Archiwum

50 lat Miasta Łochów

15 września br., w niedzielę, obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 50-lecia Nadania Praw Miejskich dla Łochowa. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie połączoną z poświęceniem sztandaru gminy Łochów przez JE Biskupa Seniora Antoniego Pacyfika Dydycza. Po czym zebrani przeszli do auli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, by uczestniczyć w uroczystej Sesji Rady Miejskiej Łochowa. Wśród licznych gości byli m.in. wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, radni, samorządowcy, dyrektorzy szkół i pozostałych jednostek gm. Łochów.

 

Po wystąpieniu Burmistrza Łochowa, podkreślającego ważność tego jubileuszu i rangi sztandaru dla naszej lokalnej społeczności nastąpiło uroczyste wbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru: Marię Koc - wicemarszałek Senatu RP, Zarząd Oddziału Gminnego OSP, Mirosława Ziółkowskiego(Mirpol), Adama Wierzchołowskiego, Roberta Marczaka (Robson), Janusza Żaka (Car), Piotra Gajewskiego (Ergaś), Dariusza Gnatowskiego, Jacka Stępnia (Busik), Beatę Bartnik (Nasze Zdrowie), Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łochowie, OSP Jasiorówka, Sylwestra Podgórskiego (Sylbud), Bank Spółdzielczy w Łochowie, Adam Świeżak (Agro-Ada), Katarzynę i Roberta Gołaszewskich, Zbigniewa Wójcika (Duet), Dariusza Denisa (Dar-Bus), Radę Pedagogiczną SP nr 3 w Łochowie z Dyrekcją, Emila Rokickiego(Emilex), „UMEX” Sabala - Szyszko Sp. J., Grupa Martin Sp. z o.o., Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Łochowie, Artura Lisa- dyrektora MiGOK w Łochowie, STYROPMIN Sp. z o.o., Ten Smak Wojtkowscy SJ.

Z okazji jubileuszu radni Rady Miejskiej w Łochowie postanowili m.in. o wręczeniu medali pamiątkowych osobom, firmom i instytucjom w uznaniu zasług za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców. Medal z okazji 50-lecia Nadania Praw Miastu Łochów odebrała p. Wicemarszałek, składając z okazji jubileuszu mieszkańcom i samorządowi łochowskiemu gratulacje oraz wręczając Burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu najwyższe odznaczenie nadawane przez Senat - Order Senacki.

Podczas tak ważnej uroczystości nie mogło obyć się bez okolicznościowego odczytu, czego w merytoryczny i przystępny sposób dokonał p. Jacek Niewiadomski, mówiąc m.in. o drugiej, znanej z dokumentów, lokacji wsi Łochów z 1378r. (w logo G.Ł., na stronie tytułowej, widnieje ta data), co by oznaczało, ze nasza miejscowość liczy sobie co najmniej 640 lat.

Dalej podczas jubileuszowych uroczystości zostały wręczone kolejnym osobom medale, gdyż ten pierwszy, wręczony p. Senator, z uwagi na Jej napięty tego dnia harmonogram pracy, został wręczony jeszcze przed odczytem p. Niewiadomskiego. I tak kolejne medale w uznaniu zasług dla Miasta Łochowa wręczono Sylwestrowi Dąbrowskiemu - Wicewojewodzie Mazowieckiemu, pośmiertny dla śp. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa w latach 1992 - 2015 odebrała jego żona Joanna Bańska-Dzięcioł. W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców medalem odznaczeni zostali: Zdzisław Sipiera, Janina Ewa Orzełowska członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik (odebrał Michał Postek), Stanisław Grądzki, Krzysztof Fedorczyk, Bp. Antoni Pacyfik Dydycz, Ks. Michał Domański, Ks. prał. Tadeusz Osiński, Bogusław Piątek.

W uznaniu zasług Medalem 50-lecia Miasta Łochowa odznaczeni zostali: Ryszard Gajewski, Andrzej Suchenek, Sławomir Ryszawa, Józef Rutkowski, Kazimierz Żurański, Artur Lis, Marek Górniaczyk, Janina Gałązka, Robert Gołaszewski. Medalem odznaczeni zostali także przedsiębiorcy: ROBSON Robert Marczak, MIGAEL Mirosław Miciukiewicz, MIRPOL Mirosław Ziółkowski, DAR-BUS Dariusz Denis, STYROPMIN Sp. z o.o., ARCHE Władysław Grochowski , TOPAZ Zbigniew Paczóski, GÓRMAX Sławomir Góral.

Medal pamiątkowy ustanowiony z okazji 50-lecia Miasta Łochowa w uznaniu zasług nadano też instytucjom:

Bank Spółdzielczy w Łochowie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łochowie, Nadleśnictwo Łochów, Nadbużański Park Krajobrazowy, Przychodnia Rejonowa w Łochowie, poszczególne OSP Gminy Łochów, Miejski i Gminny Dom Kultury w Łochowie, Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie, Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie, Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku, Urząd Miejski w Łochowie, Komisariat Policji w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku, Samorządowe Przedszkole w Łochowie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku, Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w Węgrowie, PGE Oddział Wyszków, Hufiec ZHP „Doliny Liwca” w Węgrowie, Klub Seniora w Łochowie, Związek Emerytów i Rencistów w Łochowie, Zespół „Gwizdalanki”, Kapela Łochowska, Gazeta Łochowska, KS „Olimpia” Łochów, Łochowski Klub Sportowy, SKS „Iskra” Łochów, Koło Wędkarskie (Łochów).

Po czym nastąpił akcent artystyczny w wykonaniu Kapeli Łochowskiej… i długo oczekiwany jubileuszowy tort oraz poczęstunek obiadowy.

         R