Sześć kontraktów

W związku z realizacją projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów w ramach priorytetu II - Ochrona Środowiska - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020 w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano 6 umów na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na łączną kwotę prawie 3 milionów zł.

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Nowowiejska, Polna i Olszowa w Łochowie będzie realizowana przez firmę Sanprod Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce. Zadanie zakłada wybudowanie 703 m.b. sieci grawitacyjnej i 130 m.b. przyłączy za kwotę 875.760 zł.

Ta sama firma będzie realizowała budowę sieci wodociągowej w ulicach: Nasturcji, Konwaliowej, Jaśminowej, Polnych Kwiatów, Różanej i Zawilcowej w Łochowie, gdzie realizowane będzie 900 m.b. sieci grawitacyjnej i 278 m.b. przyłączy. Wartość tego kontraktu wynosi 611.310 zł. Zakończenie tych inwestycji planowane jest na połowę listopada br.

Trzecia umowa, z terminem wykonania do końca września br. podpisana została na  wybudowanie 640 m.b. sieci wodociągowej, za kwotę 179.482 zł w ulicy: Sienkiewicza, Chopina i Sęczyka w Łochowie. Wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk z siedzibą w Ostrołęce.

Do końca września 2019 r. zostaną również zrealizowane następne dwa zadania. Są to: Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Łochowie - 229,7 m.b. sieci grawitacyjnej i 145,2 m.b. przyłączy za kwotę  203.873 zł i  sieć kanalizacji sanitarnej w wraz z pompownią w ulicy Targowej w Łochowie  z wybudowaniem 163 m.b. sieci grawitacyjnej i 77 m.b. kanalizacji tłocznej 1,5 m.b. przyłączy  za 121.549 zł. Wykonawcą obu powyższych inwestycji jest  firma Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, która wybuduje również  1426,5 m.b. sieci grawitacyjnej i 153 m.b. przyłączy na osiedlu Węgrowska - bis i ul. Laskowskiej w Łochowie. Na to szóste zadanie została podpisana umowa na kwotę 996.128 zł z terminem realizacji 15. listopada br.

               R

 
Michal Krupa