Kornela Makuszyńskiego eliminacje

21 maja 2019 r. odbył się po raz XXXVI Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego o zasięgu gminnym. W imieniu Dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie przybyłych na uroczystość gości przywitała p. Aleksandra Sęczyk. Recytatorom życzyła powodzenia, a wszystkim słuchaczom radości z obcowania z poezją gdyż jak sam Jan Twardowski poeta powiedział „Poezja to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka”.

 

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży poezji i doskonalenie wypowiedzi artystycznej. W tym roku wzięli udział w konkursie uczniowie ze szkół podstawowych w Łochowie (SP nr 3),(SP nr 2) i (SP nr 1) Recytatorzy musieli najpierw przejść próg eliminacji szkolnych, aby zakwalifikować się do finału. Uczestnicy tradycyjnie przygotowali dwa dowolnie wybrane utwory poezja i proza. Rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas I-III I klas IV-VI.

Czekając na wyniki konkursu, wszyscy goście i recytatorzy mogli skosztować pysznych słodkich przekąsek i  porozmawiać o wrażeniach z wysłuchanych recytacji. 

Jury w składzie: Halina Filemonowicz i Aleksandra Sęczykoceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. 

W kategorii klas I –III  najlepsze okazały się:  Hanna Ziółkowska (I miejsce), Łucja Bury (II miejsce) oraz Klaudia Wysocka  (III miejsce). Wyróżniony został: Piotr Łach.

W kategorii klas IV-VI  najlepsza okazała się Bianka Lis, II miejsce zajął Dawid Wysocki, a III miejsce Maja Gromadowska. Oprócz laureatów wyróżniono: Alicję Tryc i Martę Kus.

Konkurs przebiegał w niezwykłej atmosferze. Po rozdaniu Dyplomów i Nagród pani Halina Filemonowicz omówiła występy uczestników konkursu oraz przedstawiła cenne wskazówki, jak dobrze recytować utwory. Natomiast Aleksandra Sęczyk podziękowała uczniom za kulturalne zachowanie się, wysłuchanie recytujących kolegów i koleżanek. Złożyła gratulacje na ręce nauczycieli, którzy przygotowali wychowanków do pięknej recytacji.

Red. Aleksandra Sęczyk

 
Michal Krupa