Archiwum

Wieści gminne

• Promesy na ponad 3 miliony złotych przekazano 25 lipca Powiatowi Węgrowskiemu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wystosowało je Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a dotyczą przebudowy i remontów czterech dróg w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jedną z nich jest 1,5 km odcinek drogi powiatowej nr 4210W Kamionna - Baczki – Stoczek położony między miejscowościami Baczki - Wieliczna. Uroczystego przekazania promes, w obecności Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc oraz Posła na Sejm RP Daniela Milewskiego, dokonał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Samorząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowała Starosta Węgrowski Ewa Besztak oraz Członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego Tadeusz Kot

.

•Specjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów wartości ponad 1,3 mln zł trafi do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. Jest to wynikiem decyzji zarządu województwa mazowieckiego na jego dofinansowanie. Do podpisania umowy doszło 10 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie w obecności Starosty Węgrowskiego Ewy Besztak, Wicestarosty Marka Renika,członkiń zarządu województwa mazowieckiego  - Elżbiety Lanc i Janiny Orzełowskiej oraz dyrektora SPZOZ w Węgrowie lek. med. Artura Skórę. Dzięki temu nasz SPZOZ doposaży pracownię endoskopii, gdzie prowadzone są badania układu pokarmowego. W planach jest zakup Videokolonoskopu i Videogastroskopu, wykorzystywanych we wczesnej diagnostyce nowotworów. Zaplanowano także zamówienie endoskopowego wózka medycznego, diatermii i aparatu do znieczulania, które pozwolą na zwiększenie zakresu wykonywanych badań. Ponadto, fundusze zainwestowane zostaną w zakup aparatu USG i ucyfrowienie powszechnie wykorzystywanych w diagnostyce pacjentów badań rentgenowskich oraz mammografii. Aparatura wykorzystywana będzie w diagnostyce i leczeniu pacjentów poradni neurologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, diabetologicznej, gruźlicy i chorób płuc. Z jeszcze większą precyzją możliwe będzie pobieranie wycinków z podejrzanych chorobowo miejsc, czy hamowanie krwawień z przewodu pokarmowego. Lekarze będą w stanie również usunąć niewielkie zmiany w jelicie i żołądku. Ucyfrowienie badań obrazowych usprawni natomiast pracę, co w konsekwencji przyspieszy leczenie pacjentów.

• Z rozmachem trwa budowa sieci wodociągowej przedłużeń ulic: Sienkiewicza, Chopina i Sęczyka oraz sieci kanalizacji sanitarnej na Zatorzu, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w ulicy Targowej oraz sieć grawitacyjna z przyłączami na osiedlu Węgrowska i ul. Laskowska.

• Budowa łącznika między drogą Budziska - Jasiorówka a drogą krajową DK 62 realizowana staraniem funduszu sołeckiego dobiegła końca. 10 sierpnia o godzinie 16.00 odbędzie się uroczyste otwarcie tego odcinka drogi.

• 18 lipca Wojewoda Mazowiecki obwieścił, iż 11 czerwca wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dwupoziomowego skrzyżowania (wiaduktu drogowego) w ciągu drogi powiatowej na Brzuzę, nad linią kolejową Warszawa - Białystok (o 130 metrów dalej od obecnego jasiorówkoskiego przejazdu), w związku z jego likwidacją po wybudowaniu tego wiaduktu. 8 lipca nałożono na inwestora obowiązek usunięcia braków i nieprawidłowości w projekcie budowlanym tej inwestycji.  

• W dniach 15-22 lipca pracownicy Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie przeprowadzili w Budziskach kontrolę pod kątem wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w przypadku niepodłączenia nieruchomości do gminnej instalacji kanalizacyjnej oraz kontrolę pod kątem posiadania umowy z SZGK na odprowadzanie ścieków - w przypadku podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

• Od 1 lipca br. do 31 grudnia br. nadzór nad lasami prywatnymi w naszej gminie wykonuje Piotr Czepek, tel. 698696094. Telefonicznie można kontaktować się 7 dni w tygodniu od godz. 7.00 do 18.00. W czwartki w godz. 8.00 - 10.00 prowadzone są też dyżury: Urząd Miejski w Łochowie.

• Komisja Okręgowa Nr 269 w Łochowie wydała obwieszczenie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowanie ustalonego na 28 lipca br. (o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu G.Ł.). Z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia, tj. zgłoszono dwie kandydatury do dwumandatowego okręgu wyborczego obejmującego teren naszej gminy wybory zostały pominięte. Członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Węgrowskiego z okręgu łochowskiego zostali: Krystyna Kielan z Kamionny i Piotr Zach z Baczek.

• 18 sierpnia, w kolejną rocznicę bitwy żołnierzy AK i NSZ z wojskami niemieckimi w lasach pod Jerzyskami, uroczyste obchody tego wydarzenia. Na początku msza polowa i apel poległych przy pomniku AK i NSZ a następnie spotkanie na polanie koło leśniczówki.

• 29 lipca zostały zawarte umowy z Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych, gdzie do rozdysponowania było ponad 5 mln zł. Z naszego powiatu przeszły pozytywna weryfikację jedynie dwa wnioski: Zespołu Oświatowego w Stoczku (40 tys. zł) i Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Grabinach (43 tys. zł). Nie przeszedł m.in. wniosek ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Tego samego dnia zawarto też umowy z Mazowieckiego Programu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - wspierający aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Tu, z terenu naszego powiatu poszczęściło się gm. Sadowne: 95 tys. zł na modernizację boiska w Sadownem, gm. Korytnica: 95 tys. zł na remont sali gimnastycznej przy SP w Korytnicy i gm. Stoczek: 15 tys. zł na remont i doposażenie gminnego boiska sportowego. Również i w tym przypadku wniosek ZSP w Węgrowie nie miał uznania komisji weryfikującej.                                                           

• Sanito Spółka z o.o., Wykonawca projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”, uruchomił serwis gwarancyjny. Osoby, które posiadają zamontowaną instalację kotła na biomasę, instalację solarną czy też instalację fotowoltaiczną w ramach będą mogły w ramach działania tego serwisu dokonać zgłoszeń ewentualnych usterek/wad telefonicznie lub drogą elektroniczną:

- telefon: 22 247 20 37

- e-mail: serwis@sanito pl

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

• 25 lipca br. Burmistrz Łochowa poinformował rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą dla gleb kategorii pierwszej (gleby bardzo lekkie) na terenie gminy Łochów dla następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz dla gleb kategorii II (gleby lekkie) dla następujących upraw: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe. Wnioski o oszacowanie szkód należało składać w Urzędzie Miejskim w Łochowie do dnia 7 sierpnia br.

• Burmistrz Łochowa nie skorzystał z przysługującego Gminie Łochów prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 892 o powierzchni 0,0585 ha (księga wieczysta nr SI1W/00023688/6).

• 1 sierpnia br. odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami  810, 811, 813  o łącznej powierzchni  0,48 ha,  położonej w Gwizdałach, objętej Księgą Wieczystą SI1W/00055999/2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 15.000 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości.

• Zarządzeniem z dnia 31 lipca br. Burmistrz Łochowa wyznaczył p. Beatę Załecką jako osobę pełniącą obowiązki Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie do czasu powołania dyrektora instytucji kultury.

• 21 lipca OSP Jasiorówka zorganizowała przy remizie Piknik Strażacki, podczas którego oprócz dobrej zabawy rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Strażacy przy pracy" oraz turniej piłkarski: I miejsce OSP Jasiorówka, II miejsce OSP Laski, III miejsce Dream Team Łochów. Dzięki piknikowi OSP Jasiorówka uzyskała 4.800 zł na inwestycje, remonty i badania lekarskie. 

• W niedzielę 21 lipca z okazji poświęcenia pojazdów Kierowcy w różny sposób i w różnej formie wsparli dzieło misyjne Kościoła przekazując na misje kwotę12.213 zł.

• 1 września, w niedzielę, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jacy? Tacy?” organizuje trzeci już z kolei festiwal „Otwórz Oczy”. Start godz. 12.00 w Kościele NMP w Łochowie, następnie wspólnie z Marszem dla Życia i Rodziny przejście na Targowisko Miejskie w Łochowie, gdzie odbędzie się mnóstwo atrakcji, gdzie zadzieje się ogrom empatii.

• Przed rozpoczęciem rundy jesiennej A Klasy (Warszawa I), w której zagra aż 5 beniaminków, trwają sparingi. W pierwszym sparingu rozegranym pod koniec lipca (27.VII.) z SRT Halinów nasz ŁKS uległ wynikiem 3:5. Dwa gole strzelił Radosław Gręda i jeden Michał Chmielewski. Drugi sparing ŁKS Łochów rozegrał na wyjeździe 4 sierpnia z MKS Małkinia, skąd wrócił z mizernym wynikiem strzeleckim, gdyż uległ tam wynikiem 1:5. Runda jesienna rusza 10 sierpnia. W pierwszej kolejce tej rundy zagramy u siebie o godz. 17.00 z WKS Rząśnik. Kolejne mecze to: 24 sierpnia na wyjeździe z Wkrą Pomiechówek, 31 sierpnia u siebie (g. 17.00) z Koroną Warszawa, 7 września na wyjeździe z Grom II warszawa, 14 września u siebie (g. 17.00) z Bednarska Warszawa.

• Trzy kolejne mecze sparingowe LKS Ostrówek napawają optymizmem przed jesienną rundą. 13 lipca, w pierwszym sparingu LKS Ostrówek pokonał MKS Małkinia wynikiem 4:2. Bramki Zdobyli: Krystian Bronisz, Mariusz Kopacz x3. W drugim spotkaniu seniorzy LKS-u przegrali 20 lipca na własnym stadionie z  SRT Halinów 2-5 (2-1). Wynik nie odzwierciedlał przebiegu meczu. Bramki w tym spotkaniu zdobyli: Konrad Akonom  oraz Sebastian Polewski.28 lipca LKS rozegrał na wyjeździe trzeci sparing. Tym razem z Miedzanką Miedzna. Mecz zakończył się zwycięstwem Ostrówka 3:2. Bramki w tym spotkaniu zdobyli: Mateusz Ojdana, Paweł Oniśk oraz Konrad Akonom. 

• ŁKS Łochów rocznik 2005 i 2006 grać będzie rundę jesienną w lidze III, a rocznik 2008 i 2010 w lidze IV.

         R