Wieści gminne - Maj 2013

 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kolejowej i części ulicy M. Sadzewicz w Łochowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej za cenę: 832.736 zł.
 • Rozstrzygnięto postępowanie w trybie zapytania cenowego na wyposażenie kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Wpłynęły 3 oferty o rozpiętości cenowej: 14.723  zł – 20.724 zł. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę z najniższą ceną Wykonawcy: PHU PROFI-SPORT Sp. z o.o. z Rzeszowa.
 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury technicznej na osiedlu „Węgrowska-CPN” w Łochowie. Spośród 3 ofert o rozpiętości cenowej: 59.901 zł – 83.300 zł za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną Wykonawcy: PROMAK Inżynieria Komunikacyjna z Sokołowa Podlaskiego.
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę żwiru drogowego w roku 2013. Wpłynęło 5 ofert o rozpiętości cen: 22,14 zł – 38,90 zł za dostawę 1 tony żwiru. Wybrano ofertę z najniższą ceną Wykonawcy: „KANIUK” Zakład Usług Lidia Kaniuk ze Zgrzebich.
 • Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej usytuowania pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania cenowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów.
 • Ogłoszono  trzeci nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow.  1,16 ha,  położonej w miejscowości Dąbrowa,  oznaczonej nr ewid. 358, który został zaplanowany na 10 maja br. Cena wywoławcza wynosiła 17.900 zł.       
 • Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

  - na dofinansowanie udziału zespołu Cheerleaders „Iskra” Łochów działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Łochowie, w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Mistrzostwa odbędą się w Rimini w dniach od 27 czerwca do 1 lipca br. - kwota dofinansowania 4000 zł z promocji Gminy;

  - na sfinansowanie nagród indywidualnych dla najlepszych zawodników Finału Mistrzostw Polski w unihokeju, kat. juniorzy starsi, finały odbyły się w Łochowie w dniach 12-14 kwietnia br. w hali sportowej przy ul. Wyspiańskiego 18 - kwota dofinansowania 1000 zł z promocji Gminy;

  - na sfinansowanie zakupu tłumika do samochodu pożarniczego Star 244  WWE-T-796 pozostającego na wyposażeniu OSP Pogorzelec;

  - na sfinansowanie zakupu części niezbędnych do naprawy  samochodu pożarniczego Star 200, nr rej. WWER681 pozostającym na stanie OSP Łochów ul. Fabryczna - przewidywany koszt naprawy około 3500 zł;

  - na dofinansowanie kwota 350 zł spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Majdan w dniu 1 maja br. po przeprowadzonej akcji sprzątania wsi i czyszczenia rowów;

  - na sfinansowanie zakupu piłek (5 szt.) do piłki nożnej i siatkówki dla mieszkańców wsi Zagrodniki  do kwoty 350 zł.

Pozostałe info gminne

 • W związku z szybkim ociepleniem i spływem wód pośniegowych, dopiero po pięciu dniach, 19 kwietnia Starosta Powiatu Węgrowskiego mógł odwołać alarm przeciwpowodziowy ogłoszony 14 kwietnia dla gmin: Grębków, Liw, Korytnica, Łochów i miasta Węgrowa. Było to możliwe w wyniku spadku stanu wód na rzekach Liwiec i Kostrzyń poniżej stanu alarmowego oraz korzystnej prognozie pogody IMiGW w zakresie hydrologii. Wody po topniejących z początku kwietnia śniegów, małej na co dzień rzeki Liwiec, płynęły prawie 2 km szerokości doliną, rozlewając się na łąki m.in. Borzych, Kalinowca, Wólki Paplińskiej. Na szczęście zabudowania usytuowane były nieco wyżej niż dolina Liwca. Odpowiednie służby prowadziły prace przy zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych monitorowały stan zagrożeń, regulowano ruchem drogowym w miejscach, gdzie był wzmożony ruch pojazdów uprzywilejowanych. Pierwszego dnia stan alarmowy na rzece Liwiec w Łochowie został przekroczony o 49 cm, a na rzece Bug, mierzony w Wyszkowie - o 82 cm.
 • 5 kwietnia ruszyła ogólnopolska akcja ekologiczna zainaugurowana przez Fundację Ekologiczną ,,Arka'', polegająca na pisaniu przez młodych ludzi listów na temat gospodarki odpadami i recyklingu, w których namawiali oni dorosłych do postaw proekologicznych. W akcji udział wzięli uczniowie z Koła Geograficznego w Gimnazjum w Łochowie - zachęcając do aktywnego udziału na rzecz ochrony środowiska.
 • Gminne derby z 5 maja między LKS Łochów a LKS Ostrówek zakończyły się zwycięstwem tych pierwszych - aż 4:0. Wcześniejszy mecz (28.IV) z Podlasiem Sokołów Podlaski zakończył się również zwycięstwem łochowian, jednak nie powodują one skoku w tabeli – tkwimy nadal na 6 miejscu. To o wiele wyżej niż lokata LKS Ostrówek - 13 miejsce w tabeli, co oznacza, że coraz bliżej im do grupy spadkowej. Najbliższe spotkanie (zaległe) ŁKS zagra 8 maja z Victorią Kałuszyn.
 • Spóźniona wiosna lecz przyspieszone zasiedlenia bocianich gniazd. Na odcinku drogi K62 między Łochowem a Węgrowem wystarczyło 15 dni (ostatnie zasiedlenie 20 kwietnia), by zostało zasiedlonych 88% bocianich gniazd – 22 bocianie pary, o jedną parę więcej niż w ubiegłym roku, gdyż doszło nowe gniazdo na pałacu w Starejwsi, na którym są już trzy gniazda, w tym dwa zasiedlone. Trudne dla nich przedwiośnie wróżyło, że osiedli się ich znacznie mniej, widać ciągnie „wilka do lasu”, najbardziej do Kalinowca i Starejwsi (po 4 zasiedlenia).

R

 
Michal Krupa