"Gdy myśle Ojczyzna..."

Biskup i Burmistrz

 

W niedzielę, 14 kwietnia 2013 r. o godzinie 18.00 w MiGOK w Łochowie odbyło się spotkanie, na którym rozważano znaczenie wartości jaką jest Ojczyzna. Jego szczególnymi gośćmi byli Biskup Drohiczyński - Jego Ekscelencja Antoni Pacyfik Dydycz oraz Burmistrz Łochowa, p. Marian Dzięcioł. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania pieśni historycznych w wykonaniu Emilii Śliwowskiej.

Ks. bp. Antoni Dydycz mówił o potrzebie zrozumienia istoty miłości do naszej ojczyzny, która zawiera w sobie pewne porównanie do miłości rodzicielskiej. Wspomniał także, że nie możemy porównywać narodu z państwem, ponieważ historia pokazała, że naród nie posiadając państwowości trwał i rozwijał się, czego najlepszym przykładem są Polacy. ”Nosicielami Ojczyzny były polskie rodziny”, mówił. Pojęcie Ojczyzny jest czymś, co z naszej strony wymaga, abyśmy z niej, nie tylko korzystali, ale mieli wobec niej obowiązki, do których należy: jej poznanie, zrozumienie i pokochanie - mówił Ksiądz Biskup.

Burmistrz Marian Dzięcioł mówił nam o swoim spojrzeniu na dzieje Polski, w której przyszło mu żyć i w różnorodny sposób działać dla jej dobra. Wspomniał, jaką rolą odegrała rodzina w kształtowaniu wartości oraz jak literatura wzbogaciła jego osobowość w latach młodości. Jak ciężko pracował w kopalni, o działalności w ruchu niepodległościowym i konspiracji. Wspomniał także, że dla niego Łochów to taka swoista „mała ojczyzna”, ale także część naszej Polski.

Później nastąpiła dyskusja prowadzona przez nauczyciela historii – p. Wojciecha Laskowskiego, w której na pytanie o obecny dramatyczny podział w naturze, ks. Biskup powiedział, że w dużym stopniu przyczynia się do tego złe dziennikarstwo. Natomiast Burmistrz Łochowa odpowiadając na pytanie, jaką radość i bóle przeżywa z perspektywy swoich dwudziestu lat na tym stanowisku stwierdził, że lękiem napawa go zmniejszenie miejsc pracy, zamknięcie lokalnych zakładów produkcyjnych i niemoc w ich odbudowie.

Obecni na sali ludzie podkreślali, że takie spotkania są znaczące w budowaniu ojczyzny, poprzez  możliwość wymiany poglądów na temat rozumienia jej obecnej sytuacji.

Na zakończenie spotkania ks. Biskup zaapelował do wszystkich obecnych na sali o świadomość odpowiedzialności za ojczyznę. Po spotkaniu ks. biskup podpisywał wszystkim przybyłym swą najnowsza książkę „Trzy Miłości: Kościół – Ojczyzna – Rodzina”. Zawiera ona zbiór wybranych homilii, w której znajdują się liczne odniesienia do postaw patriotycznych i rozumienia Ojczyzny.

K. Gromek

 
Michal Krupa