Archiwum

Wieści gminne

5 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał umowy na realizację 32 zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przedstawicielami 24 powiatów, miast i gmin Województwa Mazowieckiego. Wśród włodarzy z terenu naszego powiatu, a zawierających z Wojewodą takie umowy znalazło się trzech włodarzy: Burmistrz Łochowa Wójt Gminy Sadowne i Wójt Gminy Liw. Nasz włodarz zawarł umowę na realizację dwóch zadań na łączną kwotę dofinansowania 1.243.712 zł - w ramach pierwszego projektu: przebudowa ul. Mickiewicza w Łochowie na odcinku długości ok 0,46 km z kwotą dofinansowania 813.112 zł oraz dofinansowanie na kwotę 430.600 zł w ramach drugiego zadania, tj. budowa ul. Stawowej w Łochowie o łącznej długości ok 0,3 km. Ulice te są już gotowe, teraz kwestia rozliczeń z wykonawcą. Gmina Sadowne otrzymała dofinansowanie kwotą 457.745 zł na przebudowę drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki, a Gmina Liw kwotę 1.241.262 zł. na budowę II etapu drogi gminnej Ludwinów - Tończa oraz przebudowę drogi gminnej w obrębie wsi Ruchna.

 

 W czwartek 21 listopada br., udostępnione zostało przejście łączące ul. Dolną z Al. Łochowską w osi ul. Żeromskiego w Łochowie, wybudowane pod linią kolejową Warszawa-Białystok. Zob. „Nowe przejście pod torami”.

Numer listopadowy GŁ został wydany na kilka dni przed Świętem Niepodległości. Kolejny już rok, podczas uroczystej niepodległościowej sesji Rady Miejskiej w Łochowie, wręczane są Medale Kapituły Heleny i Ignacego Jana Paderewskich. W tym roku w poszczególnych kategoriach Medalu zaszczytu tego dostąpili: Zespół Gwizdalanki - Zasłużony dla kultury; Klub motocyklowy MAD MOOSE FG Łochów - Zasłużony dla sportu i turystyki; Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity - Przyjaciel Gminy; Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska - Samorządowiec Roku; Grupa Martin Sp. z o.o. Mariusz Krysik - Menedżer, Przedsiębiorca Roku; Włodzimierz Mrowiński i Marcin Wyszyński- Wolontariusz Roku; Piece Kamionna, Piotr Tężyński- Darczyńca, Mecenas Roku; Komendant Paweł Łabaj - Zasłużony dla Bezpieczeństwa Publicznego; ks. Roman Kowerdziej - Zasłużony dla Ziemi Łochowskiej. Gratulujemy.

W niedzielę, 17 listopada br. w kościele parafialnym w Łochowie miał miejsce niecodzienny koncert patriotyczny polskich chórów z Kresów Wschodnich II RP. Podczas koncertu będącym Festiwalem Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” wystąpiły chóry z Baranowicz na Białorusi: „Kraj Rodzinny” i „Słoneczka”.

W świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach dn. 24 listopada br. odbyło się przedstawienie pt. „O przyjaźni” w wykonaniu dzieci z koła teatralnego działającego przy filii bibliotecznej w Ogrodnikach.

20 listopada br., podczas specjalnie zwołanej konferencji, Starosta Węgrowski, Ewa Besztak podsumowała pierwszy rok pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego na rzecz mieszkańców naszego powiatu w pięcioletniej, bieżącej kadencji 2018-2023. W 2019 roku Powiat Węgrowski na inwestycje wydatkował ponad 23 mln zł, z czego 15,6 mln zł pochodziło z dotacji zewnętrznych. Mogliśmy usłyszeć też plany na pozostałe 4 lata tej kadencji. Najważniejszy z nich to utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia osób z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem, czemu posłużył zakup części dydaktycznej byłego gimnazjum Gminy Liw na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie z perspektywą zakupu pozostałej części tego obiektu. Centrum to ma tworzyć: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej (przeniesione z Jaworka), Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne i Zakład Aktywizacji Zawodowej. Była też mowa o konieczności rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie. 

W sobotę, 16 listopada br. w Pałacu i Folwarku Łochów odbyło się XI Międzynarodowe Forum Tato.Net pod hasłem „Mądrość i skuteczność”. Tematem przewodnim Forum były kompetencje cyfrowe ojców. Eksperci tegorocznego Forum zachęcali ojców do stania się przewodnikami po cyfrowym świecie dla swoich dzieci, zwracając uwagę na rolę ojca nie zapominającego o wprowadzaniu dzieci do realnego świata: realizacji pasji, budowania relacji i rozwijania u dziecka praktycznych umiejętności. W spotkaniu wypełnionym  wykładami, panelami i warsztatami wzięło udział sześciuset ojców z Europy i obu Ameryk. Forum poprzedziła uroczysta Gala MAX Tato.Net. Odbyła się ona dzień wcześniej - podczas uroczystej kolacji, na której zostały wręczone statuetki MAX oraz TOPDADS. W tym roku nagrody MAX zostały przyznane w trzech kategoriach: utwór, osoba i organizacja. W kategorii utwór, Kapituła Rady Programowej Tato.Net uhonorowała dziennikarza Krystiana Hanke z Programu Trzeciego Polskiego Radia za cykl audycji promujących zaangażowane ojcostwo „Projekt Tata 3”.

W piątek, 22 listopada br. podczas wykonywania prac budowlanych  przy torach kolejowych przy stacji kolejowej Sadowne Węgrowskie znaleziono  35  sztuk kilkukilogramowych niewybuchów z czasów II Wojny Światowej. Znalezisko zostało zabezpieczone i następnego dnia zabrane przez patrol saperski  Jednostki Wojskowej Wesoła. Postanowiono by na ten czas uruchomić komunikację zastępczą na odcinku Małkinia – Łochów, po czym odstąpiono od tego. 

W związku z Międzynarodowym Dniem Seniora, 26 listopada br. w sali widowiskowej WOK odbył się niezwykły koncert piosenek Hanki Ordonówny „Na Pierwszy Znak…”. Wykonawczyni, Anna Przybysz wspólnie z zespołem Ordonka Palace zabrała zebranych w muzyczno-sentymentalną podróż, wykonując wiele niezapomnianych jej przebojów. Odtwórczyni roli Hanki Ordonówny przypomniała brzmienie piosenek w stylu Ordonki. Ujmująco opowiedziała o zawikłanym losie gwiazdy polskiej estrady II RP. Uczestnicy koncertu mogli także obejrzeć wystawę „KRESY NIEUTRACONE” przygotowaną przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” we współpracy ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

„Tezaurus nadliwiecki”, który odbył się 28 listopada br. w siedzibie łochowskiego MiGOKu zorganizowany został przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” oraz Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzictwie i kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności za nie poprzez opiekę nad zabytkami. Obszar ten świetnie wypełnił Roman Postek, Dyrektor Muzeum - Zbrojowni na Zamku w Liwie ze swoim wykładem podczas tego spotkania. Zob. materiał „Nasze nadliwieckie skarby”.

W sobotę, 23 listopada 2019r. Klub Gazety Polskiej w Łochowie zorganizował otwarte spotkanie, którego gościem był Pan prof. Jan Żaryn. Mówił on o swojej książce pt. „Rok 1939. Od beztroski do tragedii”, którą napisał wraz ze swoją żoną dr Małgorzata Żaryn. Książka ta, to analiza wydarzeń poprzedzających wybuch II wojny światowej. Autorzy, próbują w niej odpowiedzieć na pytanie, czy Polska mogła się uchronić od katastrofy. Analiza sytuacji - ciekawa i udokumentowana. Prelegent ciekawie opowiadał o wydarzeniach z 1939 roku. Licznie przybyli słuchacze żałowali, że spotkanie było tak krótkie.

Na 6 grudnia br., na godz. 17.00 Burmistrz Łochowa, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosili wszystkie dzieci na Plac Targowy na „Spotkanie z Mikołajem”. Jak na Mikołajki przystało nie mogło obyć się bez słodkich niespodzianek oraz zabawy Lecimy w Kulki.

Od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie Węgrowskim wykonuje Pan Piotr Czepek, tel. 698-696-094.Dyżury będą odbywać się w czwartki w godz. 8:00 - 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Wyposażenie świetlic, siłownie plenerowe, nowe boiska i remonty gminnych bibliotek - realizacje tych i wielu innych pomysłów w małych miejscowościach poprzez program dla sołectw - MIAS MAZOWSZE 2020 - wspiera samorząd Mazowsza. Właśnie ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji tego programu i potrwa on do 23 grudnia br. Gminy liczące do 50 sołectw mogą złożyć do 5 wniosków. Na granty dla lokalnych społeczności (sołectw) samorząd województwa przeznaczy w 2020 roku 13,9 mln zł. Więcej na: www.mazovia.pl/rolnictwo/

Zarządzeniem z 15 listopada br. Burmistrz Łochowa powołał komisję odbioru końcowego dla inwestycji: „Budowa ul. Stawowej w Łochowie” oraz „Przebudowa ul. Mickiewicza w Łochowie” w składzie: Beata Mech - Przewodnicząca Komisji, 2) Adam Bala - Zastępca przewodniczącej Komisji, 3) Elżbieta Pietrzak - Członek Komisji.

19 listopada br. Burmistrz Łochowa powołał zarządzeniem stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w następującym składzie osobowym: Maciej Folman - Przewodniczący Komisji; Katarzyna Kulik - Zastępca Przewodniczącego Komisji; Anna Kołodziejska, Beata Mech, Adam  Bala, Grzegorz  Pieniak - będący członkami komisji.

Gmina Łochów wynajmie około 70 m² nowoczesnej powierzchni (do zaaranżowania pod lokal handlowo-usługowy lub małe biuro np. podróży, ubezpieczeń, pośrednictwa itp.) Są to dwa niezależne lokale (I pomieszczenie ok. 20 m2 wymiary: 4,67 m x 4,32 m, wysokość 3,10 m, II pomieszczenie ok. 50 m2 w kształcie litery „L” 11,32 m x od 3,60 m do 5,30 m). Lokale zlokalizowane są na parterze w budynku dworca przy stacji kolejowej PKP Łochów i w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego. Budynek znajduje się w centrum miasta na działce nr. ewid. 2052/59 przy głównej arterii miejskiej Al. Łochowskiej (Nr 12a), stanowiącej główny ciąg komunikacyjny miasta (DK 50). Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe. Każde z pomieszczeń może być wynajęte osobno. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 025 643 78 12. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert drogą mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Al. Pokoju 75, ewentualnie korespondencyjnie: Urząd Miejski w Łochowie ul. Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

26 listopada w Sali konferencyjnej ZSP w Łochowie odbyła się V konferencja geograficzna poświęcona rozwojowi kartografii i jej wykorzystaniu współcześnie np. w systemie informacyjnym GIS. Omówiono na niej dwa tematy: „Kartografia wczoraj, dziś i jutro” przybliżony przez dr Jolantę Korycka-Skorupa oraz „GIS w życiu codziennym” omówiony przez dr Wojciecha Pokojskiego. Obydwoje prelegentów spełnia się naukowo na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z kilkunastu szkół - bliższych i dalszych (Stanisławów, Wyszków), w tym uczniowie z tych szkół, a zorganizowało ją szkolne koło geograficzne, działające przy łochowskim technikum.

4 grudnia w ZSP im. Stanisława Staszica w Siedlcach 8 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu węgrowskiego odebrało dyplomy potwierdzające nadanie Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Dwóch z nich to uczniowie szkół tworzących ZSP w Łochowie: Piotr Akonom z LO w Łochowie, ze średnią ocen 6,0 (tylko dwoje uczniów w delegaturze siedleckiej ma taki wynik) i Karol Janiszewski, ucz. łochowskiego Technikum. Stypendium wynosi 2.850 zł na rok i wypłacane jest w dwóch transzach.

Ponoć programy socjalne wyprowadzają z biedy. To zobaczmy rok do roku (2017 - 2018) za rządów PiS-u. Polacy żyjący w skrajnym ubóstwie - rok 2017: 1,7 mln, rok 2018: 2,1 mln. Dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie – rok 2017: 325 tys. osób, rok 2018: 417 tys. osób. Skrajnie ubodzy seniorzy - 2017: 216 tys. osób, 2018: 276 tys. osób; 45% rodzin nie ma żadnych oszczędności.

Podczas sesji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2019 r., jaka odbyła się w sali konferencyjnej dworca PKP w Łochowie radni zdjęli z porządku obrad uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przenosząc je na sesję nadzwyczajną zaplanowaną na 10 grudnia. Prawdopodobnie od stycznia 2020 r. za śmieci zapłacimy dwukrotność obecnej kwoty. Pozostałe uchwały przyjęto, m.in. radni wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038, a także zmiany w tegorocznym budżecie Gminy Łochów. Określili też wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  przedmiotowych w tym podatku (o czym w numerze styczniowym). Przyjęli regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów oraz dwa programy: przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 i opieki nad zabytkami naszej Gminy na lata 2019-2022 (o czym również w numerze styczniowym).

Były wiceminister rodziny w rządzie PiS w latach 2015-2018 - Bartosz Marczuk, a obecnie wiceszef PFR, stwierdził wprost, że Polaków czekają bardzo niskie emerytury. Jego wpis wywołał gorącą dyskusję w sieci: "Pasy zapięte? Kto ma słabe nerwy niech nie czyta. Oficjalny szacunek wysokości emerytur w przyszłości jaki dostałem z @zus_pl Teraz dostajemy 53,8% ostatniej pensji (ok. 2,2 tys. zł). W 2045 będzie 32%, w 2060-24, 9%, a 2080-23, 1%. To będzie ok.1 tys. zł na mc (na dzisiejsze pieniądze)". Tak napisał na Twitterze 24 listopada br. To oficjalne dane @zus o których mówi on od wielu miesięcy. JKM mówi i pisze o tym od 40 lat lecz rzadko kto traktował i traktuje go na serio. To nie kryzys, to rezultat socjalizmu.

Trebunie Tutki zagrali i zaśpiewali 8 grudnia w łochowskim MiGOK-u podczas Festiwalu Zbliżenia Kultur „Melodie Bożych Trąb”, XVIII Konkursu Gry na Ligawce. Byli też inni artyści ŁO CHOCHO!, wielu pięknie grających (dmących) ligaczy i mnóstwo innych atrakcji (targi rękodzieła).

W niedzielę 10 listopada ŁKS Łochów zwycięstwem 3:1 z drużyną Rozwój Warszawa zakończył rundę jesienną w A-klasie sezonu 2019/2020 na 4 miejscu w tabeli, zbierając 27 punktów przy bilansie bramek: 39 strzelonych i 31 straconych, 9 zwycięstwach i 4 porażkach. W tej rundzie nasz zespół mógł ugrać więcej punktów ale w niektórych meczach nie zapunktował, a było można. Należy zatem trzeba wyciągnąć wnioski tak aby w ostatecznym rachunku uzyskać upragniony awans, grając znacznie lepiej w rundzie wiosennej.

19 grudnia br. (czwartek), godz. 18.30 w kościele parafialnym w Łochowie wyświetlony będzie film "Każde życie jest cudem (October Baby)", wstęp wolny.

•Również w tym roku Parafia Łochów organizuje bezalkoholowy młodzieżowy Bal Sylwestrowy. Lokum udostępnia SP nr 3 w Łochowie (aula). Początek godz. 19.00, poprzedzony Mszą św. o godz. 18.00 w kościele. Zakończenie balu planowane jest na 3.00 - już w Nowym Roku. Zainteresowanych balem na trzeźwo nie brakuje. Zapisy: 799 779 651 u ks. Michała Siduniaka lub poprzez FB.

      R