Archiwum

Wieści gminne

 Do Urzędu Miejskiego w Łochowie wpłynęła 4 października decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na budowę wiaduktu w ciągu ulicy Wyszkowskiej i Węgrowskiej - drogi krajowej 62.

 24 września w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się spotkanie, podczas którego samorządowcy z powiatu mińskiego i węgrowskiego, w tym dla naszej gminy otrzymali symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wręczeń dokonał Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. W przypadku naszej gminy dotyczy to dwóch czeków. Pierwszy, na kwotę 1.174.708 zł,jest on dotacją na przebudowę ulicy Mickiewicza w Łochowie, długości 462 metry przy kwocie łącznej zadania 1.678.156 zł. Czek drugi dotyczy dofinansowania kwotą 929.253 złz przeznaczeniem na budowę ulicy Stawowej w Łochowie dł. 290 metrów (zadanie na łączną kwotę 1.327.505 zł). W przypadku samorządu powiatu węgrowskiego dwa symboliczne czekiwręczone tego dnia dotyczą dofinansowania kwotą 3.874.238 zł przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn dł. 2.412 metrów wraz z rozbudową mostu na rz. Wielącz, przy łącznej kwocie zadania 4.842.798 zł oraz dofinansowania kwotą 176.000 zł przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków (długość odcinka 730 m), przy łącznej kwocie zadania 220.000 zł. Na drogi z terenu powiatu węgrowskiego wraz z promesami z funduszu klęskowego trafiło ponad 18 mln zł.

23 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona budowie nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Węgrowie. Budowa budynku o pow. ponad 2500 m kw. wraz z miejscami parkingowymi ma być rozpoczęta w przyszłym roku i ma on powstać w ciągu 2-4 lat. Jeszcze w tym roku ma powstać dokumentacja projektowa.Lokalizacja nowego budynku US to centralna część miasta Węgrów - w głębi ul. Kościuszki 10. Placpod siedzibę urzędu o powierzchni 30 arów przekazał dwa lata temu samorząd miasta, który przejmie kamienicę przy ulicy Kościelnej (obecnej siedziby węgrowskiej skarbówki), mocno nadwyrężonej przez ząb czasu - po przeprowadzce skarbówki.Zakłada się, że koszt zadania wyniesie około 10 mln zł.

 25 września br. w siedzibie Ministerstwa Środowiska podpisano 43 umowy ze Strażą Pożarną na kwotę ponad 5,3 mln zł. Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dotyczy zakupu 6 wozów bojowych, sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony osobistej strażaków dla ośmiu komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym dla KPP Węgrów.

 Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie i Gminę Grębków odbyły się 22 września w Kopciach, położonych na terenie tej gminy. Barwny korowód dożynkowy prowadziła Miejska Orkiestra Dęta z Węgrowa.Dożynki były okazją do wręczenia 12 zasłużonym rolnikom z powiatu węgrowskiego medali honorowych „Za zasługi dla rolnictwa”, wśród których wyróżniono m.in. rolnik z terenu naszej gminy - Krystyna Kielan z Kamionny. Były też okazją do wręczenia srebrnych pierścieni Za Zasługi dla Powiatu Węgrowskiego, nadanych przez Radę Powiatu Węgrowskiego na podczas sesji 19 września br. Akt nadania i pierścienie wręczono wicemarszałek Senatu Marii Koc, dyrektorowi Zamku w Liwie Romanowi Postkowi i dyrektorowi mleczarni Hochland w Węgrowie Jerzemu Mrozowskiemu. (Radni wyróżnili też ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, który odznaczenie odbierze przy innej okazji). Wśród licznych występujących ekip artystycznych występowali również łochowscy licealiści jako taneczno-ludowy zespół „Sadzewiczowa”, jednak to Bayer Full był gwiazdą tych dożynek. 

 18 września w sali konferencyjnej budynku dworca kolejowego w Łochowie Anna Król Prezes WFOŚiGW w Warszawie podpisała umowy ze strażakami z terenu powiatu garwolińskiego, mińskiego, siedleckiego i węgrowskiego na zakup nowych wozów i specjalistycznego sprzętu ratowniczego, w tym na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dwie jednostki OSP (Kotuń, Miedzna) - dotacja 400 tys. zł, na sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych dziesięć jednostek OSP - dotacja 250 tys. zł.

 Aż sześć szkół z terenu naszej Gminy zostało uhonorowanych komputerami do pracowni komputerowych, po około 50 tys. zł każda, w wyniku specjalnej edycji konkursu Ministerstwa Cyfryzacji na Mobilną Pracownię Multimedialną. Są to: wszystkie trzy łochowskie szkoły podstawowe, SP im. Orła Białego w Ostrówku, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie oraz Technikum w Łochowie. Te dwie ostatnie funkcjonują w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie. 

 12 października LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie obchodzi uroczyście swoje 75-lecie rozpoczęte o godz. 10.00 uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym w Łochowie, a zakończone Balem Absolwentów w Hali Sportowej przy ZSP w Łochowie, którego początek zaplanowano na godz. 20.00.

 29 września w związku z obchodami jubileuszu 50-lecia Miasta Łochów w Sali Widowiskowej Folwarku Łochów wystawiono operę „Manru w Łochowie” na podstawie opery „Manru” Ignacego Jana Paderewskiego z udziałem artystów z Polski i Ukrainy. „Manru” zostało skomponowane przez Paderewskiego ponad 100 lat temu i opowiada o polskiej wieśniaczce Ulanie, która wbrew matce - pokochała i poślubiła Cygana Manru, co dla nich niosło za sobą cały szereg konsekwencji, aż po tragiczną śmierć Ulany, topiąc się w jeziorze. Przedstawienie wyreżyserował Wasyl Wowkun, jako Manru wystąpił Sylwester Kostecki, jako Ulana Ewa Tracz. Sala Widowiskowa Folwarku Łochów zgromadziła tego wieczoru około 700 osób.

 Wystawiona w Folwarku Łochów opera „Manru w Łochowie” stała się też okazją do wręczenia prezesowi firmy Arche, właścicielowi Pałacu i Folwarku Łochów Władysławowi Grochowskiemu i jego żonie Lenie Grochowskiej medali Pro Patria, przyznawanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za pomoc repatriantom. Odznaczenia wręczyła Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc. Podziękowania za współpracę na rzecz rozwoju gminy Łochów przekazał także Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski wręczając Państwu Grochowskim pamiątkową miniaturę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, znajdującego się w parku Dębinka w Łochowie.

 Zarząd Koła Łowieckiego "LOT" w Warszawie ogłosił terminarz polowań zbiorowych na sezon 2019/2020 w obwodzie łowieckim nr 226.

 Burmistrz Łochowa zarządzeniem z dnia 17 września 2019 r. ogłosił konsultacje dotyczące zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz konsultacje dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Obydwie konsultacje prowadzono w formie pisemnej w dniach od 18 września 2019 r. do 3 października 2019 r.

 27 września Burmistrz Łochowa powołał trzyosobową komisję odbioru końcowego dla inwestycji „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”(przy stacji PKP).Komisji przewodniczył p. Adam Bala.

 Burmistrz Łochowa powołał 16 września ośmioosobowy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zespół tworzą: Małgorzata Łotarska, Anna Leśniewska, Zofia Jarząbek, Zbigniew Jarzec, Katarzyna Kulik, Beata Mech, Mariola Panasewicz, Adam Pigul.

Burmistrz Łochowa powierzył z dniem 1 września 2019 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach p. Elżbiecie Jarząbek - nauczycielowi dyplomowanemu do czasu powierzenia stanowiska Dyrektora, zgodnie z postanowieniami art. 63 ust. 10 lub 12 ustawy - Prawo oświatowe, tj. rozstrzygnięcia konkursowego. Tym samym odwołał p. Katarzynę Borowską ze stanowiska dyrektora tej szkoły.

Na 9 października Burmistrz Łochowa zwołał XIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łochowie (sala konferencyjna Dworca PKP w Łochowie, na która zaplanowano przyjęcie 11 uchwał: 

1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038;

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 r.;

3) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”;

4) w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i odstąpienie od trybu przetargowego;

6) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochówz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok;

7) ws. zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochówz organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok;

8) w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.;

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów;

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów;

11) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku.

 20 października na terenie Pałacu Łochów leśnicy, myśliwi, rolnicy, jeźdźcy Mazowsza i Podlasia organizują obchody święta XI Hubertusa Węgrowskiego w 95. Rocznicę istnienia Lasów Państwowych i Polskiego związku Łowieckiego oraz 50-lecia Miasta Łochowa. Obchody rozpoczną się o godz. 13.00 Paradą Św. Huberta z udziałem myśliwych, leśników i jeźdźców, po czym Mszę św. poprowadzi JE Ks. Bp. Piotr Sawczuk - Ordynariusz Drohiczyński, homilię wygłosi JE Biskup Senior Antoni Pacyfik Dydycz, oprawę muzyczną mszy św. wykona Centralny Zespół Polskiego Związku Łowieckiego. Jarmark Hubertowski to integralna część tegorocznych Hubertusów, a w nim prezentacja dorobku przyrodniczego Lasów Państwowych, zdrowa żywność z polskiego lasu i wsi - Stowarzyszenie Wieś Polska - degustacja, prezentacja kół łowieckich, degustacja dziczyzny, konkursy i zabawy dla dzieci, prezentacja psów myśliwskich ze szczególnym uwzględnieniem ras polskich, pogoń za lisem. Na koniec Hubertusów o godz. 17.00 koncert zespołu Golec Uorkestra.

 Wyznaczając termin do 8 października, w trybie zapytania ofertowego, Gmina Łochów ogłosiła zamówienie na konserwację rowów gminnych położonych w miejscowościach: Burakowskie, Jasiorówka, Łopianka, Karczewizna, Dąbrowa, Wólka Paplińska,  Łojki i Matały.

 Zdawałoby się, że nie tak dawno pisaliśmy na łamach Gazety Łochowskiej o stuleciu p. Genowefy Szczapa obchodzonym 21 września 2014 r. w OSP Jasiorówka, a tu proszę: 22 września br. w Jaśminowym Dworze w Łazach, w słoneczny niedzielny dzień obchodziła Ona 105. rocznicę urodzin. W Jej jubileuszu uczestniczyła licznie wielopokoleniowa rodzina i przedstawiciele samorządu łochowskiego. Pani Genowefa urodziła się 20. września 1914 r. w Jasiorówce. W wieku 22 lat poślubiła Stanisława Szczapę. Wraz z mężem doczekała się szóstki dzieci: Jana, Róży, Jerzego, Ireneusza, Doroty i Macieja. Życie swoje związała z Jasiorówką, gdzie prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Od 16 lat p. Genowefa jest wdową. Szanowna Jubilatka jest babcią ponad 20 wnucząt, ponad 35 prawnucząt i kilku pra-prawnucząt.

 Lubisz działać? Masz duszę samorządowca? Chcesz mieć realny wpływ na rozwój regionu i jego mieszkańców? Zgłoś swoją kandydaturę do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który będzie się składał z 51 radnych. Kandydatami na nich mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Wystarczy chcieć się zaangażować i wiedzieć, po co się kandyduje, a potem wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 głosów poparcia i wysłać go na adres Fundacji Civis Polonus, która wspólnie z samorządem Mazowsza jest organizatorem sejmiku. Nabór potrwa od 1 do 25 października br. Szczegółowe informacje oraz zasady rekrutacji zob:  http://www.dialog.mazovia.pl/mlodzi 

 W bieżącym numerze G.Ł. nie znajdziecie Państwo informacji na kogo i jak głosować w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 13 października 2019 r. Na pewno trzeba głosować z głową. Do wyboru jest pięć komitetów wyborczych które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych w Polsce. Zarówno w mediach publicznych jak i komercyjnych oraz sondażowniach widać wyraźnie, że są lepsi i „lepsi inaczej”, również przemilczani (vide Konfederacja).

 Inauguracja Roku Akademickiego Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została zaplanowana na 9 października, na godz. 16.00 w Sali widowiskowej MiGOK w Łochowie. W programie m.in. podsumowanie 5 lat ŁUTW wraz z jubileuszowym tortem, wykład Stanisława Dołżyka „W rytmie tanga”, część artystyczna, a dla rozpoczynających ten rok akademicki Seniorów… wręczenie indeksów.

 2 października w powiatowym szpitalu w Węgrowie odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej pracowni z tomografem komputerowym. Sprzęt o łącznej wartości 5,5 mln złotych został zakupiony m.in. dzięki finansowemu wsparciu z funduszy europejskich w ramach projektu „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych SPZOZ w Węgrowie poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny”. W ramach projektu węgrowski szpital zakupił także nowy aparat USG oraz wyposażenie do pracowni endoskopowej.

• 6 października w ósmej kolejceA klasy KTS Weszło Warszawa pokonał ŁKS Łochów 3:0. Nie lepiej było w kolejce siódmej – ulegliśmy Sarmacie Warszawa 1:3. Dobrą passę ŁKS Łochów trzymał do szóstej kolejki, w której pokonał zespół Rządza Załubice wynikiem 2:1. Obydwie bramki zdobyte przez Radosława Grędę. W kolejce piątej wysoki uzyskany wynik z Bednarska Warszawa, bo aż 5:2 (Dwie bramki R. Grędy, dwie Piotra Oniszka i jedna Michała Chmielewskiego). Spadek z pozycji lidera boli lecz wszystko do nadrobienia.

         R