Sztandar dla Gminy Łochów

Podczas sesji Rady Miejskiej w Łochowie, 26 czerwca, na 50-lecie nadania Łochowowi praw miejskich radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy  Łochów.

W opisie wyglądu sztandaru czytamy:

„Sztandar Gminy Łochów ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca koluszkami umocowanymi na szpili a zwieńczonego głowicą w formie czterograniastego złotego grota włóczni o wym. 80 x 220 mm; grot włóczni zakończony jest złotą kulką.

 

Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są frędzlą złotą o długości 5 cm.

Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) przedstawia godło państwowe ustalonego wzoru (Orzeł Biały w koronie w czerwonym polu tarczy) na płacie barwy ecru, gdzie godło stanowi 1/2 wysokości płata.

Dookoła godła złotą majuskułą dewiza: BÓG HONOR OJCZYZNA, między wyrazami dywizory w postaci złotych krzyżyków. Litery wys. ca 85 mm obwiedzione czarną nicią - linią konturową.”

„Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - w polu zielonym godło herbu Gminy Łochów, które stanowi 3/5 wysokości płata.

Powyżej godła srebrną majuskułą napis GMINA, poniżej godła srebrną majuskułą napis ŁOCHÓW. Litery wys. ca 93 mm obwiedzione czarną nicią - linią konturową.

Szarfa sztandaru w barwach gminy żółto-zielona, zakończoną frędzlą taką jak płaty sztandaru, przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru.”

Określono też zasady używania sztandaru Gminy Łochów:

„1. Sztandar Gminy Łochów może być używany w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek.

2. Sztandar powinien być w sposób szczególny chroniony, przechowywany i eksponowany.

3. Sztandar przechowywany jest w miejscu do tego przeznaczonym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

4. Opiekę nad sztandarem sprawuje Burmistrz Łochowa.

5. Sztandar Gminy Łochów używany jest w szczególności podczas: uroczystej sesji; uroczystości gminnych i państwowych lub na podstawie decyzji Burmistrza Łochowa, w czasie innych uroczystości.

6. Uroczystość z udziałem sztandaru ma zawsze przebieg i charakter oficjalny.

7. Sztandar noszony jest przez poczet sztandarowy.

8. Poczet sztandarowy stanowi chorąży i dwuosobowa asysta.

9. Skład pocztu sztandarowego wyznaczony przez Burmistrza Łochowa może być stały lub wyznaczany na poszczególne uroczystości.

10. Członkowie pocztu sztandarowego występują w ubiorach wizytowych, szarfie w kolorze biało-czerwonym przepasanej przez prawe ramię i białych rękawiczkach.

               R

 
Michal Krupa