieniałeś okna, drzwi, bramę garażową to musisz przedstawić dokumenty pokazujące, że spełniają one odpowiednią przenikalność ciepła U wpisana we wniosku (U dla okien = 0,9; U dla drzwi i bramy garażowej = 1,3; U dla przegród budynku = 0,2). Jeśli wykonywałeś też ocieplenie ścian, stropu, stropodachu pamiętaj, żeby uwzględnić na fakturze jaka grubość ocieplenia i jaki współczynnik λ.

Pamiętaj! Wszystkie dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Każda faktura i protokół musi być przez Ciebie podpisana!

Jeśli zebrałeś już wszystkie dokumenty możesz wypełnić wniosek o płatność, który dostałeś wcześniej razem z umową, podpisując również załącznik (tabelę) „Zestawienie dowodów księgowych” lecz nie wypełniając go. Dopiero teraz możesz wysłać kompletne rozliczenie pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do wydziału zamiejscowego wfosigw - Siedlce, ul. Asłanowicza 18.

R

 
Michal Krupa