Archiwum

Nasza wspólna sprawa

Uczniowie klas 3 łochowskiego liceum uczęszczający na fakultety z geografii wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Nasza wspólna sprawa – zrównoważony rozwój miast Południa i Północy”. Zajęcia odbyły się 29 października i były podzielone na 4 części oraz trwały ok. 4 godz., z czego po każdej miała miejsce krótka przerwa.

Na samym początku uczniowie za pomocą swoich smartfonów rozwiązali test wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Uzyskane wyniki były różne, lecz nie zadowoliły większości uczestników.

Następnie uczniowie poznali kluczowe pojęcia dot. tematu oraz założenia Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie rozpoznawali miasta na postawie zdjęć oraz dopasowywali opisy, analizowali różne materiały kartograficzne oraz układy przestrzenne kilku miast. Do tego omawiali bariery przyrodnicze i czynniki rozwoju miast.

Podczas warsztatów licealiści wielokrotnie pracowali w grupach i później prezentowali efekty swojej współpracy. Jednak głównym punktem zajęć była debata oksfordzka z wykorzystaniem różnych materiałów. Teza debaty: „Turystyka gwoździem do trumny dla miast”. Znaczna część uczestników została przydzielona do 2 grup: pierwsza zgadzająca się z postawioną tezą, a druga przeciwna jej. Pozostałe osoby wchodziły w skład jury, objęły stanowisko marszałka. Uczniom bardzo spodobała się taka forma pracy, aktywnie i twórczo brali udział w debacie oraz chętnie zabierali głos. Jury miało trudne wyzwanie, żeby wybrać, która z grup lepiej się zaprezentowała, jednak lepiej poradziła sobie grupa opowiadająca się przeciw postawionej tezie.

Później uczniowie omawiali, które wydarzenia wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju i prowadzili na ten temat dyskusję. Następnie obejrzeli ciekawą prezentację o centrum historycznym w Meksyku i rozmawiali na ten temat z prowadzącymi. Opracowali także w grupach kodeks odpowiedzialnego użytkownika miasta z perspektywy inwestora czy mieszkańca.

Na samym końcu uczniowie ponownie użyli swoich smartfonów i rozwiązali dokładnie ten sam test, co przed rozpoczęciem warsztatów. Okazało się, że wyniki uległy zdecydowanej poprawie, co wskazuje na to, że większość słuchała uważnie i wyniosła wiele cennych informacji z zajęć. Każdy, kto brał udział w warsztatach, otrzymał imienny certyfikat, który może przydać się w niedalekiej przyszłości.

Renata Bala, uczennica liceum w Łochowie