WITOSY 2019

24 maja w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach odbyła się uroczystość Święta Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele parafialnym w Gwizdałach, następnie o godzinie 11:00 część artystyczna w szkole. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora szkoły Katarzyny Borowskiej, która przywitała zaproszonych gości w tym Burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Po krótkim aczkolwiek treściwym przemówieniu pani Dyrektor zaprosiła na część artystyczną.

 

Na początek wystąpiły starsze klasy prezentując Poloneza, który jak się później okazało został gwoździem imprezy. Następnie popisy artystyczne pokazały młodsze klasy i dzieciaki z przedszkola. Wszystkie występy były na bardzo wyrównanym i wysokim poziomie. Każdy występ poprzedzony był wyłonieniem zwycięzcy z różnych kategorii a były nimi: Osobowość Szkoły, Wychowawca Roku, Rodzic, Pracownik Administracji, Zaprzyjaźniona Instytucja, Najlepszy Uczeń.

Statuetkę w kategorii Zaprzyjaźniona Instytucja przyznano Miejskiemu i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w  Łochowie, którą w imieniu Dyrektora pana Artura Lisa odebrała Aleksandra Sęczyk. W krótkim przemówieniu pani Aleksandra serdecznie podziękowała za wyróżnienie i z okazji zbliżającego  się Dnia Dziecka zaprosiła wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gwizdałach.

Statuetki w pozostałych kategoriach wręczono:

- Państwu Dorocie i Markowi Zalewskim, Rodzic Roku;

- Państwu Zofii i Marianowi Zdunkom, Przyjaciel Szkoły;

- p. Marzenie Dębiec i p. Urszuli Jaskuła, Nauczyciel Roku;

- p. Agnieszce Oniśk, Wychowawca Roku;

- p. Karolinie Dobosz, Osobowość Szkoły;

- p. Milenie Tomaszewskiej, Pracownik Obsługi i Administracji;

- Agacie Fijołek, Uczeń Roku.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek.

               A.S.

 
Michal Krupa