Archiwum

O specjalnych potrzebach edukacyjnych

7 grudnia w Sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyła się ośmiogodzinna konferencja naukowa „Specjalne potrzeby edukacyjne - realne wyzwania szkoły, nauczyciela i rodziny” skierowana do rodziców, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, specjalistów organizujących proces kształcenia w ramach orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Mimo weekendowej soboty, zainteresowanie tematem było ogromne (ponad 90 uczestników). Dorota Grabiec, dyrektorka LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Warszawie podjęła temat „Szkoła w przepisach, czyli Zagubiony rodzic dziecka ZA. Dostosowania, prawa i obowiązki”. Doktor Maria piszczek, psycholog, diagnosta i terapeuta dzieci z autyzmem, autorka książek nt. autyzmu podjęła kwestię diagnozy i co dalej?, zaś Ilona Rzemieniuk, pedagog specjalny, edukatorka rodziców i środowiska osób niepełnosprawnych zajęła się indywidualizacją procesu edukacji ucznia ze spektrum autyzmu. Anna Katarzyna Kot, psycholog, pracująca na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzicami i bliskimi omówiła problem rodziny pozostającej w cieniu niepełnosprawności, a Mirosław Dziekoński, koordynator prac wolontariatu z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci podjął wdzięczny temat wolontariatu - jak i gdzie?.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Jacy? Tacy?, a współfinansującym był samorząd terytorialny: Powiat Węgrowski, poprzez przekazanie dotacji.