Wybory w sołectwach

Zakończyły się sołeckie wybory na kolejną kadencję, tym razem na lata 2019-2023. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Do zakresu działania sołectwa należy:

- utrzymywanie porządku i czystości na terenie sołectwa;

- organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa;

 

- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;
- występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady i Burmistrza oraz inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej;

- współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami, kierowanie do nich wniosków;
- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych.

W zdecydowanej większości sołectw dotychczasowi sołtysi zostali ponownie obdarzeni zaufaniem przez mieszkańców poszczególnych wiosek. Spośród 31 sołectw w Gminie Łochów nowi sołtysi to sołtysi jedynie 5 sołectw: Jasiorówki - Alicja Pawłowska w miejsce Moniki Kostacińskiej (Krasieńko), Brzuzy - Krystyna Gmur w miejsce Moniki Kostrzewa, Gwizdał - Ewa Wieliczko w miejsce Małgorzaty Kułak (została radną), Łaz - Monika Marcheluk w miejsce Henryka Zalewskiego i Łopianki - Radosław Michalak w miejsce Ewy Januszewskiej. Podczas sesji Rady miejskiej z dn. 27 luty br. Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Ryszawa złożyli życzenia oraz gratulacje, wręczając listy gratulacyjne nowo wybranym i na nowo wybranym sołtysom, a także złożyli podziękowania za sołecką służbę pięciu odchodzącym sołtysom. Nie mogło też obyć się bez wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Poniżej podajemy liczbę mieszkańców poszczególnych sołectw wg stanu na 31 grudnia 2018 r., sołtysów, ich adresy oraz numery telefonów:

Baczki: 583 mieszkańców, sołtys: Grzegorz Śliwoski, Baczki 95, (25) 64 37 906.  

Barchów: 440 mieszkańców, sołtys: Zbigniew Jarzec, Barchów 96, (25) 64 37 901. 

Brzuza: 424 mieszkańców, sołtys: Krystyna Gmur, Brzuza 72,(25) 64 37 927.

Budziska: 825 mieszkańców, sołtys: Stanisława Górska, Budziska 12, (25) 64 37 923.  

Burakowskie: 155 mieszkańców, sołtys: Maria Owsianko, Burakowskie 43, (25) 64 37 920.  

Dąbrowa: 120 mieszkańców, sołtys: Patrycja Kowalczyk-Gołaszewska Dąbrowa 3, (25) 64 37 907.  

Gwizdały: 623 mieszkańców, sołtys: Ewa Wieliczko, Gwizdały, ul. Łochowska 16, (25) 64 37 924.

Jasiorówka: 875 mieszkańców, sołtys: Alicja Pawłowska, Jasiorówka 21D, (25) 64 37 919.

Jerzyska: 61  mieszkańców, sołtys: Jarosław Grodkowski, Jerzyska 16, (25) 64 37 943.

Kalinowiec: 157  mieszkańców, sołtys: Małgorzata Kalata, Kalinowiec 102, (25) 64 37 914. 

Kaliska: 328 mieszkańców, sołtys: Krzysztof Dudkiewicz, Kaliska 4, (25) 64 37 903.

Kamionna: 515 mieszkańców, sołtys: Krystyna Kielan, ul. Ks. Michała Woźniaka 14, (25) 64 37 910.

Karczewizna: 142 mieszkańców, sołtys: Zenon Szczęsny, Karczewizna 63, (25) 64 37 911.

Laski: 444 mieszkańców, sołtys: Bożena Decyk, Laski 75, (25) 64 37 926.

Łazy: 203mieszkańców, sołtys: Monika Marcheluk, Łazy 141A, (25) 64 37 922.

Łojew: 309 mieszkańców, sołtys: Mariusz Siwek, Łojew 65, (25) 64 37 905.  

Łojki: 173 mieszkańców, sołtys: Monika Kościesza, Łojki 19, (25) 64 37 918.

Łopianka: 380 mieszkańców, sołtys: Radosław Michalak, Łopianka 60A, (25) 64 37 902.

Łosiewice: 273 mieszkańców, sołtys: Romana Nowak vel Nowakowska, Łosiewice 42A, (25) 64 37 929.

Majdan: 155mieszkańców, sołtys: Katarzyna Kurek, Majdan 26, (25) 64 37 917.

Matały: 165 mieszkańców, sołtys: Paweł Strąk, Matały 16, (25) 64 37 909.

Nadkole: 56 mieszkańców, sołtys: Czesława Rudnik, Nadkole 39, (25) 64 37 930.

Ogrodniki: 495 mieszkańców, sołtys: Zuzanna Bańska, Ogrodniki 67, (25) 64 37 928.

Ostrówek: 1621 mieszkańców, sołtys: Karol Narzymski, ul. Polna 55, (25) 64 37 904. 

Pogorzelec: 289 mieszkańców, sołtys: Stanisława Biernacka, Pogorzelec 33, (25) 64 37 925.

Samotrzask: 108 mieszkańców, sołtys: Adam Osemka, Samotrzask 21B, (25) 64 37 915.  

Szumin: 46 mieszkańców, sołtys: Jacek Kowalski, Szumin 127, (25) 64 37 921.  

Twarogi: 274 mieszkańców, sołtys: Zbigniew Kochanowski, Twarogi 54, (25) 64 37 912. 

Wólka Paplińska: 298 mieszkańców, sołtys: Mariola Sulich, Wólka Paplińska 51, (25) 64 37 913.  

Zagrodniki: 281mieszkańców, sołtys: Kazimierz Wróblewski, Zagrodniki 65, (25) 64 37 916. 

Zambrzyniec: 169 mieszkańców, sołtys: Agata Janiszewska-Grzymała, Zambrzyniec 47, (25) 64 37 908.

               R

 
Michal Krupa