Łochów - moje miasto

Na ostatniej sesji poprzedniej kadencji, gdy przewodniczyłam uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łochowie, postanowiłam, że jak dane mi będzie wygrać wybory na kolejną kadencję, to zrobię wszystko, aby więź z mieszkańcami nadal utrzymać i uważnie wsłuchiwać się w głos mieszkańców, przyjmować postulaty mieszkańców i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia, do czego ustawa o samorządzie gminy wprost zobowiązuje każdego radnego.

W poprzedniej kadencji opublikowałam kontakt telefoniczny do mnie i utworzyłam na portalu społecznościowym grupę, do której zaprosiłam bliższych i dalszych sąsiadów, sąsiedzi zaprosili swoich sąsiadów i znajomych. Tak zebrało się nas ponad 300 osób.

Na 1,5 tys. osiedle to całkiem sporo, ale nie wszyscy używają Internet. I tu wracamy do mojego postanowienia z uroczystej sesji, że co najmniej raz w roku zorganizuję spotkanie z mieszkańcami. O spotkanie prosiły też mieszkanki osiedla, które przyszły do mnie do domu, co mnie bardzo ucieszyło, a zarazem zmobilizowało do działania.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się ostatniego dnia maja. Było to spotkanie z radnymi osiedli Centrum, Leśna i Wymysły, gdyż  ja i radny tych osiedli kandydowaliby ze tego samego komitetu wyborczego. Frekwencja była zadowalająca, choć miejsc jeszcze kilka wolnych zostało. Rozmawialiśmy o inwestycjach na osiedlach ale i tych oddziaływujących na całe miasto, jak tunel i obwodnica Łochowa. Poruszyliśmy temat odpadów komunalnych, wysokich stawek za odpady i ograniczeń w ilości worków z odpadami biodegradowalnymi. Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa w mieście  i utrzymania porządku i zieleni w mieście. Duże emocje wywołały też wypowiedzi mieszkańców na temat przychodni zdrowia.

Na spotkaniu jeden z mieszkańców, w trosce o cięgle rosnącą ilość odpadów, zaproponował aby rozważyć możliwość wybudowania kompostowni bioodpadów, które  obecnie również są wywożone na wysypisko wraz z odpadami zmieszanymi. Tak, tak, Szanowni Państwo, co z tego, że skrzętnie pakujemy bioodpady w oddzielne worki (brązowe), jak one i tak trafią na wysypisko. Warto przypomnieć, że podczas dyskusji nad stawkami za odpady otrzymaliśmy informacje, że ilość odpadów wywożonych na wysypisko wzrosła kilkakrotnie i to właśnie te odpady powodują, że stawka prawie podwoiła się, a jest poważne zagrożenie, że wzrośnie kolejny raz i to nie mało. Moim zdaniem propozycja ta jest  bardzo dobra i warto poważnie zastanowić się, zrobić analizy, studia wykonalności, badania, rozeznania, czy jest taka możliwość, aby bioodpady kompostować na terenie gminy i nie wywozić na wysypisko z korzyścią dla środowiska, a przede wszystkim dla naszych kieszeni.

Spotkanie było bardzo inspirujące do działania na kolejny czas mojej pracy na rzecz  społeczności lokalnej. Jak zobowiązuje ustawa o samorządzie gminnym, każdy radny powinien przyjmować zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawiać je organom gminy. Gdzie jak nie na spotkaniu bezpośrednim można dowiedzieć się jakie postulaty mają mieszkańcy? Czasami przedstawiane  postulaty są mało komfortowe dla organów gminy (rady i burmistrza). Czasami trzeba sporo odwagi cywilnej aby je przedstawić. Choć, według ustawy radny nie jest jednak związany instrukcjami wyborców, to mimo to reprezentuje nie tylko osoby, które właśnie na niego głosowały, lecz wszystkich mieszkańców i jest zobowiązany do współpracy z każdym. Na spotkaniu zapewne były osoby, które głosowały na mnie, ale i takie które głosowały na moją konkurencję. Obecność jednych i drugich bardzo mnie ucieszyła, bo przed nami kolejne cztery lata. Tylko współpraca w wolności osobistej jest w stanie zbudować coś dobrego.

Interpelacje, jakie złożyłam po spotkaniu dostępne są na stronie gminy (BIP) w zakładce Rada Miejska, interpelacje i zapytania.  http://bip.gminalochow.pl/interpelacje/27

Zapraszam do kontaktu pomiędzy spotkaniami poprzez Internet (strona fb, e-mail) telefonicznie, osobiście w domu (niestety radni nie pełnią dyżurów w biurze rady). Wasz głos zostanie wysłuchany i przedstawiony organom gminy.

Urszula Anna Kalinowska 

 
Michal Krupa