Archiwum

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży

W piątek 22 listopada br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Węgrowie połączone z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za rok 2018/2019. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu Węgrowskiego Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, Burmistrz Węgrowa - Paweł Marchela, Wójt Gminy Grębków - Bogdan Doliński, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Zgromadzeni w sali gimnastycznej goście i delegaci Związku  obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez młodzież szkolną. Po tak duchowej uczcie wysłuchali sprawozdania  z działań ustępującego Zarządu i ustępującej Komisji Rewizyjnej a także sprawozdania finansowego za okres całej kadencji. Po czym delegaci jednogłośnie udzielili  absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybierając nowy dwunastoosobowy, który po ukonstytuowaniu się wybrał spośród siebie przewodniczącego w osobie Jana Tempczyka, wybrał też wiceprzewodniczącą Małgorzatę Zyśk i sekretarza Sylwię Florowską. Pozostali członkowie nowego Zarządu to: Tadeusz Danaj, Grzegorz Wieczorek, Maciej Kucharczyk, Michał Szcześnik, Dariusz Adamczuk, Aneta Miklaszewska, Jan Bański, Waldemar Salach, Tomasz Dobrzański.

Przyszedł więc czas na ogłoszenie i świętowanie wyników współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu węgrowskiego za rok 2018/2019. Na wyniki te składały się uzyskane punkty w indywidualnych i zespołowych grach sportowych dziewcząt i chłopców - kilkunastu dyscyplin sportowych, w tym biegach przełajowych, lekkoatletyce, pływaniu, tenisie stołowym, piłce: ręcznej, nożnej, koszykowej.

W kategorii szkoły  podstawowe do 100 uczniów sklasyfikowano 15 szkół, gdzie najlepszą okazała się SP w Kopciach, a spośród szkół z naszej gminy miejsce 7. Zajęła SP w Gwizdałach oraz 14. KSP w Kaliskach. O wiele lepiej było w kategorii szkoły podstawowe powyżej 100uczniów,gdyż 1. była SP Nr 3 w Łochowie, wyprzedzając 2. SP Nr 2 w Węgrowie, miejsce 5. Przypadło SP Nr 1 w Łochowie, 8. SP Nr 2 w Łochowie, 9. SP w Kamionnie i 12. SP w Ostrówku. W kategorii tej sklasyfikowano 12 szkół. W kolejnej kategorii: szkoły podstawowe klasy VII-VIII i gimnazja klasy III sklasyfikowano aż 24 szkoły. Pierwsze sześć miejsc zajęły:1. SP w Stoczku,2. SP Nr 2 w Węgrowie,3. SP Nr 2 w Łochowie,4. SP Nr 1 w Węgrowie, 5. SP w Ostrówku, 6. Gimnazjum w Miedznie. Kolejne, z naszej gminy szkoły to: miejsce 7. SP Nr 3 w Łochowie, 12. SP Nr 1 w Łochowie, 14. SP w Gwizdałach. W ostatniej, najstarszej kategorii szkół ponadgimnazjalnych sklasyfikowanych zostało 5 szkół, które zajęły kolejno miejsca: 1. ZSP w Węgrowie, 2. I LO w Węgrowie, 3. NLO w Stoczku, 4. ZSP w Łochowie, 5. ZSP w Sadownem. W kategorii tej, porównaniu z poprzednimi laty, widać wyraźny spadek „formy” łochowskiego ZSP.

Najlepsze szkoły, od 1 do 6 miejsca, otrzymały od władz powiatowych SZS puchary i dyplomy. Nagrody książkowe (albumy) i kalendarze dla tych szkół ufundowali i wręczyli przedstawiciele Powiatu Węgrowskiego. Dyplomami od Starosty Węgrowskiego, Ewy Besztak i Wicestarosty, Marka Renika uhonorowano wszystkich członków ustępującego Zarządu V kadencji, a w sposób szczególny asystenta sportowego w powiecie węgrowskim p. Jana Tempczyka.

Zebranie zakończono spotkaniem koleżeńskim.

    R