Archiwum

Wieści gminne

• Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków na 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Wtym roku na terenie naszego województwa na budowę, przebudowę, remonty dróg gminnych i powiatowych przeznaczonych zostanie blisko 0,5 mld zł.Gminy mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie dwóch zadań, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć trzy wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację trzech zadań. Powiat Węgrowski złoży dwa wnioski lecz żaden nie odnosi się do zadań z terenu naszej gminy, zaś Gmina Łochów: ul. Mickiewicza i ul. Stawową w Łochowie.

 

• Gmina Łochów zawarła umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”. Głównym wykonawcą inwestycji została firma Grupa Martin Spółka z o.o. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 4.437.000 zł. Zadanie dotyczy:

- budowy parkingu dla samochodów osobowych (P+R) wraz z infrastrukturą informacyjną dla podróżnych;

- budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 1,9 km;

- budowy miejsc postojowych dla rowerów;

- przebudowę i zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego z utworzeniem punktu przesiadkowego dla podróżujących komunikacją publiczną (do autobusów);

Wyznaczono też terminem realizacji tych zadań - do 30.04.2020 r.

• 18 marca Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łochowa dokonała oceny zgłoszonych na konkurs hasełi logo promujących jubileusz 50-lecia nadania Łochowowi praw miejskich. W konkursie na hasło udział wzięło 8 projektów, w tym 4 niespełniające wymogów konkursu. Stosunkiem głosów 5/2 wybrano projekt p. Emilii Sobotka: Łochów - miasto rozkwitające w objęciach natury. W uzasadnieniu za takim hasłem, p. Emilia napisała:Myśląc o Łochowie, przede wszystkim zauważamy walory przyrodnicze tego miejsca. Jest atrakcyjnym, zielonym domem tysięcy mieszkańców, a także przyciąga letników czy turystów. Z kolei refleksja związana z pięćdziesięcioleciem nadania praw miejskich związana jest głównie z rozwojem i przemianą, jakie zaszły przez te lata. Miasto położone w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego intensywnie rozbudowuje się i modernizuje, jednocześnie szanując naturę i czerpiąc z niej pełnymi garściami oraz pozostając miejscem spokojnym i sprzyjającym rekreacji. Stąd też użyta w haśle swoista gra słów - „rozkwitające miasto".

Komisja dokonała również oceny propozycji logo promujących jubileusz 50-lecia nadania praw miejskich dla Łochowa. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, która nie uzyskała aprobaty komisji.

• 1 kwietnia br. w OSP Ostrówek, po zimowej przerwie wznowiono funkcjonowanie czasowego posterunku Państwowej Straży Pożarnej. Posterunek ten pełni rolę punktu podnoszącego bezpieczeństwo p. poż. trzech  sąsiadujących ze sobą gmin: Łochów, Sadowne i Stoczek, czyli północnej ściany powiatu. Posterunek będzie wykonywał swoje zadania do 30 września br., w tzw. okresie "palnym".

• 12 marca podczas Gali Stypendystów, jaka odbyła się w Sali konferencyjnej im. I. J. Paderewskiego Starostwa Powiatowego w Węgrowie, wśród 76 wyróżnionych stypendystów z terenu naszego powiatu 25 z nich to osoby związane z naszą gminą. Wręczono im stypendia motywacyjne i stypendia sportowe. Stypendia motywacyjnej trafiły do 20 licealistów i jednego ucznia technikum w ZSP w Łochowie:

- 700 zł za wybitne wyniki w nauce, gdzie wymagane jest uzyskanie średniej ocen co najmniej 5,2 uzyskał: Piotr Akonom, IIb oraz Olga Patrycja Klimek, IIa;

- 500 zł za bardzo dobre wynikiw nauce (średnia co najmniej 4,75) otrzymali: Paulina Bala, Ib; Weronika Szycko, Ib; Natalia Wikieł, IIa; Paulina Anna Bala, IIb; Gabriela Bartosiewicz, IIIb; Bartłomiej Klimek, IIIb; Izabela Dąbkowska, Ib; Małgorzata Popowska, Ic; Aleksandra Nozderka, IIa; Patrycja Kulik, IIb; Rafał Szczechura, IIb; Hubert Gromek, Ia; Oliwia Aleksandra Kryłowicz, Ic; Klaudia Ojdana, IIb; Natalia Łoń, IIc; Anna Sikorska, IIIa; Julia Piesio, IIIc; Karol Janiszewski, III T; Patrycja Szycko, Ib.

Stypendium sportowe, w związku z wybitnymi osiągnięciami w unihokeju, otrzymało trzech zawodników Olimpii Łochów: Kacper Skura, Paweł Chrupek i Piotr Kaniuk (po 1.600 zł) oraz Karol Tryc (1000 zł), który z sukcesami na szczeblu krajowym  uprawia kolarstwo szosowe i torowe.

• 14 marca odbył  się Etap Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".Eliminacje podzielone zostały na 3 grupy wiekowe: szkoły podstawowe klasy I-VI, szkoły podstawowe klasy VII i VIII i gimnazja klasy II i III oraz szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. W turnieju wzięło udział ponad 50 osób. W najstarszej grupie wiekowej sukces odniósł Bartłomiej Zach reprezentujący ZSP Łochów, zajmując pierwsze miejsce. Gratulujemy.

• W czołowej piątce, która reprezentować będzie Powiat Węgrowski w etapie mazowieckim (obejmującym powiat wyszkowski i powiaty ościenne) XIX edycji konkursu ortograficznego Wyszkowskie Dyktando, znalazł się uczeń z „Sadzewiczowej” - Mateusz Filipiak, który 25 marca w etapie powiatowym zajął pierwsze miejsce. Gratulujemy.

• W niedzielę, 24 marca, u naszych sąsiadów - w Sadownem - uroczyście obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, odsłaniając dwie tablice: na placu Kościelnym - upamiętniającej Mieszkańców Gminy Sadowne i na ulicy Mazowieckiej, przed domem Lubkiewiczów - upamiętniającą egzekucję dwóch Żydówek oraz trzech osób z polskiej rodziny Lubkiewiczów, za udzielenie im pomocy w postaci sprzedaży bochenka chleba. Rodzina ta w czasie niemieckiej okupacji prowadziła piekarnię. W 1939 roku w Sadownem mieszkało około 380 Żydów, którzy stanowili około 40% wszystkich mieszkańców tej miejscowości. W grudniu 1941 r. przesiedlono ich do gett m.in. do Stoczka, skąd w 1942 r. wywieziono ich do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. W okolicach Sadownego, głównie w lesie pod Jeglem, schronienia szukali nie tylko jego dawni żydowscy mieszkańcy, ale także uciekinierzy z transportów. Dzień 13 stycznia 1943 roku stał się tragiczny dla całej piątki, kiedy to Elizówna i Czapkiewiczówna, po wyjściu z piekarni Lubkiewiczów z bochenkiem chleba, natrafiły na patrol żandarmerii.W 1997 roku Leon i Marianna Lubkiewiczowie oraz ich syn Stanisław zostali pośmiertnie odznaczeni przez Instytut Jad Waszem medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W uroczystościach w Sadownem uczestniczyli dostojnicy samorządowi oraz państwowi - m.in. premier Mateusz Morawiecki. Organizatorem uroczystości był Instytut Pileckiego.

• Z barometru zawodów 2019, opracowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie, wynika iż na terenie powiatu węgrowskiego zawodami deficytowymi są (kolejność ułożona alfabetycznie) m.in.: agenci ubezpieczeniowi, betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy, fryzjerzy, krawcy, lekarze, murarze, tynkarze, piekarze, pielęgniarki, położne, robotnicy budowlani, spawacze. Nadwyżka występuje wśród zawodów: ekonomista, pedagog, rolnik, hodowca, specjalista technologii żywności i żywienia. W stanie równowagi jest ponad 120 zawodów. „Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2019 r. badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kw. 2018 r.

• Drugi rok z kolei łochowskie szkoły oraz szkoła z Ostrówka przeprowadziły w dniach 11-20 marca udaną akcję zbiórki paczek Wielkanocnych dla Kresowian zamieszkałych na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

• 10 marca w hali sportowej ZSP w Węgrowie odbył się I Halowy Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Węgrowskiego. W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn OSP. Najlepszą drużyną okazali się strażacy z OSP Łochów.Otrzymali oni pamiątkową szablę ufundowaną przez Wicemarszałek Senatu RP Marię Koc oraz nagrodę finansową w kwocie 1.000 zł - ufundowaną przez Powiat Węgrowski, która wręczyła Starosta Węgrowski, Ewa Besztak. Podczas turnieju gościnnie wystąpiły zespoły PSP w Węgrowie oraz KPP w Węgrowie, których mecz zakończył się zwycięstwem strażaków 5:1. Zwycięska drużyna PSP w Węgrowie zmierzyła się ze zwycięzcami turnieju OSP Łochów, pokonując drużynę z Łochowa dopiero po serii rzutów karnych.

• 30 marca w Folwarku Łochów odbyła się kolejna edycja plebiscytu „Osobowości i Sukcesy Roku”, w którym nagradzane są wybitne osoby ze świata biznesu, sportu, nauki, kultury i mediów. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. marszałek Adam Struzik oraz dwie mazowieckie instytucje kultury: Warszawska Opera Kameralna oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zob. materiał „Osobowości - już 9 raz”.

• Zarządzenia Burmistrza Łochowa z drugiej połowy marca:

- zarządzeniem z dnia 27 marca br. burmistrz przedłożył na ponad 120 stronach A-4 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2018 rok;

- zarządzeniem z dnia 21 marca br. powołał Komisję Rekrutacyjną mającą przeprowadzić nabór na stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami w Urzędzie  Miejskim  w  Łochowie,  w składzie: Małgorzata Łotarska - Przewodnicząca Komisji, Agnieszka Oniszk - Sekretarz Komisji, Katarzyna Kulik, Maria Komuda i Bożena Warzycha - członkinie Komisji;

- zarządzeniem z dnia 18 marca br. powołał Komisję Stypendialną w związku z ustanowieniem przez radnych podczas sesji 27 lutego br. ”Lokalnego Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas III dotychczasowych gimnazjów w składzie: Krzysztof Szulim - Przewodniczący Komisji; Katarzyna Borowska, Paweł Gelbrecht, Renata Jaczewska, Agnieszka Pyźlak, Magdalena Sobiczewska i Renata Zapaśnik - członkowie Komisji.

• 29 marca słuchacze Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie uczestniczyli w warsztatach w wykonywaniu palm wielkanocnych, prowadzonych przez ludową artystkę, p. Małgorzatę Pepłowską. 

• Z powodu braku chętnych przystąpienia do przetargu wyznaczonego na 25 marca br. na sprzedaż nieruchomości położonej w Kalinowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 138/1, o powierzchni 0,1587 ha, przy cenie wywoławczej 105 tys. zł - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

• 28 marca w stolicy naszego powiatu - w Węgrowie dokonano uroczystego otwarcia Muzeum Węgrowa, mieszczącego się w podziemiach dawnego Klasztoru, czyli podziemiach kościoła Parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, gdzie zainstalowano ekspozycję p.n. „Węgrów - miasto wielu kultur i religii”. Dlatego wśród wielu gości znaleźli się m.in. Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, biskup drohiczyński Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, prawosławny biskup hajnowski ks. Paweł Tokajuk, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Węgrowie ks. Paweł Szwedo, naczelny rabin Górnego Śląska Yehoshua Ellis.

• Dwa najnowsze, opublikowane przez Gminę Łochów, zamówienia publiczne dotyczą:

- pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniach 1,2,6,7,11,12 w ramach projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów", z terminem składania ofert do 15 kwietnia b.r., w trybie przetargu nieograniczonego;

- zakupu wyposażenia placów zabaw w 2019 r., z terminem składania ofert do11 kwietnia b.r., wtrybie zapytania ofertowego.

• 2 kwietnia, już po raz kolejny, na Rynku Mariackim w Węgrowie odbył się happening zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie i Stowarzyszenie „SPONiA - Węgrów”. Służył on budowaniu świadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez wspólną zabawę, w której udział wzięli przedstawiciele wielu placówek oświatowych z terenu powiatu węgrowskiego wraz z podopiecznymi.

• Czwartą już konferencję geograficzną zorganizowała p. Joanna Ryszawa w ramach  Szkolnego Towarzystwa Geograficznego ZSP w Łochowie. Ich przedmiotem jest poznawanie, przybliżanie nietypowości różnych zakątków, obszarów, rejonów, regionów świata. Tym razem padło na Bliski Wschód i dwa tematy z nim związane: „Od zera do milionera. Dubaj islamski raj dla bogaczy.”-temat poprowadziła dr Anna Dudek i „Kraj starożytnych Persów, Szyizmu i projektu atomowego. Iran jakiego nie znacie.”-prowadzącym był dr Maciej Kałaska. Konferencja odbyła się 5 kwietnia br. w sali konferencyjnej ZSP w Łochowie. Zob. materiał w GŁ „Bliski Wschód z bliska”.

• Dnia 27 marca br. w sali konferencyjnej Dworca PKP odbyła się siódma sesja obecnej kadencji Rady Miejskiej w Łochowie, podczas której podjęto:

- uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038 oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 r.;

- uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej;

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

- uchwałę w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;

- uchwałę w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 r. (o czym więcej w kolejnej edycji GŁ);

- uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów;

- uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

• W dniach 29-30 marca w Łochowie w sklepie „Topaz” została przeprowadzona ogólnopolska XV Zbiórka Żywności „Tak Pomagam”. W pomoc zaangażowały się Koła Caritas z łochowskich szkół podstawowych nr 1, 2 i 3. Łącznie ok 30 wolontariuszy wraz z opiekunkami: Ewą Starnawską, Moniką Tężyńską i Małgorzatą Ścigocką. Zebrane artykuły staną się przedświąteczną pomocą osobom potrzebujących, a także zaopatrzeniem do jadłodajni Caritas oraz do świetlic socjoterapeutycznych, w których dzieci codziennie otrzymują posiłek.

• W niedzielę, 7 kwietnia, w łochowskiej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Krzysztof Kralka - Pallotyn. Będą trwały pięć dni - do czwartku 11 kwietnia. Natomiast Nocna Droga Krzyżowa do Loretto wyrusza 12 kwietnia (piątek), którą poprzedzi o 21.00 msza św. w Łochowie. Trasa: Łochów, Barchów, Urle, Puste Łąki, Loretto - liczy 21 km. 

• Tegoroczne pierwsze zasiedlenia gniazd bocianich, jakie Red. dostrzegła w naszej okolicy (Kalinowiec, Starawieś) przypadły na 20 marca, czyli o 10 dni wcześniej niż w roku poprzednim. Do 3kwietnia zasiedlonych zostało 18 bocianich gniazd spośród 25, jakie znajdują się na odcinku Łochów - Węgrów, przy DK62. Natomiast powroty dzikich gęsi zauważyliśmy - 15 marca (o 5 dni wcześniej). Dwa tygodnie później zakwitły krzewy forsycji. Nocne przymrozki (przełom marca i kwietnia) zakłócają wybuch wiosny AD 2019.

       TK