Archiwum

Nowe przejście pod torami

Po kilkuletnich zmaganiach mieszkańcy Łochowa mają nowe przejście pod linią kolejową. W czwartek 21 listopada, udostępnione zostało przejście pod linią kolejową Warszawa-Białystok. Po zlikwidowaniu w grudniu 2015 r. przez PKP PLK przejazdu kolejowego w osi ul. Żeromskiego, w ramach modernizacji tej linii, mieszkańcy Łochowa mieli obiecane przejście podziemne z tymczasowym przejściem przez tory, między ekranami, w poziomie szyn. Prowizorka trwała 4 lata, a pociągi miały obowiązek zwalniania w tym miejscu do 20 km/godz. Prace budowlane prowadziła firma „Mosty Gdynia”, rozpoczynając je w lipcu 2018 roku. Przejście ma 4,5 m szerokości i 2,5 m wysokości. I tak nowy obiekt, za ponad

3,5 mln zł, zastąpił drogę w poziomie szyn (tzw. przejazd na Wymysłach) łącząc pod torami ulicę Dolną z Al. Łochowską lecz już jako jedynie przejście dla pieszych i rowerzystów. Zyskali oni wygodną i bezpieczną trasę. Obiekt jest czytelnie oznakowany i dobrze oświetlony. Przewidziano udogodnienia (pochylnie) dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz dojazdy dla rowerzystów. Wejścia do obiektu mają zadaszenia. Dla ochrony przed niszczeniem ściany pokryto powłoką antygraffiti. Zamontowany został monitoring. Wszystko to zapewnia lepszą komunikację w mieście.

Inwestycje w Łochowie są prowadzone w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa - Rembertów - Sadowne” i finansowane z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Więcej na temat modernizacji Rail Baltica rail-baltica.pl.

      R